Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera și a modifica textul în Word

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați Word cu tastatura și un cititor de ecran pentru a adăuga sau a modifica textul dintr-un document. L-am testat cu Naratorul și cu JAWS, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate. Veți învăța cum să modificați fontul, aplicați stiluri de formatare și utilizați stiluri de titlu predefinite pentru a îmbunătăți accesibilitatea și gradul de utilizare a documentului.

Note: 

În acest articol

Adăugarea textului la un document Word

 1. Pentru a deschide un document existent, în vizualizarea Aspect pagină imprimată, apăsați Alt+F, O.

 2. Apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa la lista de locații ale fișierelor, cum ar fi OneDrive sau computerul.

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți locația dorită, apoi apăsați tasta Tab până când auziți fișierul dorit. Dacă documentul se află într-un folder din locația selectată, apăsați Enter pentru a deschide folderul.

 4. Pentru a deschide documentul, apăsați Enter. Veți auzi numele documentului. Focalizarea este la zona de editare din corpul documentului.

 5. Apăsați tastele săgeată până când auziți locul în care doriți să adăugați text și începeți să tastați.

 6. După ce ați terminat, apăsați Ctrl+S pentru a salva modificările.

Găsirea și înlocuirea textului

 1. Apăsați Ctrl + H. Veți auzi: "găsiți și înlocuiți". Focalizarea se află în câmpul de text de găsit .

 2. Tastați cuvântul sau expresia pe care doriți să le înlocuiți.

 3. Apăsați Tab. Veți auzi: "înlocuire cu".

 4. Tastați cuvântul sau expresia cu care să îl înlocuiți pe cel original.

 5. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a găsi și a înlocui cuvintele sau expresiile potrivite una câte una, apăsați alt + F. Prima instanță este selectată în corpul documentului. Pentru a-l înlocui, apăsați Alt + R. Repetați pentru toate instanțele pe care doriți să le înlocuiți. Dacă doriți să ignorați înlocuirea unei instanțe, apăsați alt + F pentru a trece la următorul.

  • Pentru a înlocui toate cuvintele sau expresiile potrivite din text, apăsați alt + A. Auziți o avertizare care indică numărul de înlocuiri. Pentru a închide fereastra de avertizare, apăsați pe Enter.

Selectarea textului

Puteți să selectați rapid tot textul din document sau doar o anumită porțiune de text.

 • Pentru a selecta tot textul, apăsați Ctrl+A.

 • Pentru a selecta un fragment de text, deplasați-vă la textul pe care doriți să-l selectați, apoi apăsați și mențineți apăsată tasta Shift. Utilizați tastele săgeată pentru a muta cursorul până când se selectează textul.

Utilizarea titlurilor

Titlurile sunt foarte importante pentru accesibilitatea, navigarea și gradul de utilizare pentru documente. Pentru a vă asigura că titlurile funcționează corect pentru accesibilitate, utilizați stilurile de titlu predefinite. Astfel, cititorul de ecran și Word să schimbe informațiile corecte pentru o navigare lină.

De asemenea, puteți utiliza titlurile ca obiective de legare pentru a crea hyperlinkuri în documentul curent. Pentru instrucțiuni, accesați linkul la o locație dintr-un document.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l transformați în titlu.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a aplica stilul Titlu 1, apăsați Ctrl+Alt+1.

  • Pentru a aplica stilul Titlu 2, apăsați Ctrl+Alt+2.

  • Pentru a aplica stilul Titlu 3, apăsați Ctrl+Alt+3.

  Sfat: Pentru a parcurge mai multe stiluri de titlu, apăsați Alt + H, L. Apăsați tastele săgeată până când auziți stilul dorit, apoi apăsați pe Enter pentru a-l aplica la document.

Aplicarea formatării aldine, cursive și subliniate

Utilizarea formatării caracterelor poate îmbunătăți lizibilitatea documentului.

 1. Selectați textul pe care doriți să îl formatați.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a aplica formatarea aldină, apăsați Ctrl+B.

  • Pentru a aplica formatarea cursivă, apăsați Ctrl+I.

  • Pentru a aplica formatarea subliniată, apăsați Ctrl+U.

Modificarea fontului și dimensiunii fontului

Pentru a face documentul accesibil pentru toți utilizatorii, schimbați fontul cu unul mai ușor de citit sau faceți textul mai mare sau mai mic.

Trecerea la un font diferit

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Apăsați Alt+H, F, F. Veți auzi: „Font, <fontul curent>”.

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fontul pe care îl doriți și apăsați Enter.

  Sfat: Pentru a trece direct la un font pe care ați decis deja să-l utilizați, începeți să tastați numele fontului. De exemplu, tastați ti pentru a găsi Times New Roman.

Modificarea dimensiunii fontului

 1. Selectați textul pe care doriți să îl redimensionați.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a face textul mai mare cu 1 punct, apăsați Ctrl+[ (Paranteză stânga).

  • Pentru a face textul mai mic cu 1 punct, apăsați Ctrl+] (Paranteză dreapta).

  • Pentru a mări textul în incremente în funcție de dimensiunile din butonul Mărire dimensiune font, apăsați Ctrl+Shift+> (semnul Mai mare decât).

  • Pentru a face textul incremental mai mic în funcție de dimensiunile din butonul Micșorare dimensiune font , apăsați Ctrl + Shift +< (semnul mai mic).

  • Pentru a selecta o anumită dimensiune, apăsați Alt+H, F, S. Veți auzi dimensiunea curentă a fontului. Tastați dimensiunea în puncte dorită, apoi apăsați Enter.

Modificarea mai multor proprietăți de font în același timp

Puteți să navigați în proprietățile de font și să modificați mai multe în același timp în caseta de dialog Font.

 1. Selectați textul pe care doriți să îl formatați.

 2. Pentru a deschide caseta de dialog Font, apăsați Alt+H, F, N.

 3. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:

  • Pentru a accesa și a modifica:

   • Font, apăsați Alt+F, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fontul pe care îl doriți.

   • Stil font, apăsați Alt+Y, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți stilul de font pe care îl doriți.

   • Dimensiune font, apăsați Alt+S, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți dimensiunea de font pe care o doriți.

   • Culoare font, apăsați Alt+C. Apăsați tastele săgeată până când auziți culoarea de font dorită, apoi apăsați Enter.

   • Stil subliniere, apăsați Alt+U. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți stilul de subliniere pe care îl doriți și apăsați Enter.

   • Culoare subliniere, apăsați Alt+I. Apăsați tastele săgeată până când auziți culoarea de subliniere dorită, apoi apăsați Enter.

  • Pentru a accesa și a selecta:

   • Tăiere text cu o linie, apăsați Alt+K.

   • Tăiere text cu linie dublă, apăsați Alt+L.

   • Exponent, apăsați Alt+P.

   • Indice, apăsați Alt+B.

   • Majuscule reduse, apăsați Alt+M.

   • Doar majuscule, apăsați Alt+A.

   • Ascuns, apăsați Alt+H.

   • Stabilire ca implicit, apăsați Alt+D și apăsați Enter.

   • Efecte text, apăsați Alt+E și apăsați Enter.

   • Fila Complex, apăsați Alt+V.

   • Fila Font, apăsați Alt+N.

 4. Pentru a aplica modificările, apăsați tasta Tab până când auziți "OK", apoi apăsați pe Enter.

  Pentru a ieși din caseta de dialog Font fără a aplica modificările, apăsați Esc.

Utilizarea fonturilor tematice

Fonturile tematice modifică fonturile în tot documentul utilizând o pereche de fonturi care sunt proiectate să funcționeze bine împreună. Primul font este utilizat pentru titluri și al doilea pentru corpul textului.

Sfat: Pentru a vă asigura că fonturile tematice se aplică la titluri, trebuie să aplicați un stil de titlu Word la textul titlului. Pentru a afla cum, consultați Utilizarea titlurilor.

 1. În document, apăsați Alt+G, T, F.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fontul pe care îl doriți și apăsați Enter.

 3. Pentru a auzi o descriere a fonturilor aplicate de temă, apăsați Narator + 0. În JAWS, apăsați Insert+F.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera o fotografie sau o imagine în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a crea liste cu marcatori sau numerotate cu Word

Comenzi rapide de la tastatură în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Word

Utilizați Word pentru iOS cu VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS, pentru a adăuga sau a modifica text într-un document. Puteți să modificați fonturile, să aplicați stiluri de formatare și să utilizați titluri pentru a îmbunătăți aranjarea textului.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat iOS, VoiceOver. Pentru a afla mai multe despre utilizarea VoiceOver, vizitați Accesibilitate pentru Apple.

 • Vă recomandăm să citiți și să editați documentele în Vizualizarea Aspect pagină imprimată. VoiceOver poate să nu funcționeze fiabil în alte moduri de vizualizare.

În acest articol

Adăugarea textului la un document Word

 1. Pentru a deschide un document existent, în vizualizarea Aspect pagină imprimată, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Salvare și închidere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a accesa fila Deschidere, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Deschidere” și atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Locuri.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când găsiți o locație unde aveți documentul pe care doriți să-l deschideți, cum ar fi telefonul sau un folder de pe OneDrive. VoiceOver anunță locațiile în timp ce vă deplasați. Pentru a deschide o locație, trageți cu degetul spre dreapta până când sunteți într-o locație, apoi atingeți de două ori pentru a o deschide.

 4. Când ajungeți la locația dorită, pentru a deschide un document, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți numele documentului, apoi atingeți de două ori ecranul. VoiceOver anunță documentele pe măsură ce vă deplasați. Documentul se deschide.

 5. Pentru a adăuga text la document, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Conținut pagina 1”. Atingeți de două ori ecranul. Tastatura vizuală se deschide.

  Sfat: De asemenea, puteți găsi tastatura explorând elementele de pe ecran. Pentru a explora, puneți un deget pe ecran și glisați-l în jur. VoiceOver anunță elementele pe măsură ce ajungeți la ele. Pentru a selecta un element, ridicați degetul și atingeți de două ori ecranul.

 6. După ce ați terminat, pentru a închide tastatura, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Ascundeți tastatura” și atingeți de două ori ecranul.

Găsirea și înlocuirea textului

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "butonul Căutare", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "căutare, câmp text, editare". Tastatura de pe ecran apare pe jumătatea de jos a ecranului.

 2. Utilizați tastatura vizuală pentru a scrie cuvântul sau expresia pe care doriți să le găsiți și să le înlocuiți. VoiceOver anunță numărul de potriviri.

 3. Glisați cu un deget în colțul din stânga sus al ecranului până când auziți "Opțiuni de căutare, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Opțiuni.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Găsire și înlocuire" sau "Găsire și înlocuire totală", apoi atingeți de două ori ecranul pentru a selecta opțiunea.

 5. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul, Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine la panoul de Căutare .

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "înlocuire, câmp text", apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta cuvântul sau fraza cu care să îl înlocuiți pe cel original.

 8. Glisați cu un deget în colțul din dreapta sus al ecranului până când auziți "înlocuire, buton" sau "înlocuire totală, buton", apoi atingeți de două ori ecranul.

 9. Pentru a închide câmpul text de Căutare și a muta focalizarea la rezultatul găsit, utilizați două degete pentru a glisa un gest Z.

Selectarea textului

Puteți să selectați text din document pentru editare sau formatare.

 1. Pentru a selecta un fragment de text, cu focalizarea în zona de editare a documentului, navigați la textul pe care doriți să-l selectați.

 2. Atingeți de două ori și țineți apăsat pe ecran. Veți auzi elementul selectat.

 3. Pentru a extinde selecția, depărtați două degete pe ecran. VoiceOver anunță selecția pe măsură ce mișcați degetele.

Utilizarea titlurilor

Titlurile sunt foarte importante pentru accesibilitatea și uzabilitatea documentelor. Pentru a vă asigura că titlurile funcționează corect în ceea ce privește accesibilitatea, este esențial să le creați utilizând stilurile de titlu predefinite din Word. Acest lucru face posibil schimbul de informații corecte între cititorul de ecran și Word.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l transformați în titlu.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Afișare panglică” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. În fila Pornire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Butonul Stiluri”. Atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Stiluri.

 5. În meniul Stiluri, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți titlul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine la fila Pornire.

 6. Pentru a închide panglica, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Ascundere panglică” și atingeți de două ori ecranul.

Aplicarea formatării aldine, cursive și subliniate

Utilizarea formatării caracterelor poate îmbunătăți lizibilitatea documentului.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:

  • Pentru a aplica formatarea aldină, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Butonul Aldin” și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a aplica formatarea cursivă, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Butonul Cursiv” și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a aplica formatarea subliniată, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți: „Butonul Subliniat” și atingeți de două ori ecranul.

Modificarea fontului și dimensiunii fontului

Pentru a face documentul accesibil pentru toți utilizatorii, schimbați fontul cu unul mai ușor de citit sau faceți textul mai mare sau mai mic.

Trecerea la un font diferit

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Afișare panglică” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. În fila Pornire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Fonturi, <fontul curent>, <dimensiunea de font curentă>”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Fonturi.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți fontul dorit. VoiceOver anunță fonturile pe măsură ce vă deplasați. Pentru a selecta un font, atingeți de două ori ecranul.

 6. După ce selectați un font nou, meniul Fonturi se închide și focalizarea se mută la fila Pornire.

Modificarea dimensiunii fontului

Cu pașii următori, puteți modifica dimensiunea fontului textului pe care îl tastați într-un document.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Afișare panglică” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă din panglică.

 3. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. În fila Pornire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Fonturi, <fontul curent>, <dimensiunea de font curentă>”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Fonturi.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Dimensiune, <dimensiunea de font curentă>”.

 6. Pentru a modifica dimensiunea fontului, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a mări dimensiunea fontului, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Plus”, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a mări dimensiunea cu 1 punct.

  • Pentru a micșora dimensiunea fontului, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Minus”, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a micșora dimensiunea cu 1 punct.

 7. Pentru a închide panglica, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Ascundere panglică”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea fonturilor tematice

Fonturile tematice modifică fonturile în tot documentul utilizând o pereche de fonturi care sunt proiectate să funcționeze bine împreună. Primul font este utilizat pentru titluri și al doilea pentru corpul textului.

Sfat: Pentru a vă asigura că fonturile tematice se aplică la titluri, trebuie să aplicați un stil de titlu Word la textul titlului. Pentru a afla cum, consultați Utilizarea titlurilor.

 1. Pentru a accesa panglica, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Afișare panglică” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă din panglică.

 2. Pentru a selecta fila Pornire din panglică, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Fonturi, <fontul curent>, <dimensiunea de font curentă>”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Fonturi.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Titlul Fonturi temă”. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi fonturile tematice disponibile. VoiceOver anunță fonturile tematice pe măsură ce vă deplasați. Pentru a selecta un font tematic, atingeți de două ori ecranul.

  Lista de fonturi tematice se termină când auziți: „Titlul Fonturi recent utilizate”. Dacă nu ați selectat încă un font, fonturile tematice se termină când auziți: „Fonturi compatibile Office”.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a partaja un document în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Word

Utilizați Word pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a adăuga sau a modifica text într-un document. Puteți să modificați fonturile, să aplicați stiluri de formatare și să utilizați titluri pentru a îmbunătăți aranjarea textului.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

În acest articol

Adăugarea textului la un document Word

 1. Pentru a deschide un document existent, în vizualizarea Aspect pagină imprimată, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Fișier”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Meniul Fișier, Deschidere”.

 2. Pentru a deschide caseta de dialog Deschidere, atingeți de două ori ecranul și trageți cu degetul spre dreapta până când auziți lista de locații ale fișierelor, cum ar fi OneDrive sau dispozitivul dvs.

 3. Pentru a deschide locația, atingeți de două ori ecranul. Navigați la documentul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Documentul se deschide și focalizarea se mută la corpul documentului.

 4. Pentru a deschide tastatura vizuală atingeți de două ori ecranul și începeți să tastați.

 5. Când ați terminat, închideți tastatura și, dacă este necesar, salvați documentul așa cum se indică în Crearea unui nou document.

Găsirea și înlocuirea textului

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "Editare, găsire, trei perioade, casetă de editare", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Găsire, trei perioade, casetă de editare." Tastatura vizuală se afișează în partea de jos a ecranului.

 2. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta cuvântul sau expresia pe care doriți să le înlocuiți.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "remitere, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. TalkBack anunță numărul de instanțe care se potrivesc și care dintre acestea este selectat în corpul de text.

 4. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni”, apoi atingeți de două ori ecranul. Meniul Găsire Setări se deschide în partea de jos a ecranului.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "nebifat, înlocuire, casetă de selectare", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Editare, înlocuire, trei perioade, casetă de editare." Tastatura vizuală se afișează în partea de jos a ecranului.

 6. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta cuvântul sau expresia cu care doriți să o înlocuiți pe cea originală.

 7. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a înlocui instanțele corespondente una câte una, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul înlocuire", apoi atingeți de două ori ecranul în mod repetat, până când parcurgeți toate rezultatele de căutare care se potrivesc.

  • Pentru a înlocui toate rezultatele de căutare potrivite simultan, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul înlocuire totală", apoi atingeți de două ori ecranul.

 8. Pentru a închide bara Găsire, trageți cu degetul spre stânga până când auziți "Închideți bara de găsire, buton", apoi atingeți de două ori ecranul.

Selectarea textului

Puteți să selectați un anumit fragment de text sau tot textul din document.

Selectarea unui fragment de text

 1. Pentru a selecta un fragment de text, cu focalizarea în zona de editare a documentului, navigați la textul pe care doriți să-l selectați.

 2. Atingeți de două ori și țineți apăsat pe ecran. Veți auzi elementul selectat.

 3. Pentru a extinde selecția, depărtați două degete pe ecran. TalkBack anunță selecția pe măsură ce mișcați degetele.

Selectarea întregului text

 1. Pentru a selecta tot textul din document, trageți cu degetul în sus și la dreapta. Veți auzi: „Meniul Context local, TalkBack, afișând elementele de la unu la trei din trei”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Control cursor”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Selectați tot”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea titlurilor

Titlurile sunt foarte importante pentru accesibilitatea și uzabilitatea documentelor. Pentru a vă asigura că titlurile funcționează corect în ceea ce privește accesibilitatea, este esențial să le creați utilizând stilurile de titlu predefinite din Word. Acest lucru face posibil schimbul de informații corecte între cititorul de ecran și Word.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l transformați în titlu.

 2. Trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Nebifat, extindere comutator” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă.

 3. Atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. În fila Pornire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Meniul Stiluri”. Atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Stiluri.

 5. În meniul Stiluri, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți titlul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine la fila Pornire și veți auzi: „Meniul File, Pornire selectat”.

Aplicarea formatării aldine, cursive și subliniate

Utilizarea formatării caracterelor poate îmbunătăți lizibilitatea documentului.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:

  • Pentru a aplica formatarea aldină, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Nebifat, Aldin, comutator” și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a aplica formatarea cursivă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Nebifat, Cursiv, comutator” și atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a aplica formatarea subliniată, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Nebifat, Subliniat, comutator” și atingeți de două ori ecranul.

Modificarea fontului și dimensiunii fontului

Pentru a face documentul accesibil pentru toți utilizatorii, schimbați fontul cu unul mai ușor de citit sau faceți textul mai mare sau mai mic.

Trecerea la un font diferit

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Nebifat, extindere comutator” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă.

 3. Atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Caseta combo Font, <fontul curent>, selectat”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți fontul dorit și atingeți de două ori ecranul.

Modificarea dimensiunii fontului

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Nebifat, extindere comutator” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă.

 3. Atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Caseta combo Font, <dimensiunea curentă>, selectată”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți dimensiunea de font dorită și atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea fonturilor tematice

Fonturile tematice modifică fonturile în tot documentul utilizând o pereche de fonturi care sunt proiectate să funcționeze bine împreună. Primul font este utilizat pentru titluri și al doilea pentru corpul textului.

Sfat: Pentru a vă asigura că fonturile tematice se aplică la titluri, trebuie să aplicați un stil de titlu Word la textul titlului. Pentru a afla cum, consultați Utilizarea titlurilor.

 1. Trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Nebifat, extindere comutator” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi fila curentă.

 2. Atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Fila Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Caseta combo Font, <fontul curent>, selectat”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Fonturi temă”. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi fonturile tematice disponibile. Pentru a selecta, atingeți de două ori ecranul.

  Lista de fonturi tematice se termină când auziți: „Toate fonturile”.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a partaja un document în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Word

Utilizați Word Mobile cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a adăuga sau a modifica text într-un document. Puteți să modificați fonturile, să aplicați stiluri de formatare și să utilizați titluri pentru a îmbunătăți aranjarea textului.

Note: 

În acest articol

Adăugarea textului la un document Word

 1. Pentru a deschide un document existent, în vizualizarea aspect pagină imprimată , trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "comenzi de acces rapid, fișier", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Pagina Backstage.”

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "deschidere", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Răsfoire", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Alegeți o aplicație”. Se deschide o listă de locații de salvare, iar focalizarea este la primul element din listă.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți locația dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Navigați la documentul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "deschideți documentul", apoi atingeți de două ori ecranul. Documentul se deschide în vizualizarea Aspect pagină imprimată.

 7. Pentru a deschide tastatura vizuală, atingeți de două ori ecranul și începeți să tastați.

 8. Când ați terminat, închideți tastatura și, dacă este necesar, salvați documentul așa cum se indică în Crearea unui nou document.

Găsirea și înlocuirea textului

 1. În vizualizarea aspect pagină imprimată , trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "comenzi de acces rapid, Găsire", apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți "mai multe opțiuni", apoi atingeți de două ori ecranul. Auziți: "pop-up".

 3. Trageți cu degetul la dreapta. Veți auzi: "înlocuire, casetă de selectare".

 4. Pentru a activa înlocuirea textului găsit, atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine în caseta Găsire căutare. Apare tastatura vizuală.

 5. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta cuvântul sau expresia pe care doriți să le înlocuiți.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "înlocuire casetă text", apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta cuvântul sau fraza cu care să îl înlocuiți pe cel original.

 8. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a înlocui cuvintele sau expresiile potrivite una câte una, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: "înlocuire". Atingeți de două ori ecranul în mod repetat până când înlocuiți toate instanțele dorite.

  • Pentru a înlocui toate cuvintele sau expresiile care se potrivesc în același timp, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "înlocuire totală", apoi atingeți de două ori ecranul.

 9. Pentru a închide bara Găsire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Închideți bara de găsire", apoi atingeți de două ori ecranul.

Selectarea textului

Puteți să selectați un anumit fragment de text sau tot textul din document.

Selectarea unui fragment de text

 1. Trageți cu degetul în sus sau în jos pentru a selecta setarea de navigare pe care doriți să o utilizați pentru selectare. De exemplu, dacă selectați "paragrafe", puteți să navigați și să selectați zone mai mari de text.

 2. În document, navigați la fragmentul de text pe care doriți să îl selectați și atingeți de trei ori ecranul.

Selectarea întregului text

 1. În document, atingeți de două ori ecranul cu două degete. Se deschide meniul contextual.

 2. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "Selectare totală", apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea titlurilor

Titlurile sunt foarte importante pentru accesibilitatea și uzabilitatea documentelor. Pentru a vă asigura că titlurile funcționează corect în ceea ce privește accesibilitatea, este esențial să le creați utilizând stilurile de titlu predefinite din Word. Acest lucru face posibil schimbul de informații corecte între cititorul de ecran și Word.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l transformați în titlu.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "mai multe opțiuni" și atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți fila curentă și atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Pe fila pornire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: "stiluri". Atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Stiluri.

 6. În meniul Stiluri, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți titlul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Stilul de titlu este aplicat la document, iar focalizarea revine la meniul documentului.

Aplicarea formatării aldine, cursive și subliniate

Utilizarea formatării caracterelor poate îmbunătăți lizibilitatea documentului.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:

  • Pentru a aplica Formatarea aldină, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "aldin", apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a aplica formatarea cursivă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "cursiv", apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a aplica formatarea subliniată, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "subliniere", apoi atingeți de două ori ecranul.

Modificarea fontului și dimensiunii fontului

Pentru a face documentul accesibil pentru toți utilizatorii, schimbați fontul cu unul mai ușor de citit sau faceți textul mai mare sau mai mic.

Trecerea la un font diferit

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "mai multe opțiuni" și atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți fila curentă și atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "font", apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți fontul dorit și atingeți de două ori ecranul.

Modificarea dimensiunii fontului

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "mai multe opțiuni" și atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți fila curentă și atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "dimensiune font", apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți dimensiunea de font dorită și atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea fonturilor tematice

Fonturile tematice modifică fonturile în tot documentul utilizând o pereche de fonturi care sunt proiectate să funcționeze bine împreună. Primul font este utilizat pentru titluri și al doilea pentru corpul textului.

Sfat: Pentru a vă asigura că fonturile tematice se aplică la titluri, trebuie să aplicați un stil de titlu Word la textul titlului. Pentru a afla cum, consultați Utilizarea titlurilor.

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "mai multe opțiuni" și atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți fila curentă și atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Pornire”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "font", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți: „Fonturi temă”. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a auzi fonturile tematice disponibile. Pentru a selecta, atingeți de două ori ecranul.

  Lista de fonturi tematice se termină când auziți: „Toate fonturile”.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a crea liste cu marcatori sau numerotate cu Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga, a citi și a șterge comentarii în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Word

Utilizați Word pentru web cu un cititor de ecran și tastatura pentru a adăuga sau a modifica textul dintr-un document. L-am testat cu Naratorul și cu JAWS, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate. Veți învăța cum să modificați fontul, să aplicați stiluri de formatare și să utilizați titluri pentru a îmbunătăți fluxul de text.

Note: 

 • Dacă utilizați Naratorul cu Windows 10 Fall Creators Update, trebuie să dezactivați modul de scanare pentru a edita documente, foi de calcul sau prezentări cu Office pentru web. Pentru mai multe informații, consultați Dezactivarea modului virtual sau de navigare în cititoarele de ecran în Windows 10 Fall Creators Update.

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru a afla mai multe despre cititoarele de ecran, accesați Cum funcționează cititoarele de ecran cu Microsoft Office.

 • Pentru că Word pentru web rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere), se aplică la browserul web, nu la Word pentru web.

În acest articol

Adăugarea textului la un document Word

 1. Pentru a deschide un document existent în vizualizarea Aspect pagină imprimată, apăsați Alt+tasta siglă Windows, apoi F și O. Se deschide meniul Deschidere, care listează documentele recente.

 2. Pentru a naviga prin documentele recente, apăsați tasta Tab. Pe măsură ce vă deplasați, Naratorul anunță documentele ca „<nume fișier>, <locație>”. Pentru a deschide un document, apăsați Enter.

 3. Dacă doriți să deschideți un document care nu se află printre documentele recente, în meniul Deschidere, apăsați tasta Tab până când auziți „Mai multe în OneDrive” și apăsați Enter. OneDrive se deschide într-o fereastră nouă și puteți să navigați prin documente. Pentru a naviga prin documente și foldere, utilizați tastele săgeată. Pentru a deschide un folder sau un document, apăsați Enter.

 4. Când se deschide un document, focalizarea se află în zona de editare din corpul documentului.

 5. Apăsați tastele săgeată până când auziți locul în care doriți să adăugați text și începeți să tastați. Modificările sunt salvate automat.

Găsirea și înlocuirea textului

 1. În vizualizarea citire sau editare, apăsați Ctrl + F. Veți auzi: "Căutați în document pentru." Focalizarea se află în câmpul text de căutare.

  În versiunile JAWS mai vechi, pentru a găsi și a înlocui text în vizualizarea de editare în JAWS, apăsați Ctrl + H.

 2. Apăsați Shift + Tab până când auziți "înlocuire", apoi apăsați pe Enter. Focalizarea revine la câmpul text de căutare.

 3. Tastați cuvântul sau expresia pe care doriți să le înlocuiți. Lista cu rezultatele căutării este actualizată pe măsură ce tastați.

 4. Apăsați tasta Tab până când auziți "înlocuire cu", apoi tastați cuvântul sau expresia cu care doriți să înlocuiți textul original.

 5. Pentru a parcurge lista de rezultate de căutare, apăsați tasta Tab până când auziți "rezultat anterior" sau "următorul rezultat", apoi apăsați pe Enter. Cititorul de ecran anunță instanțele în timp ce vă deplasați în listă.

 6. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a înlocui rezultatele căutării câte una pe rând, apăsați tasta Tab până când auziți "înlocuire", apoi apăsați pe Enter. Navigați la următoarea instanță și Repetați acest pas, dacă este necesar.

  • Pentru a înlocui toate instanțele, apăsați tasta Tab până când auziți "înlocuire totală", apoi apăsați pe Enter.

Selectarea textului

Puteți să selectați rapid tot textul din document sau doar o anumită porțiune de text.

 • Pentru a selecta tot textul, apăsați Ctrl+A.

 • Pentru a selecta un fragment de text, deplasați-vă la textul pe care doriți să-l selectați, apoi apăsați și mențineți apăsată tasta Shift. Utilizați tastele săgeată pentru a muta cursorul până când se selectează textul.

Utilizarea titlurilor

Titlurile sunt foarte importante pentru accesibilitatea și uzabilitatea documentelor. Pentru a vă asigura că titlurile funcționează corect în ceea ce privește accesibilitatea, este esențial să le creați utilizând stilurile de titlu predefinite din Word. Acest lucru face posibil schimbul de informații corecte între cititorul de ecran și Word.

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l transformați în titlu.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a aplica stilul Titlu 1, apăsați Ctrl+Alt+1.

  • Pentru a aplica stilul Titlu 2, apăsați Ctrl+Alt+2.

  • Pentru a aplica stilul Titlu 3, apăsați Ctrl+Alt+3.

  • Pentru a aplica stilul Normal, apăsați Ctrl+Shift+N.

  Sfat: Pentru a căuta mai multe stiluri de titlu, apăsați Alt+tasta siglă Windows, apoi H și L. Apăsați tasta Tab până când auziți stilul dorit, apoi apăsați Enter pentru a selecta.

Aplicarea formatării aldine, cursive și subliniate

Utilizarea formatării caracterelor poate îmbunătăți lizibilitatea documentului.

 1. Selectați textul pe care doriți să îl formatați.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a aplica formatarea aldină, apăsați Ctrl+B.

  • Pentru a aplica formatarea cursivă, apăsați Ctrl+I.

  • Pentru a aplica formatarea subliniată, apăsați Ctrl+U.

Modificarea fontului și dimensiunii fontului

Pentru a face documentul accesibil pentru toți utilizatorii, schimbați fontul cu unul mai ușor de citit sau faceți textul mai mare sau mai mic.

Trecerea la un font diferit

 1. În document, selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Apăsați Alt + tasta siglă Windows, apoi H, F și F. Veți auzi: "Nume font".

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fontul pe care îl doriți și apăsați Enter.

  Sfat: Pentru a trece direct la un font pe care ați decis deja să-l utilizați, începeți să tastați numele fontului. De exemplu, tastați ti pentru a găsi Times New Roman.

Modificarea dimensiunii fontului

 1. Selectați textul pe care doriți să îl redimensionați.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a face textul mai mare cu 1 punct, apăsați Ctrl+] (Paranteză dreapta).

  • Pentru a face textul mai mic cu 1 punct, apăsați Ctrl+[ (Paranteză stânga).

  • Pentru a mări textul în incremente în funcție de dimensiunile din butonul Mărire dimensiune font, apăsați Ctrl+Shift+> (semnul Mai mare decât).

  • Pentru a face textul incremental mai mic în funcție de dimensiunile din butonul Micșorare dimensiune font , apăsați Ctrl + Shift +< (semnul mai mic).

  • Pentru a selecta o anumită dimensiune, apăsați Alt + tasta siglă Windows, apoi H, F și S. Veți auzi: "dimensiune font". Tastați dimensiunea în puncte dorită, apoi apăsați Enter.

Modificarea mai multor proprietăți de font

Puteți să parcurgeți proprietățile de font și să le modificați utilizând opțiunile din grupul Font din fila Pornire.

 1. Selectați textul pe care doriți să îl formatați.

 2. Pentru a accesa fila Pornire, apăsați Alt+tasta siglă Windows, apoi H.

 3. Alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante:

  • Pentru a accesa și a modifica:

   • Font, apăsați F, apoi F, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fontul pe care îl doriți și apăsați Enter.

   • Stil font, apăsați F, apoi Y. Apăsați tasta Tab, apoi utilizați tasta săgeată în sus sau săgeată în jos până când auziți stilul de font pe care îl doriți și apăsați Enter.

   • Dimensiune font, apăsați F, apoi S, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți dimensiunea de font pe care o doriți și apăsați Enter.

   • Culoare font, apăsați F, apoi C. Apăsați tasta Tab până când auziți culoarea de font pe care o doriți și apăsați Enter.

   • Culoare evidențiere font, apăsați I. Apăsați tasta Tab până când auziți culoarea de evidențiere pe care o doriți și apăsați Enter.

  • Pentru a accesa și a selecta:

   • Tăiere text cu o linie, apăsați 4.

   • Exponent, apăsați 6.

   • Indice, apăsați 5.

Utilizarea fonturilor tematice

Fonturile tematice modifică fonturile în tot documentul utilizând o pereche de fonturi care sunt proiectate să funcționeze bine împreună. Primul font este utilizat pentru titluri și al doilea pentru corpul textului.

Sfat: Pentru a vă asigura că fonturile tematice se aplică la titluri, trebuie să aplicați un stil de titlu Word la textul titlului. Pentru a afla cum, consultați Utilizarea titlurilor.

 1. În document, apăsați Alt + tasta siglă Windows, apoi H, F și F. Veți auzi: "Nume font".

 2. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fontul pe care îl doriți și apăsați Enter. Cititorul de ecran anunță "<numele fontului>, titluri" pentru titluri și "<Nume font>, corp" pentru corpul de text.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera o fotografie sau o imagine în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Word

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu Word

Comenzi rapide de la tastatură în Word

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Word

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×