Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.
Exportul unui tabel sau a unei interogări către un site SharePoint

Dacă trebuie să mutați temporar sau permanent unele date Access pe un site SharePoint, le puteți exporta pe site din baza de date Access. Când exportați date, Access creează o copie a tabelului sau a obiectului bazei de date de interogare selectat și stochează copia sub formă de listă. Este important să rețineți că lista exportată nu va reflecta modificările efectuate în tabelul sau interogarea sursă după operațiunea de export.

În acest articol

Scenarii comune pentru exportul de date către un site SharePoint

Puteți exporta un tabel sau o interogare către un site SharePoint din mai multe motive, inclusiv:

 • Tocmai ați început să utilizați Windows SharePoint Services și v-ați dat seama că ar fi mai ușor pentru toată lumea dacă unele tabele din baza de date ar fi disponibile și sub formă de liste SharePoint. Dacă doriți să partajați date cu echipa dvs., lucrul cu liste SharePoint poate fi mai simplu decât lucrul într-o bază de date. În plus, pentru utilizatorii începători poate fi mai simplă navigarea și editarea în liste. Mai mult, puteți beneficia de mai multe caracteristici SharePoint, cum ar fi primirea unei notificări atunci când o listă a fost modificată, atribuirea și coordonarea activităților asociate cu o listă și lucrul offline.

 • Doriți să partajați date între Access și un site SharePoint în mod continuu, dar datele sunt stocate momentan în Access. Pentru a vizualiza și a edita cele mai recente date utilizând Access sau de pe site-ul SharePoint, trebuie mai întâi să exportați datele sub formă de listă, apoi să vă legați la aceasta din baza de date Access.

 • Utilizați interogări într-o bază de date Access pentru a genera rapoarte de stare zilnice sau săptămânale și doriți să publicați rezultatele pe unul din site-urile dvs., la intervale regulate.

Acest subiect prezintă pașii pentru exportul datelor în SharePoint sub formă de listă. Pentru ajutor cu legarea la o listă SharePoint din Access, consultați Importul de la sau legarea datelor la o listă SharePoint.

Exportul unui tabel sau a unei interogări către un site SharePoint

Cea mai simplă metodă de export al datelor către un site SharePoint este să rulați expertul Export - Site SharePoint. După ce rulați expertul, puteți salva setările (informațiile pe care le-ați furnizat atunci când ați rulat expertul) ca specificație de export. Apoi puteți rula din nou operațiunea de export fără a fi necesar să furnizați încă o dată informațiile. Pașii din această secțiune vă arată cum să vă pregătiți pentru export, să exportați datele și să salvați setările ca specificație.

Pregătirea operațiunii

 1. Găsiți baza de date care conține tabelul sau interogarea care doriți să o exportați.

  Atunci când exportați o interogare, rândurile și coloanele din rezultatele interogării sunt exportate ca elemente de listă și coloane. Nu puteți să exportați un formular sau raport în SharePoint.

  Notă: Puteți exporta un singur obiect odată.

 2. Identificați site-ul SharePoint pe care doriți să creați lista.

  O adresă de site validă începe cu http:// sau https://, urmat de numele serverului și se termină cu calea site-ului respectiv pe server. De exemplu, următoarea este o adresă validă:

  https://contoso/AnalysisTeam

 3. Asigurați-vă că aveți permisiunile necesare pentru a crea o listă pe site-ul SharePoint. Contactați administratorul de server dacă nu sunteți sigur în ceea ce privește permisiunile.

  Operațiunea de export creează o nouă listă care are același nume ca obiectul sursă din Access. Dacă site-ul SharePoint are deja o listă cu acel nume, vi se solicită să specificați un alt nume pentru noua listă.

  Notă: Nu puteți să suprascrieți sau să adăugați date la o listă existentă.

 4. Examinați câmpurile din tabelul sau interogarea sursă.

  Tabelul următor explică modul în care se exportă anumite elemente și dacă trebuie să efectuați acțiuni suplimentare în anumite cazuri.

  Element

  Rezolvare

  Câmpuri și înregistrări

  Toate câmpurile și înregistrările din tabel sau interogare se exportă, inclusiv câmpurile ascunse din foaia de date. Setările de filtrare sunt ignorate în timpul operațiunii de export.

  Atașări

  Dacă obiectul sursă conține mai multe coloane de tip atașare, trebuie să eliminați toate coloanele, cu excepția uneia singure. Acest lucru se datorează faptului că o listă SharePoint acceptă o singură coloană de tip atașare. Dacă obiectul sursă conține mai multe coloane de acest tip, Access afișează un mesaj care vă solicită să eliminați toate coloanele de tip atașare, cu excepția uneia singure, înainte de a începe operațiunea. Pentru a evita această problemă, puteți să copiați toate coloanele de tip atașare suplimentare în alte obiecte Access, apoi să le exportați în alte liste SharePoint.

  Câmpuri de căutare cu una sau mai multe valori

  Valorile de afișat în câmpurile de căutare cu o valoare se exportă sub formă de câmpuri Opțiune de meniu vertical în lista SharePoint. În cazul în care câmpul sursă acceptă valori multiple, în lista SharePoint este creat un câmp Opțiune care permite selecții multiple.

  Notă: Câmpul Opțiune dintr-o listă SharePoint nu poate să conțină mai mult de o coloană. În cazul în care câmpul de căutare sursă conține mai multe coloane, valorile din toate coloanele vor fi combinate într-o singură coloană.

  Câmpuri de interogare calculate

  Rezultatele din coloanele calculate sunt copiate într-un câmp al cărui tip de date depinde de tipul de date al rezultatului calculat. Expresia pe care se bazează rezultatele nu este copiată.

  Câmpuri Obiect OLE

  Câmpurile Obiect OLE sunt ignorate în timpul operațiunii de export.

 5. Dacă baza de date Access sursă nu este deja deschisă, deschideți-o și accesați următorul set de pași.

Exportați datele

 1. Pe fila Date externe , în grupul Export , faceți clic pe butonul Mai multe pentru a afișa o listă de opțiuni, apoi faceți clic pe Listă SharePoint.

 2. Se deschide expertul Export - Site SharePoint.

  Specificați un site SharePoint pentru a exporta tabelul sau interogarea din Access.

 3. În caseta Specificați un site SharePoint, introduceți adresa site-ului destinație.

 4. În caseta Specificați un nume pentru noua listă, introduceți un nume pentru noua listă.

  Dacă obiectul sursă din baza dvs. de date are același nume ca o listă de pe site-ul SharePoint, specificați un alt nume.

 5. Opțional, introduceți o descriere pentru noua listă în caseta Descriere, apoi bifați caseta de selectare Se deschide lista la terminare.

 6. Faceți clic pe OK pentru a începe procesul de export.

 7. Access creează o listă pe site-ul SharePoint, apoi afișează starea operațiunii pe ultima pagină a expertului. După terminarea operațiunii de export, puteți să închideți expertul sau să salvați pașii de export ca specificație.

  De asemenea, în timpul operațiunii, SharePoint selectează tipul de date potrivit pentru fiecare coloană, în funcție de câmpul sursă corespunzător. Pentru a vedea o listă care prezintă modul în care tipurile de date Access se mapează la tipurile de date Windows SharePoint Services atunci când exportați date și setările de câmp care sunt exportate pentru fiecare tip de date, consultați secțiunea Cum se mapează tipurile de date Windows SharePoint Services la tipurile de date Access, în continuarea acestui articol.

Ce mai trebuie să știu despre export?

Cum se mapează tipurile de date Windows SharePoint Services la tipurile de date Access

Următorul tabel prezintă modul în care Access identifică tipul de date din coloanele listei exportate atunci când exportați un tabel sau o interogare.

Tipul de date Access

Tipul de date Windows SharePoint Services

Setări implicite pentru proprietățile câmpurilor

Note

Text

O singură linie de text

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Număr maxim de caractere     Reflectă setarea Dimensiune câmp din Access.

Valoare implicită     Reflectă setarea Valoare implicită din Access, dacă nu este o expresie. În caz contrar, rămâne necompletată.

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Memo/Text lung

Linii multiple de text

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Număr de linii de afișat     5

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Număr

Număr

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Min     Necompletat

Max     Necompletat

Tabelul următor ilustrează modul în care proprietatea Număr de zecimale este setată în funcție de setarea Zecimale din Access.

Setare Acces    

Setare Windows SharePoint Services    

Auto

Automată

0-5

0-5

6-15

5

Valoare implicită     Reflectă setarea Valoare implicită din Access, dacă nu este o expresie. În caz contrar, rămâne necompletată.

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Afișare ca procent     Da, dacă proprietatea Format este setată la Procent.

Dată/Oră

Dată sau Oră

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access

Format dată și oră     Setată la Numai dată dacă proprietatea Format este setată la Dată scurtă. În caz contrar, este setată la Dată și oră.

Tip de calendar     Setată la Hijri dacă este bifată caseta Utilizați opțiunea Hijri. În caz contrar, este setată la Gregorian.

Tabelul următor ilustrează modul în care proprietatea Valoare implicită este setată în funcție de setarea Valoare implicită din Access.

Setare Acces    

Setare Windows SharePoint Services    

=Date()

Data de astăzi

Câmp setat la o anumită dată

Câmp setat la o anumită dată

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Monedă

Monedă

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Min     Necompletat

Max     Necompletat

Tabelul următor ilustrează modul în care proprietatea Număr de zecimale este setată în funcție de setarea Zecimale din Access.

Setare Acces    

Setare Windows SharePoint Services    

Auto

Automată

0-5

0-5

6-15

5

Valoare implicită     Reflectă setarea Valoare implicită din Access, dacă nu este o expresie. În caz contrar, rămâne necompletată.

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Tip monedă     Reflectă setarea Format din Access.

Numerotare automată

Număr

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Min     Necompletat

Max     Necompletat

Număr de zecimale     Automat

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Numerotare automată unde proprietatea Dimensiune câmp este setată la ID replică

O singură linie de text

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Număr maxim de caractere     38

Valoare implicită     Necompletată

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Da/Nu

Da/Nu

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Valoare implicită     Reflectă setarea Valoare implicită din Access, dacă nu este o expresie. În caz contrar, rămâne necompletată.

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Obiect OLE

Câmpul nu se exportă

Hyperlink

Hyperlink

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Formatare URL ca     Hyperlink

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Atașare

Atașare

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Câmpuri multi-valoare

Opțiune

Nume coloană     Reflectă setarea Nume câmp din Access.

Descriere     Reflectă setarea Descriere din Access.

Obligatoriu     Reflectă setarea Obligatoriu din Access.

Adăugare la vizualizarea implicită     Da

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×