Anexa B: Comenzi de la tastatură și gesturi tactile pentru Narator

Această anexă listează comenzi de la tastatură și gesturile tactile disponibile în cea mai recentă versiune de Windows. 

Pentru a vizualiza o listă cu toate celelalte comenzi rapide de la tastatură din Windows, consultați Comenzi rapide de la tastatură în Windows. Pentru a vedea o listă a comenzilor rapide de la tastatură din aplicațiile Windows, consultați Comenzi rapide de la tastatură în aplicații.

Tastă Narator

Puteți alege ce tastă modificatoare doriți să utilizați în comenzile Naratorului. Ambele taste, Caps lock și Insert, pot fi folosite ca tasta Narator implicită. Puteți utiliza oricare dintre aceste taste în orice comandă care utilizează tasta Narator. Tasta Narator este numită simplu „Narator” în comenzi. Vă puteți modifica tasta Narator în setările Narator.

Notă: Dacă utilizați tastatura cu 106 taste în japoneză, atunci Insert și NonConvert sunt tastele implicite ale Naratorului.

Comenzi de la tastatură pentru Narator

Naratorul are două structuri posibile ale tastaturii: Standard și Moștenită. Comenzile pentru fiecare sunt listate mai jos. Pentru comenzile modului de scanare, accesați capitolul 3: utilizarea modului de scanare.

NotăComenzile care includ plus (+) și minus (-) se referă la cheia fizică și nu necesită Shift Ca modificator. Cu excepția cazului în care s-a solicitat explicit, nu este necesar să includeți Shift înainte de cheia egală pentru a-l face semnul plus așa cum ați face atunci când tastați semnul plus. Utilizând comanda volum Narator de mai sus ca exemplu, Naratorul + Ctrl + egal (=) este comanda literală, nu Naratorul + Ctrl + Shift + egal (=).

Aranjamentul tastaturii standard

Comenzi generale

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Tasta siglă Windows + Ctrl + Enter

Pornirea sau oprirea Naratorului

Narator + Esc

Ieșirea din Narator

Narator + 1

Comutare învățare introducere

Narator + Săgeată la dreapta

Deplasarea la elementul următor

Narator + Săgeată la stânga

Deplasarea la elementul anterior

Narator + Page Up
Ctrl + Narator + săgeată
în sus Narator + Page Down
Ctrl + Narator + săgeată în jos

Schimbare vizualizare

Narator + F1

Afișarea listei de comenzi

Narator + F2

Afișarea comenzilor pentru elementul curent

Narator + Enter

Realizarea unei acțiuni primare

Narator + Ctrl + Enter

Comutați modul căutare

Narator + F12

Citiți data și ora curente

Narator + Ctrl + D

Descrieți imaginea folosind un serviciu online sau obțineți sursa de pagină web a unui link

Narator + S

Obțineți un rezumat al paginii web

Narator + S de două ori rapid

Afișați caseta de dialog cu rezumatul paginii web și linkuri populare

Narator + Alt + F

Oferiți feedback Narator

Narator + Z

Blocare taste Narator

Narator + Ctrl + F12

Comutați modul dezvoltator

Narator + 3

Transmiteți tastele la aplicație

Narator + Alt + M

Comutați modul mouse

Narator + H

Activați sau dezactivați citirea anteturilor de coloană în Outlook

Ajustați vorbirea

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Ctrl + Narator + semnul plus (+)
Ctrl + Narator + Add (tastatură numerică)

Creșterea volumului vocii

Ctrl + Narator + semnul minus (-)
Ctrl + Narator + scădere (tastatură numerică)

Descreșterea volumului vocii

Narator + semnul Plus (+)

Creșterea vitezei vocii

Narator + semnul Minus (-)

Descreșterea vitezei vocii

Alt + Narator + scădere (tastatură numerică)
Alt + Narator + semnul minus (-)
Alt + Narator + Add (tastatură numerică)
Alt + Narator + semnul plus (+)

Schimbați modul de citire a punctuației

Narator + V

Modul Măriți nivelul de detaliere

Shift + Narator + V

Modul Micșorați nivelul de detaliere

Narator + 2

Comutați citirea caracterelor

Narator + Bară oblică spre dreapta (/)

Citirea contextului

Alt + Narator + Bară oblică spre dreapta (/)

Setați nivelul de detaliere a contextului de citire

Ctrl + Narator + Bară oblică spre dreapta (/)

Schimbați ordinea contextului de citire

Citiți și lucrați cu textul

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Ctrl

Oprirea citirii

Narator + tab
Narator + 5 (tastatură numerică)

Citirea unui element

Narator + tab de două ori rapid
Narator + 5 de două ori rapid (tastatura numerică)
Narator + K de două ori rapid
Narator + Ctrl + 5 de două ori rapid (tastatură numerică)

Citirea elementului pe litere

Narator + 0

Citirea unui element complex

Narator + T

Citirea titlului ferestrei

Narator + W

Citirea ferestrei

Narator + X

Repetarea frazei

Narator + R

Citiți de la cursor

Ctrl + Narator + R
Narator + săgeată în jos

Începeți să citiți documentul

Narator + C

Citirea documentului

Shift + Narator + J
Narator + alt + Home

Citirea textului de la început la cursor

Ctrl + Narator + U

Citirea paginii anterioare

Ctrl + Narator + I

Citirea paginii curente

Ctrl + Narator + O

Citirea paginii următoare

Ctrl + Narator + J

Citiți paragraful anterior

Ctrl + Narator + K

Citirea paragrafului curent

Ctrl + Narator + L

Citiți paragraful următor

Narator + Ctrl + M

Citiți propoziția anterioară

Narator + Ctrl + virgulă (,)

Citiți propoziția curentă

Narator + Ctrl + punct (.)

Citiți propoziția următoare

Narator + U

Citiți linia anterioară

Narator + I
Narator + săgeată în sus

Citirea liniei curente

Narator + O

Citiți linia următoare

Narator + J
Ctrl + Narator + săgeată la stânga

Citiți cuvântul anterior

Narator + K
Ctrl + Narator + 5 (tastatură numerică)

Citirea cuvântului curent

Narator + L
Ctrl + Narator + săgeată la dreapta

Citiți cuvântul următor

Narator + M

Citiți caracterul anterior

Narator + virgulă (,)
5 (tastatura numerică)

Citirea caracterului curent

Narator + Punct (.)

Citiți caracterul următor

Narator + F

Citiți grupul următor de informații despre formatare

Shift + Narator + F

Citiți grupul anterior de informații despre formatare

Narator + B
Ctrl + Narator + pornire

Deplasarea la începutul textului

Narator + E
Ctrl + Narator + end

Deplasarea la sfârșitul textului

Narator + Shift + Săgeată în jos

Citire selecție

Narator + Shift + săgeată în jos de două ori rapid

Selecție citire pe litere

Navigați prin tabele

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Ctrl + Alt + Home

Faceți salt la prima celulă din tabel

Ctrl + Alt + End

Faceți salt la ultima celulă din tabel

Ctrl + Alt + Săgeată la dreapta

Salt la următoarea celulă de pe rând

Ctrl + Alt + Săgeată la stânga

Salt la celula anterioară de pe rând

Ctrl + Alt + Săgeată în jos

Salt la următoarea celulă din coloană

Ctrl + Alt + Săgeată în sus

Salt la celula anterioară din coloană

Ctrl + Shift + Alt + săgeată la stânga

Citirea antetului rândului curent

Ctrl + Shift + Alt + săgeată în sus

Citirea antetului coloanei curente

Ctrl + Shift + Alt + săgeată la dreapta

Citirea rândului curent

Ctrl + Shift + Alt + săgeată în jos

Citirea coloanei curente

Ctrl + Shift + alt + bară oblică (/)
Ctrl + Shift + alt + 5 (tastatură numerică)

Citirea rândului și a coloanei în care se află Naratorul

Ctrl + Alt + Page up

Salt la celula din tabel

Ctrl + Alt + Page down

Salt la conținutul celulei

Comenzi focalizate pentru Narator

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Narator + Home

Treceți la primul element din fereastră

Narator + End

Treceți la ultimul element din fereastră

Narator + Backspace

Deplasarea înapoi cu un element

Narator + N

Salt la principalul reper

Narator + paranteză pătrată deschisă ([)
Narator + scădere (tastatură numerică)

Deplasarea cursorului Narator la cursorul de sistem

Narator + citat simplu (')
Narator + Add (tastatură numerică)

Setarea focalizării la element

Narator + A

Salt la elementul legat

Shift + Narator + A

Faceți salt la conținutul adnotat

Alt + Narator + Săgeată în sus

Navigați la părinte (atunci când se oferă navigarea structurală)

Alt + Narator + Săgeată la dreapta

Navigați la următorul frate (atunci când se oferă navigarea structurală)

Alt + Narator + Săgeată la stânga

Navigați la fratele anterior (atunci când se oferă navigarea structurală)

Alt + Narator + Săgeată în jos

Navigați la primul fiu (atunci când se oferă navigarea structurală)

Narator + F7

Listă de legături

Narator + F5

Listă de repere

Narator + F6

Listă de titluri

Narator + Ctrl + F

Căutare Narator

Narator + F3

Continuați căutarea înainte

Narator + Shift + F3

Continuați căutarea înapoi

Comenzi minitastatura numerică

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Narator + Home

Treceți la primul element din fereastră

Narator + End

Treceți la ultimul element din fereastră

Narator + Alt + Home

Citirea textului de la început la cursor

Ctrl + Narator + Home

Deplasarea la începutul textului

Ctrl + Narator + End

Deplasarea la sfârșitul textului

Narator + Săgeată la stânga

Deplasarea la elementul anterior

Narator + Săgeată la dreapta

Deplasarea la elementul următor

Narator + 5 (minitastatura numerică)

Citirea unui element

Narator + 5 de două ori rapid (tastatura numerică)
Narator + Ctrl + 5 de două ori rapid (tastatură numerică)

Citirea elementului pe litere

Narator + Săgeată în sus

Citirea liniei curente

Narator + Săgeată în jos

Începeți să citiți documentul

Ctrl + Narator + Săgeată la stânga

Citiți cuvântul anterior

Ctrl + Narator + 5 (pe minitastatura numerică)

Citirea cuvântului curent

Ctrl + Narator + Săgeată la dreapta

Citiți cuvântul următor

5 (pe minitastatura numerică)

Citirea caracterului curent

Narator + Page Up
Ctrl + Narator + săgeată în sus

Schimbare vizualizare

Narator + Scădere (pe minitastatura numerică)

Deplasarea cursorului Narator la cursorul de sistem

Narator + Adunare (pe minitastatura numerică)

Setarea focalizării la element

Ctrl + Narator + Adunare (pe minitastatura numerică)

Creșterea volumului vocii

Ctrl + Narator + Scădere (pe minitastatura numerică)

Descreșterea volumului vocii

Alt + Narator + Add
Alt + Narator + scădere

Schimbați modul de citire a punctuației

Narator + Enter

Realizarea unei acțiuni primare

Narator + Shift + Enter

Comutați modul căutare

Structură tastatură moștenită

Comenzi generale

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Tasta siglă Windows + Ctrl + N

Deschideți setările Naratorului

Tasta siglă Windows + Ctrl + Enter

Pornirea sau oprirea Naratorului

Narator + Esc

Oprirea Naratorului

Narator + 1

Comutare învățare introducere

Narator + Săgeată la dreapta

Deplasarea la elementul următor

Narator + Săgeată la stânga

Deplasarea la elementul anterior

Narator + Săgeată în sus sau săgeată în jos

Schimbare vizualizare

Narator + F1

Afișarea listei de comenzi

Narator + F2

Afișarea comenzilor pentru elementul curent

Narator + Enter

Realizarea unei acțiuni primare

Narator + Shift + Enter

Comutați modul căutare

Narator + C

Citiți data și ora curente

Narator + Shift + D

Descrieți imaginea folosind un serviciu online

Narator + E
Narator + alt + F

Oferiți feedback Narator

Narator + Z

Blocare taste Narator

Narator + Shift + F12

Comutați modul dezvoltator

Narator + X

Transmiteți tastele la aplicație

Narator + Num lock

Activarea sau dezactivarea modului mouse

Apăsați Caps Lock de două ori în succesiune rapidă

Activarea sau dezactivarea Caps Lock

Ajustați vorbirea

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Narator + Page up

Creșterea volumului vocii

Narator + Page Down

Descreșterea volumului vocii

Narator + semnul plus (+)
Narator + Add (tastatură numerică)

Creșterea vitezei vocii

Narator + semnul minus (-)
Narator + scădere (tastatură numerică)

Descreșterea vitezei vocii

Narator + alt + semnul plus (+)
Narator + alt + semnul minus (-)
Narator + alt + Add (tastatură numerică)
Narator + alt + scădere (tastatură numerică)

Schimbați modul de citire a punctuației

Narator + A
Narator + Ctrl + semnul plus (+)
Narator + Ctrl + Add (tastatură numerică)

Modul Măriți nivelul de detaliere

Narator + Ctrl + semnul minus (-)
Narator + Ctrl + scădere (tastatură numerică)

Modul Micșorați nivelul de detaliere

Narator + F12

Comutați citirea caracterelor

Narator + Bară oblică spre dreapta (/)

Citirea contextului

Alt + Narator + Bară oblică spre dreapta (/)

Modificați volumul de context citit (detaliere)

Ctrl + Narator + Bară oblică spre dreapta (/)

Schimbați ordinea contextului de citire

Citiți și lucrați cu textul

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Ctrl

Oprirea citirii

Narator + D

Citirea unui element

Narator + S

Citirea elementului pe litere

Narator + 0 (zero)

Citirea unui element complex

Narator + T

Citirea titlului ferestrei

Narator + W

Citirea ferestrei

Narator + V

Repetarea frazei

Narator + R

Citiți de la cursor

Narator + M

Începeți să citiți documentul

Narator + H

Citirea documentului

Narator + Paranteză dreaptă închisă (])

Citirea textului de la început la cursor

Narator + Shift + U

Citirea paginii anterioare

Narator + Ctrl + U

Citirea paginii curente

Narator + U

Citirea paginii următoare

Narator + Shift + I

Citiți paragraful anterior

Narator + Ctrl + I

Citirea paragrafului curent

Narator + I

Citiți paragraful următor

Narator + Ctrl + M

Citiți propoziția anterioară

Narator + Ctrl + virgulă (,)

Citiți propoziția curentă

Narator + Ctrl + punct (.)

Citiți propoziția următoare

Narator + Shift + O

Citiți linia anterioară

Narator + Ctrl + O

Citirea liniei curente

Narator + O

Citiți linia următoare

Narator + Shift + P

Citiți cuvântul anterior

Narator + Ctrl + P

Citirea cuvântului curent

Narator + P

Citiți cuvântul următor

Narator + Shift + Paranteză dreaptă deschisă ([)

Citiți caracterul anterior

Narator + Ctrl + Paranteză dreaptă deschisă ([)

Citirea caracterului curent

Narator + Paranteză dreaptă deschisă ([)

Citiți caracterul următor

Narator + F

Citiți grupul următor de informații despre formatare

Shift + Narator + F

Citiți grupul anterior de informații despre formatare

Narator + Y

Deplasarea la începutul textului

Narator + B

Deplasarea la sfârșitul textului

Narator + J

Salt la antetul următor

Narator + Shift + J

Salt la antetul anterior

Narator + L

Salt la legătura următoare

Narator + Shift + L

Salt la legătura anterioară

Narator + Shift + Săgeată în jos

Citiți selecția curentă

Navigați prin tabele

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Narator + F3

Salt la următoarea celulă de pe rând

Narator + Shift + F3

Salt la celula anterioară de pe rând

Narator + F4

Salt la următoarea celulă din coloană

Narator + Shift + F4

Salt la celula anterioară din coloană

Narator + F10

Citirea antetului rândului curent

Narator + F9

Citirea antetului coloanei curente

Narator + F8

Citirea rândului curent

Narator + F7

Citirea coloanei curente

Narator + F5

Citirea rândului și a coloanei în care se află Naratorul

Narator + F6

Salt la celula din tabel

Narator + Shift + F6

Salt la conținutul celulei

Narator + K

Salt la tabelul următor

Narator + Shift + K

Salt la tabelul anterior

Comenzi focalizate pentru Narator

Apăsați aceste taste

Pentru a face aceasta

Narator + Home

Treceți la primul element din fereastră

Narator + End

Treceți la ultimul element din fereastră

Narator + Backspace

Deplasarea înapoi cu un element

Narator + N

Salt la principalul reper

Narator + G

Deplasarea cursorului Narator la cursorul de sistem

Narator + tildă (~)

Setarea focalizării la element

Narator + Insert

Salt la elementul legat

Narator + Shift + Insert

Faceți salt la conținutul adnotat

Ctrl + Narator + Săgeată în sus

Navigați la părinte (atunci când se oferă navigarea structurală)

Ctrl + Narator + Săgeată la dreapta

Navigați la următorul frate (atunci când se oferă navigarea structurală)

Ctrl + Narator + Săgeată la stânga

Navigați la fratele anterior (atunci când se oferă navigarea structurală)

Ctrl + Narator + Săgeată în jos

Navigați la primul fiu (atunci când se oferă navigarea structurală)

Narator + Q

Deplasarea la ultimul element din zonă

Gesturi de atingere pentru Narator

Utilizați acest gest

Pentru a face aceasta

Atingere sau glisare cu un singur deget

Citirea textului de sub deget

Atingere de două ori sau ținere cu un deget și atingere oriunde pe ecran cu un altul

Activați acțiunea primară

Atingere de trei ori sau ținere cu un deget și atingere de două ori oriunde pe ecran cu un altul

Activați acțiunea secundară

Ținere cu un deget și atingere oriunde pe ecran cu două degete

Începerea glisării sau alte opțiuni de taste

Glisare rapidă la stânga sau la dreapta cu un deget

Treceți la elementul următor sau anterior

Glisare rapidă în sus sau în jos cu un deget

Schimbare vizualizare

Atingere o dată cu două degete

Opriți citirea de către Narator

Atingere o dată cu trei degete

Modificarea modului de detaliere

Atingere o dată cu patru degete

Afișarea comenzilor Narator pentru elementul curent

Atingeți dublu cu două degete

Afișarea meniului contextual

Atingere de două ori cu trei degete

Citirea atributelor textului

Atingere de două ori cu patru degete

Deschiderea modului de căutare

Atingere de trei ori cu patru degete

Afișarea tuturor comenzilor din Narator

Tragere spre stânga, dreapta, în sus sau în jos cu două degete

Defilați

Tragere spre stânga sau spre dreapta cu trei degete

Derularea înainte sau înapoi

Trageți în sus cu trei degete

Citiți fereastra curentă

Trageți în jos cu trei degete

Începerea citirii textului explorabil

Tragere în sus sau în jos cu patru degete

Activarea sau dezactivarea zoom-ului semantic, atunci când este acceptat

Tragere spre stânga sau spre dreapta cu patru degete

Mutarea cursorului Naratorului la începutul sau la sfârșitul unității

Următorul: Anexa C: afișaje braille acceptate

Reveniți la Cuprins

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Alăturați-vă discuției
Întrebați comunitatea
Obțineți asistență
Contactați-ne

V-a fost de ajutor această informație?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×