Služby Office 365 vám umožňujú vyučovať a učiť sa priamo tam, kde sa nachádzate.

Služby Microsoft Teams a Office 365 umožňujú pripojiť sa na diaľku a získať prístup k potrebným nástrojom.

Učitelia, študenti a rodičia

Microsoft Teams: Uľahčenie konverzácie a obsahu v jednom centre digitálneho vzdelávania

VYHĽADANIE ODPOVEDÍ PRE MICROSOFT TEAMS

OneNote: Zhromažďovanie nápadov a optimalizácia organizácie

VYHĽADANIE ODPOVEDÍ PRE ONENOTE

Poznámkový blok pre učebné predmety: Poskytovanie obsahu učebných predmetov a podpora spolupráce študentov

VYHĽADANIE ODPOVEDÍ PRE POZNÁMKOVÝ BLOK PRE UČEBNÉ PREDMETY

Poznámkový blok pre zamestnancov: Koordinácia iniciatív pre celú školu so zamestnancami

VYHĽADANIE ODPOVEDÍ PRE POZNÁMKOVÝ BLOK PRE ZAMESTNANCOV

Výučbové nástroje: Bezplatné nástroje na zlepšenie rozvoja gramotnosti

VYHĽADANIE ODPOVEDÍ PRE VÝUČBOVÉ NÁSTROJE

Ďalšie aplikácie: Využite Office 365 Education naplno

VYHĽADANIE ĎALŠÍCH ODPOVEDÍ

Ventilátor pripojený k prenosnému počítaču

Hacking STEM: Oživenie údajov pomocou praktických projektov

ZOBRAZIŤ HACKING STEM LIBRARY

Microsoft Forms: Vytváranie a zdieľanie hodnotení

VYHĽADANIE ODPOVEDÍ PRE FORMS

Kopa materiálov

Školenie pre učiteľov: Prehľadávajte školiace zdroje na lokalite Microsoft Learn Educator Center

NAVŠTÍVTE LOKALITU EDUCATOR CENTER