Rozšírené možnosti spustenia (vrátane núdzového režimu)

Vzťahuje sa na: Windows 7

Na obrazovke Rozšírené možnosti spustenia môžete spustiť Windows v rozšírených režimoch na riešenie problémov. Prístup do tejto ponuky získate tak, že zapnete počítač a pred spustením Windowsu stlačíte kláves F8.

Pri niektorých možnostiach (napr. v núdzovom režime) sa Windows spustí v obmedzenom stave, v ktorom sa spúšťajú len najzákladnejšie programy. Ak sa pri spustení v núdzovom režime problém znova nevyskytne, spomedzi možných príčin môžete vylúčiť predvolené nastavenie, ovládače základných zariadení a služby. Pri iných možnostiach sa Windows spustí s rozšírenými funkciami, ktoré používajú správcovia systému a IT odborníci. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre IT odborníkov.

Oprava počítača

Zobrazuje zoznam nástrojov na obnovenie systému, ktoré môžete použiť na odstránenie problémov so spúšťaním, spustenie diagnostiky alebo obnovenie systému. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, keď sú tieto nástroje nainštalované na pevnom disku počítača. Ak máte inštalačný disk Windowsu, nástroje na obnovenie systému sa nachádzajú na tomto disku.

Núdzový režim

Spustí Windows s minimom ovládačov a služieb.

Spustenie v núdzovom režime:

 1. Vyberte všetky diskety, CD a DVD z počítača a potom reštartujte počítač. Kliknite na tlačidlo Štart  , potom kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť (alebo na šípku vedľa tlačidla Zamknúť) a potom kliknite na položku Reštartovať.
 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
   • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštarte počítača stlačte a podržte kláves F8. Pred zobrazením loga Windows musíte stlačiť kláves F8. Ak sa zobrazí logo Windows, bude treba počkať na zobrazenie prihlasovacej obrazovky Windowsu a potom vypnúť a reštartovať počítač.
   • Ak sú v počítači nainštalované viaceré operačné systémy, pomocou klávesov so šípkami vyberte operačný systém, ktorý chcete spustiť v núdzovom režime, a potom stlačte kláves F8.
 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spustenia vyberte pomocou klávesov so šípkami požadovanú možnosť núdzového režimu a potom stlačte kláves Enter.
 4. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

 • Núdzový režim s použitím siete. Spustí Windows v núdzovom režime spolu so sieťovými ovládačmi a službami potrebnými na prístup na internet a k ďalším počítačom v sieti.
 • Núdzový režim s príkazovým riadkom. Spustí Windows v núdzovom režime s oknom príkazového riadka namiesto zvyčajného rozhrania Windowsu. Táto možnosť je určená pre IT odborníkov a správcov.
 • Zapnúť zapisovanie údajov o spúšťaní do súboru. Vytvorí súbor ntbtlog.txt, v ktorom sú uvedené všetky ovládače nainštalované pri spustení systému, ktoré by mohli byť užitočné na pokročilé riešenie problémov.
 • Povolenie videa s nízkym rozlíšením (640×480). Spustí Windows pomocou aktuálneho ovládača grafickej karty s nastavením nízkeho rozlíšenia a frekvencie obnovenia obrazovky. Pomocou tohto režimu možno obnoviť nastavenie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.
 • Posledná funkčná konfigurácia (rozšírené). Spustí Windows s poslednou funkčnou konfiguráciou databázy Registry a ovládačov.
 • Režim obnovenia adresárových služieb. Spustí radič domény Windowsu so službou Active Directory, aby bolo možné obnovenie adresárovej služby. Táto možnosť je určená pre IT odborníkov a správcov.
 • Režim ladenia. Spustí Windows v režime na pokročilé riešenie problémov určenom pre IT odborníkov a správcov systému.
 • Vypnúť automatické reštartovanie v prípade zlyhania systému. Zabraňuje automatickému reštartovaniu Windowsu v prípade, že určitá chyba spôsobila zlyhanie Windowsu. Túto možnosť vyberte len v prípade, že došlo k zacykleniu Windowsu, t. j. keď nastane zlyhanie systému a ten sa pokúša reštartovať a opätovne nastane jeho zlyhanie.
 • Vypnúť vyžiadanie podpisu ovládača. Umožňuje inštaláciu ovládačov, ktoré obsahujú neplatné podpisy.
 • Spustiť systém Windows normálne. Spustí Windows v normálnom režime.