Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Informácie o Sprievodcovi aktiváciou balíka Office

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Tento článok obsahuje súhrnný prehľad venovaný Sprievodcovi aktiváciou balíka Microsoft Office.

Súčasťou balíka Office je aj Sprievodca aktiváciou. Ak chcete používať balík Office v plnom rozsahu, musíte ho aktivovať. Ak produkt po jeho nainštalovaní neaktivujete, programy balíka Office sa budú dať spustiť len v režime s obmedzenou funkčnosťou.

V režime s obmedzenou funkčnosťou pracujú programy balíka Office skôr ako zobrazovače. Inými slovami, používateľ nemá možnosť ukladať zmeny dokumentov ani vytvárať nové dokumenty. Môže byť obmedzená aj funkčnosť ďalších funkcií. Pri spustení produktu v režime s obmedzenou funkčnosťou nedochádza k poškodeniu žiadnych súborov balíka Office 2007.
DALSIE INFORMACIE

Najčastejšie otázky

 • Čo je aktivácia produktu?

  Aktiváciu produktu požadujeme z dôvodu overenia, či sa inštaluje pravý produkt spoločnosti Microsoft. Aktivácia produktu je technológiou proti šíreniu nelegálnych verzií, ktorej úlohou je overiť, že je daný produkt správne licencovaný. Pri aktivácii produktu sa do spoločnosti Microsoft neodosielajú žiadne osobné informácie.
 • Ktorí používatelia si potrebujú aktivovať svoju kópiu balíka Office?

  Aktivácia produktu sa vyžaduje pri všetkých licenciách zakúpených v maloobchodnej sieti. Ak ste si kúpili nový počítač od výrobcu osobných počítačov, softvér od spoločnosti Microsoft, ktorý je v ňom nainštalovaný, bude pravdepodobne nutné aktivovať. Niektorí výrobcovia však vykonávajú aktiváciu softvéru spoločnosti Microsoft vo svojej výrobnej prevádzke.
 • Ako aktivácia produktu funguje?

  V rámci aktivácie produktu sa overuje, či sa kód Product Key nepoužil na viacerých počítačoch, než je povolený počet v príslušnej licenčnej zmluve koncového používateľa.

  Produkt môžete aktivovať cez Internet alebo telefón. Pri aktivácii produktu cez telefón zadávate identifikačný kód inštalácie. Po jeho poskytnutí prijmete potvrdzujúce identifikačné číslo. Aktivácia cez telefón sa vykonáva v spolupráci s pracovníkom zákazníckeho oddelenia spoločnosti Microsoft a trvá iba niekoľko minút. Ak sa rozhodnete aktivovať produkt cez Internet, proces sa vykoná automaticky. Zadať musíte iba informáciu o krajine alebo oblasti.

  Poznámka: Skúšobnú verziu produktu je možné aktivovať iba cez Internet.
 • Ako aktivujem produkt?

  Prístup k Sprievodcovi aktiváciou balíka Office je možné získať tromi spôsobmi. Toto neplatí pre programy Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007. Ide o nasledujúce spôsoby:
  • Spustite program balíka Office, ktorý zatiaľ nebol aktivovaný.
  • V ľubovoľnom programe balíka Office kliknite na položku Aktivovať produkt v ponuke Pomocník.
  • Spustite Sprievodcu aktiváciou produktu mimo prostredia programu balíka Office.

   Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Programy, ukážte na položku Nástroje balíka Microsoft Office a potom kliknite na položku Aktivovať produkt.

   Poznámka: Tento postup sa nedá vykonať v balíku Microsoft Office 2003 ani v balíku Microsoft Office 2007.
  Pri používaní programu Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 alebo Word 2007 sa prístup k Sprievodcovi aktiváciou balíka Office dá získať dvomi spôsobmi. Ide o nasledujúce spôsoby:
  • Spustite program balíka Office, ktorý zatiaľ nebol aktivovaný.
  • Kliknite na položku Aktivovať na karte Prostriedky. Postupujte takto:
   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Možnosti programu názov programu.
   2. Kliknite na kartu Prostriedky a potom kliknite na tlačidlo Aktivovať.
 • Čo sa deje počas aktivácie?

  Počas aktivácie vytvorí Sprievodca aktiváciou balíka Office nejedinečnú identifikáciu hardvéru, ktorá identifikuje konfiguráciu počítača, ktorá bola aktuálna v čase aktivácie. Identifikácia hardvéru nezahŕňa žiadne osobné údaje, žiadne informácie o softvéri alebo údajoch, ktoré sú v počítači, ani žiadne informácie o značke alebo modeli počítača. Identifikácia hardvéru identifikuje iba počítač, a to výhradne pre potreby aktivácie.

  Počas aktivácie môžete tiež uviesť vlastné kontaktné informácie (meno a adresu), ak chcete produkt zaregistrovať v spoločnosti Microsoft.

  Sprievodca aktiváciou balíka Office dokáže zistiť a tolerovať zmeny konfigurácie počítača. Pri menších hardvérových inováciách sa nepožaduje reaktivácia. Opakovaná aktivácia sa môže požadovať v prípade, že ste počítač zásadným spôsobom zmenili.
 • Ako sa chránia pri aktivácii produktu osobné údaje?

  Spoločnosť Microsoft kladie nesmierny dôraz na rešpektovanie súkromia zákazníkov a jeho ochranu. Ak si produkt nezaregistrujete, žiadna z informácií zhromaždených počas aktivácie produktu sa nepoužije na vašu osobnú identifikáciu.
 • Je aktivácia to isté ako registrácia?

  Nie. Aktivácia produktu sa od jeho registrácie líši. Ak chcete, produkt môžete dobrovoľne zaregistrovať poskytnutím vášho mena a kontaktných informácií počas jeho aktivácie. Ak chcete dostávať informácie o aktualizáciách produktov, vydaných službách a špeciálnych ponukách, mali by ste produkt zaregistrovať.
 • Ako zistím, či už bol produkt aktivovaný?

  Ak je produkt aktivovaný, Sprievodca aktiváciou sa nespustí. Ak už je produkt aktivovaný, pri pokuse o spustenie Sprievodcu aktiváciou sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Tento produkt je už aktivovaný.
 • Prestane produkt fungovať, ak ho neaktivujem?

  Nie, ale bude sa spúšťať v režime s obmedzenou funkčnosťou.
 • Čo je to režim s obmedzenou funkčnosťou?

  V režime s obmedzenou funkčnosťou programy pracujú podobne ako zobrazovače. V režime s obmedzenou funkčnosťou nie sú v ponukách dostupné viaceré položky, čo vám neumožňuje získať prístup k príslušným funkciám. Uvádzame niektoré z obmedzení, ktoré sa prejavia v režime s obmedzenou funkčnosťou:
  • Nie je možné vytvoriť žiadny nový dokument.
  • Môžete zobrazovať existujúce dokumenty, ale nemôžete ich upravovať.
  • Dokumenty môžete tlačiť, ale nemôžete ich uložiť.
  Nepoškodia sa žiadne súbory ani dokumenty balíka Office a balík Office môžete z tohto režimu kedykoľvek jednoducho prepnúť vykonaním pokynov, ktorú sú zobrazené na obrazovke.
 • Ako môžem aktualizovať informácie, ktoré sa týkajú aktivácie produktu?

  Ak chcete skontrolovať správnosť informácií, ktoré ste poskytli spoločnosti Microsoft pomocou Sprievodcu aktiváciou balíka Office, alebo ak chcete tieto informácie aktualizovať, kontaktujte spoločnosť Microsoft. V niektorých verziách balíka Office môžete na aktualizovanie týchto informácií cez Internet alebo telefón použiť Sprievodcu aktiváciou balíka Office. Ak nie sú tieto možnosti k dispozícii, informácie, ktoré ste poskytli, môžete aktualizovať alebo zmeniť odoslaním popisu požadovaných zmien a vášho kódu Product ID (tento kód nájdete v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí na položku Čo je <názov programu> v ponuke Pomocník hociktorého programu balíka Office) na nasledujúcu adresu. Spoločnosť Microsoft upraví vaše informácie tak, aby sa zohľadnili všetky opravy alebo zmeny, ktoré chcete vykonať. Poskytnutie kódu Product ID je dôležité. Spoločnosť Microsoft ho použije na presnú identifikáciu záznamu o vašej aktivácii.
  Microsoft
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • Prečo sa zobrazujú upozornenia, že mám aktivovať produkt?

  Ak produkt Office neaktivujete, pripomenutie nutnosti aktivovať produkt sa zobrazí pri každom spustení programu balíka Office.
 • Existuje viacero typov licencií na produkty?

  Áno. Existujú nasledujúce typy licencií:
  • Trvalá licencia
  • Predplatená licencia pre koncového používateľa

   Poznámka: Od augusta 2001 sa predplatená licencia na balík Office XP v USA neposkytuje.
  • Licencia Product Trial Program
 • Čo je trvalá licencia?

  Trvalá licencia vám umožňuje používať programy balíka Office, kým produkt vlastníte.

  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  828958 Zdroje pomocných informácií o aktivácii licencie v programoch balíka Microsoft Office
 • Čo je predplatená licencia koncového používateľa?

  Predplatená licencia koncového používateľa vám umožňuje používať balík Office určité stanovené časové obdobie. Časové obdobie trvá 12 mesiacov a začína plynúť aktiváciou vašej kópie balíka Office. Na konci predplateného obdobia si môžete licenciu obnoviť. Ak sa rozhodnete licenciu neobnoviť, programy balíka Office budete môcť spustiť iba päťkrát a potom sa prepnú do režimu s obmedzenou funkčnosťou.

  Kópia balíka Office, na ktorú sa vzťahuje predplatená licencia koncového používateľa, sa viaže na počítač, v ktorom je nainštalovaná, a nie je možné ju predávať ani premiestňovať na iné počítače. Licenciu je možné predávať iba spolu s počítačom. Ak chcete previesť vlastníctvo licencie, musíte zavolať zástupcovi služieb pre zákazníkov.

  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  293191 Postup pri aktivácii predplatenej licencie pre koncového používateľa v balíku Office XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Čo je verzia typu Product Trial Program?

  Verzia typu Product Trial Program je licencia, ktorá používateľovi umožňuje skúšobne používať produkt Office počas jedného mesiaca.

  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  828958 Zdroje pomocných informácií o aktivácii licencie v programoch balíka Microsoft Office
 • Koľkokrát môžem aktiváciu vynechať?

  Pri produktoch s trvalou licenciou môžete proces aktivácie preskočiť 50-krát. Pri produktoch s predplatenou licenciou koncového používateľa môžete proces aktivácie preskočiť 20-krát. Pri produktoch s licenciou verzie Product Trial Program môžete proces aktivácie preskočiť 5-krát. Ak produkt neaktivujete, kým dôjde k prekročeniu limitu počtu spustení programov balíka Office, programy balíka Office sa začnú spúšťať v režime s obmedzenou funkčnosťou.
 • Koľko inštalácií možno vykonať na základe jednej licenčnej zmluvy koncového používateľa? Môžem produkt nainštalovať vo svojom prenosnom počítači aj vo svojom stolnom počítači? Koľkokrát môžem produkt preinštalovať a neprísť pritom o možnosť ho aktivovať?

  Odpovede na tieto otázky a na ďalšie otázky týkajúce sa politiky aktivácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie o aktivácii produktu spoločnosti Microsoft a odpovede na ďalšie časté otázky týkajúce sa aktivácie nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
ODKAZY
Ďalšie informácie o aktivácii produktov zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
300273 Vydanie OEM sa v balíku Office XP nedá aktivovať viac ako raz (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní balíka Office v režime s obmedzenou funkčnosťou, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
316032 Pri pokuse o úpravu starých alebo nových dokumentov v balíku Office XP a v balíku Office 2003 sa zobrazuje chybové hlásenie „Tento príkaz nie je k dispozícii, pretože je dokument uzamknutý a nedá sa upravovať“. (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
reviewdocid OFXP OF2003 inf esl ptp mandatory oaw expire expired expires run out end ends reduced functionality OFF2007
Vlastnosti

ID článku: 293151 – Posledná kontrola: 05/06/2010 14:45:34 – Revízia: 9.6

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbactivation kbdta kbhowto KB293151
Pripomienky