Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ochrana údajov a obnovenie súborov a priečinkov pomocou nástroja Zálohovanie v počítači so systémom Windows XP a Windows Vista

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

ÚVOD
Tento článok obsahuje informácie o používaní programu Zálohovanie v systémoch Windows XP a Windows Vista, pomocou ktorého možno chrániť údaje a obnovovať súbory a priečinky v počítači.

Nástroj Zálohovanie v systémoch Windows XP a Windows Vista pomáha chrániť údaje v prípade, ak prestane pracovať pevný disk alebo dôjde k neúmyselnému vymazaniu súborov. S nástrojom Zálohovanie môžete vytvoriť kópiu všetkých údajov na pevnom disku a potom ju uložiť na iné ukladacie zariadenie, napríklad na pevný disk alebo pásku.

Ak sa pôvodné údaje na pevnom disku náhodne odstránia alebo prepíšu, alebo ak nie sú čitateľné z dôvodu chyby pevného disku, môžete údaje jednoducho obnoviť z disku alebo z archivovanej kópie pomocou Sprievodcu obnovovaním alebo Sprievodcu automatickým obnovením systému.

Ďalšie informácie o zálohovaní v počítači so systémom Windows 7 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie

Ochrana údajov a obnovenie súborov a priečinkov pomocou nástroja Zálohovanie

Poznámka: Ak chcete obnoviť súbory a priečinky, musíte mať v počítači povolenia správcu alebo patriť do skupiny Backup operators. Členovia skupiny Backup operators a správcovia môžu zálohovať a obnovovať šifrované súbory a priečinky bez ich dešifrovania.

Ak sa chcete uistiť, že máte k dispozícii najnovšie informácie o používaní programu Zálohovanie v systémoch Windows XP a Windows Vista, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Zálohovanie počítača so systémom Windows
http://www.microsoft.com/protect/yourself/data/backup.mspx
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 309340 – Posledná kontrola: 09/26/2013 14:27:00 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

  • kbresolve kbenv kbarttypeshowme kbhowtomaster KB309340
Pripomienky