Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

MS06-013: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Spoločnosť Microsoft vydala bulletin zabezpečenia MS06-013. Tento bulletin obsahuje všetky dôležité informácie o aktualizácii zabezpečenia. Táto informácia sa týka informácií o manifeste súboru a možnostiach zavedenia. Celý bulletin nájdete na niektorej z nasledovných webových lokalít spoločnosti Microsoft. Zvoľte lokalitu podľa potreby:Poznámky
 • Ovládacie prvky, ktoré zobrazia výzvu pri načítaní
  Poznámka Tento problém sa vyskytuje vo webových lokalitách, ktoré nepoužívajú odporúčané technológie. Tento problém sa odstráni použitím technológií, ktoré sú popísané na nasledujúcich webových lokalitách:
  Niektoré ovládacie prvky nie sú pri načítaní na webovú stránku správne maskované funkčnosťou tejto aktualizácie. Tieto ovládacie prvky obsahujú prvky, ktoré sú používané v programoch Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player alebo Virtools Web Player. Keď systém Windows zistí, že je takýto ovládací prvok neaktívny, vyzve používateľa ešte pred jeho načítaním.
 • Dočasná oprava kompatibility je k dispozícii (aktualizácia zabezpečenia 917425)
  Aktualizácia ovládacích prvkov ActiveX programu Internet Explorer (aktualizácia 912945) je súčasťou kumulatívnej aktualizácie zabezpečenia pre systémy Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows XP Professional x64 Edition, balík Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2003 s aktualizáciou Service Pack 1 pre systémy založené na procesore Itanium. Pomocou tejto aktualizácie môžu zákazníci využiť ovládacie prvky ActiveX od spoločnosti Microsoft, ktoré sa nachádzajú len na určitých webových stránkach, ale len v tom prípade, ak manuálne aktivovali používateľské rozhrania kliknutím na tieto rozhrania alebo použitím klávesov TAB a ENTER. Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú viac času na prípravu aktualizácie, spoločnosť Microsoft uviedla na trh dočasnú opravu kompatibility. Po zavedení táto oprava kompatibility dočasne vráti prehľadávač Internet Explorer do takého stavu, v akom spracovával ovládacie prvky ActiveX. Táto dočasná oprava je aktuálna až do júna, kedy bude na trh uvedená ďalšia kumulatívna aktualizácia programu Internet Explorer. Zmeny, ktoré potom nastanú v spracovávaní ovládacích prvkov ActiveX programom Internet Explorer, budú trvalé.
  917425 Dočasná oprava kompatibility ovládacích prvkov ActiveX prehľadávača Internet Explorer pre knižnicu Mshtml.dll (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Programy spoločnosti Siebel používajúce ovládacie prvky ActiveX
  Aktualizácia softvéru 912945 ovplyvní všetkých klientov programu Siebel 7 High Interactive. Ak po použití tejto aktualizácie chcete pracovať s programom Siebel, musíte opakovane kliknúť myšou. Na každý z ovládacích prvkov ActiveX musíte kliknúť samostatne. Spoločnosť Siebel pracuje so spoločnosťou Microsoft na vyriešení tohto problému. Aktualizácia produktu Siebel je plánovaná na jar 2006. Zákazníci môžu dočasnú opravu kompatibility 917425 použiť na vypnutie aktualizácie prvkov ActiveX programu Internet Explorer. Ďalšie informácie o aktualizáciách produktov Siebel nájdete na nasledovnej webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Siebel:
 • Zablokovanie programu Siebel
  Existuje známy problém, keď používatelia použijú aktualizáciu zabezpečenia 912812, ktorá spôsobí zablokovanie klienta Siebel 7. Zákazníci môžu dočasnú opravu kompatibility 917425 použiť na vypnutie aktualizácie prvkov ActiveX programu Internet Explorer. Aktualizácia produktov Siebel je plánovaná na jar 2006. Ďalšie informácie o aktualizáciách produktov Siebel nájdete na nasledovnej webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Siebel:
 • Ovládacie prvky ActiveX, ktoré používajú platformu Java, Standard Edition 1.3 alebo Standard Edition 1.4
  Ak kliknete na ovládací prvok apletu ActiveX v programe, ktorý má spustený ovládací prvok apletu pomocou platformy Java Standard Edition (J2SE) 1.3 alebo J2SE 1.4, ovládací prvok apletu nebude aktívny. Ak chcete stabilizovať aktivitu ovládacieho prvku apletu pri jeho výbere, musíte na prvok kliknúť aj druhý raz. Funkcia výberu funguje správne v edícii J2SE 1.5. Najnovšiu verziu edície J2SE nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Sun Microsystems, Inc.:
  Odporúčané technológie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť funkčnosť ovládacích prvkov ActiveX bez zásahu používateľa, nájdete na nasledovnej webovej lokalite MSDN:
 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 910620 obsahuje opravy zabezpečenia, ktoré sú uvedené v bulletine MS06-004. Súhrnná aktualizácia obsahuje aj rýchle opravy pre program Microsoft Internet Explorer, ktoré boli uverejnené po vydaní bulletinu MS04-004 a bulletinu MS04-038.
 • Ak súhrnné aktualizácie 873377 a 889669 alebo rýchla oprava programu Internet Explorer vydaná až po vydaní bulletinu MS04-038 neboli nainštalované a chcete nainštalovať rýchle opravy, ktoré sú súčasťou súhrnnej aktualizácie 896727, musíte postupovať podľa návodu v článku databázy Microsoft Knowledge Base s číslom 897225. V opačnom prípade budú všetky doteraz nainštalované rýchle opravy programu Internet Explorer odstránené.
  897225 Inštalácia rýchlych opráv, ktoré sa nachádzajú v kumulatívnych aktualizáciách zabezpečenia pre aktualizáciu Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

DALSIE INFORMACIE

Známe problémy

 • Okno Pridanie alebo odstránenie programov v Ovládacom paneli v systéme Microsoft Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizáciou Service Pack 1 zobrazuje zoznam aktualizácií softvéru. Okno Pridanie alebo zobrazenie programov zobrazuje aktualizácie softvéru pod názvom toho produktu, s ktorým súvisia. V systéme Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 zobrazuje okno Pridanie alebo odstránenie programov tieto aktualizácie pod názvom Windows XP - Software Updates. V systéme Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 nezobrazuje okno Pridanie alebo odstránenie programov informáciu „Nainštalované na" o tejto aktualizácii softvéru. Preto sa táto aktualizácia softvéru nezobrazí podľa poradia inštalácií. Namiesto toho sa zobrazí na začiatku zoznamu Windows XP – Software Updates.
 • Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, kapitoly niektorých diskov WMV HD DVD (Windows Media High Definition Video) sa neprehrajú, keď na ne kliknete v prehrávači Windows Media Player.

  Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  884487 Kapitola niektorých diskov WMV HD DVD sa neprehrá, keď na ňu kliknete v prehrávači Windows Media Player (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Ovládacie prvky ActiveX sa v programe Internet Explorer nemusia načítať podľa očakávania. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  909889 Ovládacie prvky ActiveX sa v programe Internet Explorer nemusia načítať podľa očakávania, a to z dôvodu hĺbkových zmien, ktoré priniesla kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 896688 (MS05-052) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Webová stránka, ktorá obsahuje ovládací prvok ActiveX, sa v prehľadávači Internet Explorer nemusí načítať podľa očakávania. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  909738 Webová stránka, ktorá obsahuje vlastný ovládací prvok ActiveX, sa v programe Internet Explorer nemusí načítať podľa očakávania, a to z dôvodu hĺbkových zmien, ktoré priniesla kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 896688 (MS05-052) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Prehľadávač Internet Explorer už nepodporuje používanie monikerov. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  906294 Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia, ktorá bola zahrnutá v kumulatívnej aktualizácii zabezpečenia 896727 (MS05-038), program Internet Explorer už nepodporuje používanie monikerov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Pri otvorení súborov PDF pomocou adries URL HTTPS sa zobrazí dialógové okno s upozornením zabezpečenia pre kombinovaný obsah. V niektorých prípadoch sa po použití aktualizácie 912945 otvorilo dialógové okno s upozornením zabezpečenia pri zobrazení kombinovaného obsahu. Tento problém sa vyskytuje pri pokuse o otvorenie súboru PDF pomocou adresy URL HTTPS. Tento problém rieši najnovšia kumulatívna aktualizácia 916281 programu Internet Explorer. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  916281 MS06-021: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer
 • Ovládacie prvky .NET
  Porušenie prístupu bolo hlásené na stránkach, ktorých súčasťou sú ovládacie prvky Microsoft .NET WinForms. Tento problém rieši najnovšia kumulatívna aktualizácia 916281 programu Internet Explorer.
 • Problémy s výkonom
  V niektorých prípadoch, ak stránka obsahuje veľa prvkov ActiveX požadujúcich aktiváciu, môže sa zobrazovať veľmi pomaly. Tento problém rieši najnovšia kumulatívna aktualizácia 916281 programu Internet Explorer.
 • Ak sa rozhodnete pre túto aktualizáciu zabezpečenia pre aktualizáciu Internet Explorer 6 Service Pack 1 v systémoch Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE alebo v systéme Microsoft Windows Millennium Edition, môže sa stať, že inštalácia nových ovládacích prvkov ActiveX z programu Internet Explorer nebude možná. Spoločnosť Microsoft plánuje vyriešiť tento problém v ďalšej kumulatívnej aktualizácii pre program Internet Explorer. Kým sa tak nestane, zákazníci si môžu nainštalovať ovládací prvok ActiveX zo samostatného zdroja inštalácie, ktorý nepoužíva program Internet Explorer.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Vlastnosti

ID článku: 912812 – Posledná kontrola: 12/03/2007 07:55:00 – Revízia: 3.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, , Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, , Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB912812
Pripomienky