Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Systém Windows Vista Service Pack 1 hlási 4 GB systémovej pamäte (RAM) v systémoch so 4 GB nainštalovanej pamäte

ÚVOD
Po inštalácii balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1) sa môže zvýšiť hodnota pamäte RAM hlásená systémom Windows Vista, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 • Systém BIOS vyhradil fyzickú pamäť pre grafickú kartu alebo ďalšie periférne zariadenia.
 • Váš počítač má viac ako 3 GB nainštalovanej systémovej pamäte.
Táto zmena sa vyskytla preto, lebo systém Windows Vista s balíkom SP1 hlási, koľko je na počítači nainštalovanej fyzickej pamäte. Všetky verzie operačných systémov založených na systéme Windows NT, ktoré predchádzali systému Windows Vista SP1, hlásia množstvo pamäte dostupnej pre operačný systém. Táto zmena v systéme Windows Vista je len zmenou v samotnom hlásení.

S touto zmenou v hlásení sa môžete stretnúť v nasledujúcich umiestneniach:
 • Hodnota RAM v Uvítacom centre.
 • Hodnota Pamäť v spodnej časti okna Tento počítač.
 • Hodnota Pamäť (RAM) v oknách Vlastnosti systému.
 • Hodnota Celková veľkosť systémovej pamäte na strane Zobraziť a vytlačiť podrobnosti v ovládacom paneli Informácie o výkone a nástroje.
Nástroj Systémové informácie (Msinfo32.exe) navyše teraz zobrazuje na strane Súhrnné informácie o systéme nasledujúce položky:
 • Nainštalovaná fyzická pamäť (RAM)
 • Celková fyzická pamäť
 • Dostupná fyzická pamäť
Inštalácia balíka Windows Vista SP1 nezmení hlásenia nasledujúcich diagnostických nástrojov:
 • Karta Výkon v nástroji Správca úloh
 • WinVer
 • Diagnostický nástroj DirectX (DXDiag.exe)
DALSIE INFORMACIE
Pred inštaláciou balíka Windows Vista SP1 zobrazí systém Windows Vista množstvo systémovej pamäte dostupnej pre operačný systém. Na počítačoch s 3 alebo menej GB nainštalovanej fyzickej pamäte môže byť hlásená hodnota pamäte o niečo nižšia ako skutočná nainštalovaná fyzická pamäť. Tieto rozdiely môžu vzniknúť kvôli vyhradeniu fyzickej pamäte systémom BIOS alebo ovládačmi. Niektoré implementácie systému BIOS môžu napríklad vyhradiť fyzickú pamäť pre grafický adaptér. V prípade grafických kariet ide zvyčajne o veľkosti od 8 MB do 128 MB. Možné sú aj iné veľkosti. Systém BIOS a niektoré ovládače môžu vyhradiť fyzickú pamäť pre ďalšie periférne zariadenia alebo iné účely. Takéto vyhradenie pamäte je normálne a predstavuje súčasť bežného fungovania počítača. Zmenšuje však množstvo dostupnej fyzickej pamäte pre operačný systém a ďalšie aplikácie. Takéto vyhradenie prostriedkov pamäte ovplyvňuje 32-bitové aj 64-bitové počítače.

Na počítačoch, ktoré majú 32-bitovú verziu operačného systému, viac ako 3 GB systémovej pamäte a staršiu verziu operačného systému Windows ako Windows Vista SP1, sa používateľom zobrazia väčšie rozdiely medzi nainštalovanou fyzickou pamäťou a hlásenou pamäťou dostupnou pre operačný systém. Je to spôsobené tým, že určitý fyzický priestor adries sa musí vyhradiť pre vstupno-výstupné oblasti periférnych zariadení s mapovanou pamäťou. Tieto vstupno-výstupné oblasti sú vyhradené medzi 3 GB fyzickou adresou a 4 GB horným limitom pre fyzickú adresu.

Adresy fyzickej pamäte, ktoré sú mapované k týmto vstupno-výstupným oblastiam, nie je možné použiť na adresovanie fyzickej systémovej pamäte. Tieto adresy nemožno použiť ani na to, aby sa operačnému systému zabránilo vo využívaní fyzickej pamäte, ktorá by bola za normálnych okolností dostupná medzi 3 GB fyzickou adresou a 4 GB horným limitom pre fyzickú adresu. Veľkosť vstupno-výstupných oblastí sa mení v závislosti od systému, pretože tento určuje typ a konfiguráciu systémových periférnych zariadení.
ODKAZY
Ďalšie informácie o spôsobe hlásenia veľkosti pamäte v systéme Windows Vista nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
929605 Ak je nainštalovaná pamäť RAM s veľkosťou 4 GB, systémová pamäť zobrazená v dialógovom okne Systémové informácie systému Windows Vista je nižšia ako sa očakáva
Ďalšie informácie o tom, prečo rôzne súčasti používateľského rozhrania systému Windows Vista hlásia mierne odlišné hodnoty nainštalovanej systémovej pamäte nájdete v databáze Microsoft Knowledge Base po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
935268 Súčasti používateľského rozhrania systému Windows Vista hlásia mierne odlišné hodnoty celkovej fyzickej pamäte dostupnej v počítači. (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 946003 – Posledná kontrola: 04/16/2008 13:58:06 – Revízia: 2.3

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate

 • kbhowto kbmemory kbexpertisebeginner kbinfo KB946003
Pripomienky