Prechádzajte na go with the new Microsoft Edge for Android and iOS devices. Microsoft Edge ponúka lepšie zabezpečenie a ochranu osobných údajov a dokáže synchronizovať vaše obľúbené položky, heslá a ďalší obsah v počítači aj v mobilných zariadeniach.

Začíname

Môžete použiť predvolenú domovskú stránku prehliadača Microsoft Edge alebo si nastaviť domovskú stránku na konkrétnu URL adresu.

 1. Ťuknite na ponuku ... > Nastavenia > všeobecné> domovskej stránke.

 2. Vyberte niektorú možnosť: 

  • Ťuknutím na položku Stránka na novej karte použijete predvolenú domovskú stránku.

  • Ťuknutím na položku Konkrétna stránka určíte stránku, ktorá sa má zobraziť pri otvorení prehliadača. Môžete použiť aktuálnu stránku alebo zadať URL adresu a potom ťuknite na položku Uložiť.

Predvolený vyhľadávací nástroj v prehliadači Microsoft Edge je Bing.

Nastavenie vyhľadávacieho nástroja

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia> položku > predvolený vyhľadávací nástroj.

 2. Vyberte vyhľadávací nástroj spomedzi zobrazených možností.

Ak sa požadovaný vyhľadávací nástroj nezobrazí, navštívte požadovaný vyhľadávací nástroj v prehliadači, vráťte sa do ponuky Nastavenia zistite, či sa zobrazuje v zozname. Ak nie, odošlite nám pripomienky. Uveďte čo najviac podrobností o tomto probléme.

Odoslanie pripomienok

 • Ťuknite na ponuku a potom na položku Odoslať pripomienky.

Môžete blokovať väčšinu reklám, pričom sa zobrazia len tie reklamy, ktoré Adblock Plus určí ako prijateľné, alebo blokovať všetky reklamy.

Blokovanie väčšiny reklám

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia>ochrana osobných údajov a zabezpečenie> blokovania obsahu.

 2. Zapnite položku Blokovať reklamy.

Blokovanie všetkých reklám

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia> ochrana osobných údajov a zabezpečenie > blokovania obsahu.

 2.  Zapnite položku Blokovať reklamy.

 3. Vypnite položku Povoliť prijateľné reklamy.

Microsoft Edge je možné zavrieť dvomi spôsobmi:

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Ukončiť prehliadač.

 • Zatvorte prehliadač gestom potiahnutia prstom. Táto metóda sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ste si prispôsobili navigáciu v systéme Android.

Riešenie problémov

V našom poslednom vydaní sme vylepšili výkon a optimalizáciu výdrže batérie. Ak pozorujete nezvyčajnú spotrebu batérie, skúste aktualizovať aplikáciu na najnovšiu verziu.

Ak sa aj po aktualizácii vyskytujú problémy s výdržou batérie, pošlite nám pripomienky. Uveďte čo najviac podrobností o tomto probléme.

Odoslanie pripomienok

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Odoslať pripomienky.

 1. Na paneli s adresou zadajte edge://sync-internals a potom prejdite na položku Prejsť.

 2. Ťuknite na ponukua potom na položku Odoslať pripomienky.

 3. V časti Popíšte, čo sa deje popíšte problém so synchronizáciou. Uveďte čo najviac podrobností o tomto probléme.

 4. Zapnite položku Odoslať diagnostické informácie a Zahrnúť túto snímku obrazovky.

 5. Ťuknite na položku Odoslať.

Kolekcie

 1. Ťuknite na ponuku a potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na svoje konto Microsoft.

 3. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Kam synchronizovať a potom vyberte položku Nový Microsoft Edge.

 4. Ťuknite na položku Kontá.

 5. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Synchronizácia.

 6. Zapnite položku Synchronizácia a v časti Údajové položkyzačiarknite políčko Kolekcie.

 7. Ťuknite na položku Hotovo.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie a zobrazte zoznam kolekcií.

 2. Ťuknutím na niektorú z týchto kolekcií zobrazíte položky, ktoré sú v nej uložené.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie a zobrazte svoj zoznam kolekcií.

 2. Ťuknutím na niektorú z týchto kolekcií zobrazíte položky, ktoré sú v nej uložené.

 3. Pomocou tlačidla ▼ presuňte ponuku nadol do polovice.

 4. Ťuknutím na ľubovoľnú položku v kolekcii prejdete na túto webovú stránku a zároveň ponecháte kolekciu otvorenú v ponuke.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie

 2. Ťuknite na tlačidlo + v pravom hornom rohu obrazovky.

 3. Zadajte názov svojej kolekcie.

 4. Ťuknite na položku Vytvoriť. Kolekcia sa zobrazí v zozname kolekcií.

1. možnosť:

 1. Na webovej stránke, ktorú chcete pridať, ťuknite na ponuku ... a potom na položku Pridať do kolekcií.

 2. Ťuknite na kolekciu, do ktorej chcete pridať túto webovú stránku, alebo ťuknite na možnosť vytvoriť novú kolekciu. Stránka sa uloží do kolekcie, ktorú vyberiete.

2. možnosť: 

 1. Keď máte otvorenú ponuku kolekcií (pozri predchádzajúce kroky), ťuknite na tlačidlo + v pravom hornom rohu ponuky. Stránka sa zobrazí v otvorenej kolekcii.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie

 2. V ľubovoľnej kolekcii ťuknite na tlačidlo ....

 3. Ťuknite na položku Zmeniť poradie.

 4. Pomocou panelov = môžete presúvať položky a meniť poradie, v ktorom sa zobrazia.

 5. Ťuknutím na položku Hotovo zavrite ukončte stav usporiadania.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie

 2. Ťuknutím na niektorú z kolekcií zobrazíte položky, ktoré obsahuje.

 3. V pravom hornom rohu ponuky ťuknite na tlačidlo ....

 4. Ťuknite na položku Vybrať a zmeniť poradie.

 5. Pomocou panelov = môžete presúvať položky a meniť ich poradie.

 6. Ak chcete vybrať viacero položiek, ťuknite na ľubovoľné prázdne začiarkavacie políčka.

 7. Ťuknutím na položku Odstrániť odstránite všetky vybraté položky.

 8. Ťuknutím na položku Hotovo zavrite ukončte stav usporiadania.

Obľúbené položky (záložky) a história

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na obrázok konta a prejdite na stránku konto Nastavenia konta. 

 3. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Synchronizácia.

 4. Zapnite synchronizáciu.

 • Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Obľúbené položky.

 • Na webovej stránke, ktorú chcete pridať, ťuknite na ponuku ... a potom na položku Pridať medzi obľúbené.

Ak sa pokúsite pridať webovú stránku, ktorá sa už nachádza vo vašich obľúbených položkách, zobrazí sa okno Upravte obľúbenú položku.

 • Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > História.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Ochrana súkromia a zabezpečenie> Vymazať dáta prehliadania.

 2. Vyberte typy údajov prehľadávania, ktoré chcete vymazať.

 3. Ťuknite na položku Vymazať.

Môžete tiež nastaviť Microsoft Edge tak, aby vymazal údaje prehliadania pri každom ukončení, aby ste to nemuseli robiť manuálne.

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia> a zabezpečenia> vymazať údaje prehľadávania.

 2. Vyberte typy údajov prehľadávania, ktoré chcete vymazať.

 3. Zapnite položku Vymazať údaje o prehľadávaní pri ukončení.

Tlačidlo Obľúbené sa nachádza v hornom riadku ponuky nového prehliadača.

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Obľúbené.

Synchronizácia údajov medzi zariadeniami

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na obrázok konta a prejdite na stránku konto Nastavenia konta. 

 3. V časti Nastavenia synchronizácieťuknite na položku Synchronizovať, prejdite na stránku Nastavenia synchronizácie a potom zapnite prepínač Synchronizovať.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na obrázok konta a prejdite na stránku konto Nastavenia konta. 

 3. V časti Nastavenia synchronizácieťuknite na položku Synchronizovať a prejdite na stránku Nastavenia synchronizácie.

 4. Zapnite alebo vypnite položku Synchronizácia alebo ťuknite na položku Synchronizovať, aby sa vynútila synchronizácia so serverom.

 5. V časti Údajové položky vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať.

 6. Ťuknite na položku Hotovo.

Microsoft Rewards

Microsoft Rewards je bezplatný program, ktorý vás odmeňuje za to, čo už každý deň robíte. Získavajte body pri vyhľadávaní pomocou Bing v Microsoft Edge vašom mobilnom zariadení. Ďalšie informácie o programe Microsoft Rewards

Keď sa pridáte k programu Microsoft Rewards, budete dostávať e-maily o programe s podrobnosťami o produktoch spoločnosti Microsoft a partnerov. Poznámka: Microsoft Rewards je k dispozícii len na výberových trhoch. Program postupne zavádzame na globálne trhy. 

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia> môj profil> programe Microsoft Rewards.

 2. Ťuknite na položku Pridať sa k programu Microsoft Rewards.

Ak chcete zistiť, koľko bodov programu Microsoft Rewards máte, uistite sa, že už ste sa prihlásili s kontom Microsoft. 

 • Ťuknite na ponuku> Nastavenia> môj profil > programe Microsoft Rewards.

Kontá

Pre Microsoft Edge sú k dispozícii dve kontá: Konto Microsoft, čo je vaše osobné konto, a pracovné alebo školské konto, ktoré získate od svojej školy alebo zamestnávateľa.

Prihlásenie pomocou konta Microsoft

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Kontá na stránke Nastavenia alebo ťuknite na položku Pridať konto Microsoft.

 3. Ak ste uložili údaje z konta Microsoft, napríklad obľúbené položky alebo heslá, môžete si vybrať, či chcete zlúčiť uložené údaje s kontom, s ktoré sa prihlasujete, alebo ponechať údaje oddelené. Ak sa rozhodnete ponechať údaje oddelené, uložené údaje sa odstránia. 

 4. Prihláste sa s kontom Microsoft.

Prihlásenie pomocou pracovného alebo školského konta

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Kontá na stránke Nastavenia alebo ťuknite na položku Pridať pracovné alebo školské konto.

 3. Prihláste sa pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

Keď sa odhlásite z konta Microsoft, máte možnosť ponechať si údaje zo zariadenia, ako sú napríklad obľúbené položky a heslá, alebo ich odstrániť. Ak si uložíte údaje z konta Microsoft, môžete ich zlúčiť, keď sa znova prihlásite do svojho konta v tom istom zariadení.

Keď sa odhlásite zo svojho pracovného alebo školského konta, vaše údaje sa vždy odstránia zo zariadenia.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odstrániť.

 3. Vedľa názvu konta ťuknite na položku Odahlásiť sa.

Áno, môžete byť prihlásení s obomi kontami. 

Ak sa chcete prihlásiť s pracovným alebo školským kontom, nemusíte sa odhlásiť z konta Microsoft. Stačí sa prihlásiť pomocou svojho pracovného alebo školského konta ako zvyčajne. 

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. Na stránke Nastavenia ťuknite na položku Pridať pracovné alebo školské konto.

 3. Ťuknite na konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.

 4. Ťuknite na položku Hotovo.

Rozšírenia

Rozšírenia sú programy, ktoré sa integrujú do prehliadača Microsoft Edge na vylepšenie online nakupovania, zvýšenie produktivity, poskytovanie zábavy a získanie ďalších možností. Rozšírenia môžete získať v aplikácii Microsoft Store. Niektoré rozšírenia sú zdarma, iné si môžete zakúpiť.

Rozšírenia, ktoré boli vytvorené pre staršiu verziu prehliadača Microsoft Edge, nie sú momentálne kompatibilné s novým prehliadačom Microsoft Edge. Nové Microsoft Edge naďalej podporujú rozšírenia Adblock Plus a kupóny.

Nový Microsoft Edge obsahuje rozšírenia Adblock Plus a kupóny.

Zapnutie rozšírenia AdBlock Plus

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia> ochrana osobných údajov a zabezpečenie>Blokovať reklamy.

 2. Zapnite položku Blokovať reklamy.

Zapnutie kupónov

 1. Ťuknite na ponuku ...> Nastavenia> kupón> ov .

 2. Zapnite funkciuCoupons.

Spoločnosť Honey bola poskytovateľom spoločnosti Microsoft na automatické vyhľadávanie a používanie propagačných kódov na nákupných lokalitách v Microsoft Edge pre Android. Platnosť našej zmluvy s medom Honey vypršala 23. novembra 2020. Microsoft Edge sa už nepoužíva ani uchovávajú žiadne údaje ani služby založené na mede.

23. novembra 2020 spustila spoločnosť Microsoft aktualizáciu, ktorá nahrádza kupón s natívnym kupónom, ktorý využíva Bing. Ide o rovnaké kupónové prostredie, ktoré sa už používa Microsoft Edge pre Windows, MacOS a iOS.

Ďalšie informácie o funkcii kupónov Bing tu.

Táto zmena sa týka iba používateľov v USA a nemá vplyv na žiadne iné služby.

Aktivácia funkcie Bing kupónu v Microsoft Edge pre Android:

 1. Ťuknite na ponuku ...> Nastavenia> kupón> ov .

 2. Zapnite funkciuCoupons.

Domovská stránka a prispôsobenie

Môžete použiť predvolenú domovskú stránku prehliadača Microsoft Edge alebo si nastaviť domovskú stránku na konkrétnu URL adresu.

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia> stránke> Všeobecné.

 2. Vyberte niektorú možnosť:

  • Ťuknutím na položku Stránka na novej karte použijete Microsoft Edge domovskej stránky.

  • Ťuknutím na položku Konkrétna stránka určíte stránku, ktorá sa má zobraziť pri otvorení prehliadača. Môžete použiť aktuálnu stránku alebo zadať URL adresu a potom ťuknite na položku Uložiť.

Vzhľad a rozloženie ikon v ponuke prehliadača sa zmenia, ak budete používať nástroj systému Androide na zjednodušenie ovládania alebo ak je váš telefón nastavený na zobrazenie veľkého textu. 

Môžete zmeniť polohu ikon, aby najpoužívanejšie ikony boli najdostupnejšie.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Zmeniť ponuky.

 2. Potiahnutím ikon môžete zmeniť usporiadanie ponuky.

 3. Po zmene usporiadania ikon do požadovaného poradia ťuknite na položku Hotovo.

Po zmene usporiadania ikon nezabudnite nastavenie uložiť ťuknutím na položku Hotovo.

Prispôsobenie je momentálne obmedzené na zmenu usporiadania ikon v ponuke prehliadača. Budúce vydania môžu obsahovať ďalšie možnosti prispôsobenia.

Nie, panel s adresou nie je možné premiestniť.

Správy

Predvolený informačný kanál správ je pre Spojené štáty v angličtine, ale môžete ho zmeniť na iné oblasti a jazyky.

Zmena informačného kanála správ

 1. Ťuknite na ponuku> Nastavenia> s > informačný kanál správ.

 2. V častiR egion and language(Rvýstup a jazyk) ťuknite na šípku nadol ▼.

 3. V zozname vyberte požadovanú oblasť a jazyk.

 4. Ťuknite na položku Hotovo.

Informačný kanál správ sa predvolene zobrazuje na domovskej stránke prehliadača Microsoft Edge.

 1. Ťuknite na rozloženie Strana v pravom hornom rohu a potom na položku Vlastné.

 2. Zapnutie alebo vypnutie funkcie Zobraziť informačné kanály.

Karty

Novú kartu môžete otvoriť dvoma spôsobmi.

Otvorenie novej karty z ponuky nastavení

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Nová karta.

Otvorenie novej karty z okna kariet

 1. Na paneli s ponukou ťuknite na ikonu štvorca s číslom.

 2. Ťuknite na kartu Karty.

 3. Ťuknite na ikonu so znamienkom plus +.

 1. V ponuke ťuknite na ikonu štvorca s číslom.

 2. Na karte ťuknite na ikonu zavretia X alebo potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Áno, môžete zobraziť všetky otvorené karty naraz.

 • V ponuke ťuknite na ikonu štvorca s číslom. Číslo na ikone označuje, koľko otvorených kariet máte.

Karty InPrivate uchovávajú aktivitu prehľadávania ako súkromnú. V zariadeniach s Androidom Microsoft Edge ukladá údaje z kariet InPrivate, ako sú napríklad súbory cookie, história vyhľadávania a údaje formulárov, v dočasnom profile v zariadení. Po zavretí všetkých kariet InPrivate Microsoft Edge dočasný profil odstráni.

Novú kartu InPrivate môžete otvoriť dvoma spôsobmi.

Otvorenie novej karty z ponuky nastavení

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Nová karta InPrivate.

Otvorenie novej karty z okna kariet

 1. Na paneli s ponukou ťuknite na ikonu štvorca s číslom.

 2. Ťuknite na kartu InPrivate.

 3. Ťuknite na ikonu so znamienkom plus +.

Pri prehľadávaní v režime InPrivate Microsoft Edge neukladá žiadne heslá, ktoré zadáte, ale ponúkne automatické vypĺňanie formulárov s heslami, ktoré ste predtým uložili. Vyhľadávanie a história prehľadávania sa nesledujú.  

V sekcii Nedávne karty sa ukladajú prepojenia na karty, ktoré ste nedávno otvorili v iných synchronizovaných zariadeniach. Ak ste napríklad otvorili kartu v počítači, zobrazí sa medzi nedávnymi kartami v telefóne. Pomocou nedávnych kariet môžete v telefóne s Androidom pokračovať v práci, ktorú ste začali v inom zariadení. 

Nedávne karty sa zobrazujú len v prípade, že synchronizujete obidve zariadenia s kontom Microsoft a synchronizácia je zapnutá. Ak problém pretrváva, prejdite do časti Riešenie problémov, kde nájdete informácie o tom, ako nahlásiť problém so synchronizáciou. 

Ak ste omylom zatvorili kartu, môžete ju vyhľadať v histórii a znova otvoriť.

 1. Ťuknite na ponuku> história.

 2. Ťuknite na kartu, ktorú chcete znova otvoriť.

Nastavenia rodinnej skupiny

Rodinná skupina pomáha rodinám zostať v spojení a zabezpečuje bezpečnosť detí Windows konzolách Xbox a zariadeniach so systémom Android so Microsoft Edge. Je bezplatná a je len jednou z mnohých výhod vlastníctva konta Microsoft.

S rodinnou skupinou na Microsoft Edge,

 • sa informácie o vašej aktivite pri prehľadávaní webu (ako napríklad navštívené webové lokality alebo hľadané výrazy) môžu odosielať rodičovi, ktorý si ich kedykoľvek môže zobraziť na adrese family.microsoft.com, a to aj v prípade, že vymažete históriu. Váš rodič môže tiež dostať týždennú e-mailovú správu o vašej aktivite online.

 • Nevhodné lokality vo vašom prehliadači budú blokované. Po prihlásení do prehliadača Microsoft Edge bude funkcia Bing SafeSearch nastavená na možnosť Prísne a spoločnosť Microsoft blokuje mnohé lokality automaticky. Váš rodič sa tiež môže rozhodnúť blokovať alebo povoliť konkrétne lokality alebo povoliť len lokality, ktoré sú podľa neho v poriadku. 

  Môžete odoslať žiadosti o výnimku pre lokality, ku ktorým chcete získať prístup. Rodič môže na tieto žiadosti odpovedať e-mailom alebo na stránke lokalite family.microsoft.com.

 • Režim InPrivate bude zablokovaný. Táto funkcia vám pomôže ochrániť sa pred zobrazovaním obsahu pre dospelých na webe.

Ide o rodinnú funkciu, ktorá vám pomôže uistiť sa, že počas prehľadávania omylom nenavštívite nevhodné webové lokality.

Po prihlásení do prehľadávača Microsoft Edge s kontom Microsoft sa automaticky vymažú vaše staré karty, aby sa karty, ktoré ste otvorili, priradili k vašej rodinnej skupine.  

V rámci funkcie Rodinná skupina od spoločnosti Microsoft sa informácie o vašej aktivite pri prehľadávaní webu (ako napríklad navštívené webové lokality alebo hľadané výrazy) môžu odosielať rodičovi, ktorý si ich kedykoľvek môže zobraziť na adrese family.microsoft.com, a to aj v prípade, že vymažete históriu. Ceníme si vaše súkromie, preto hľadané výrazy a informácie o prehľadávaní webu odosielame, len keď funkcia vykazovania aktivít zapnutá pre vašu rodinnú skupinu. Váš rodič môže pomocou vykazovania aktivít dávať pozor na deti a podľa potreby upraviť nastavenia rodiny. 

Niektoré informácie o vašom prehľadávaní v škole sa môžu zdieľať s rodičom. Závisí to od spôsobu nastavenia vašej rodinnej skupiny a od toho, či je váš rodič organizátorom v rodine. Ak chcete skontrolovať, či sa údaje vo vašom prehľadávaní v škole zdieľajú, postupujte takto:

 1. Ťuknite na ikonu svojho profilu v ľavom hornom rohu.

 2. Pozrite sa, či sa tam nachádza pruh s textom Vaše prehľadávanie spravujú nastavenia rodiny. Ak sa zobrazuje, nastavenia rodiny sú naviazané s vaším školským kontom a vaše údaje sa zdieľajú s rodičmi.

Ochrana osobných údajov

Microsoft Edge obsahuje funkcie, s ktorými vy aj váš obsah zostanete v bezpečí online. Automaticky blokujeme webové lokality a sťahovanie obsahu nahláseného ako škodlivý. Microsoft Edge kontroluje adresu navštívenej webovej stránky v zozname adries webových stránok uložených vo vašom zariadení, o ktorých spoločnosť Microsoft verí, že sú legitímne. Adresy, ktoré sa nenachádzajú v zozname v zariadení, a adresy súborov, ktoré sťahujete, sa budú odosielať spoločnosti Microsoft a kontrolovať s často aktualizovaným zoznamom webových stránok a súborov na stiahnutie, ktoré boli spoločnosti Microsoft nahlásené ako nebezpečné alebo podozrivé.

Na ochrane vašich osobných údajov nám záleží. Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na adrese https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Začíname

Predvolený vyhľadávací nástroj v prehliadači Microsoft Edge je Bing. 

Nastavenie vyhľadávacieho nástroja

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Rozšírené nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Vyhľadávací nástroj.

 3. Ťuknite na položku Iné.

 4. Vyberte vyhľadávací nástroj spomedzi zobrazených možností.

 5. Ťuknite na položku Hotovo.

Ak sa požadovaný vyhľadávací nástroj nezobrazuje, pošlite nám pripomienky. Uveďte čo najviac podrobností o tomto probléme.

Odoslanie pripomienok

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Odoslať pripomienky.

Môžete blokovať väčšinu reklám, pričom sa zobrazia len tie reklamy, ktoré Adblock Plus určí ako prijateľné, alebo blokovať všetky reklamy.

Blokovanie väčšiny reklám

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia > Nástroje na blokovanie obsahu.

 2. Zapnite položku Blokovať reklamy.

 3. Ťuknite na položku Hotovo.

Blokovanie všetkých reklám

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia > Nástroje na blokovanie obsahu.

 2. Zapnite položku Blokovať reklamy.

 3. Ťuknite na položku Rozšírené nastavenia.

 4. Vypnite položku Povoliť prijateľné reklamy.

 5. Ťuknite na položku Hotovo.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Ochrana súkromia a zabezpečenie.

 2. Zapnite položku Blokovať kontextové okná.

 3. Ťuknite na položku Hotovo.

Zatvorte prehliadač gestom potiahnutia prstom. Táto metóda sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ste si prispôsobili navigáciu v zariadení so systémom iOS.

Riešenie problémov

V našom poslednom vydaní sme vylepšili výkon a optimalizáciu výdrže batérie. Ak pozorujete nezvyčajnú spotrebu batérie, skúste aktualizovať aplikáciu na najnovšiu verziu.

Ak sa aj po aktualizácii vyskytujú problémy s výdržou batérie, pošlite nám pripomienky. Uveďte čo najviac podrobností o tomto probléme.

Odoslanie pripomienok

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Odoslať pripomienky.

 1. Na paneli s adresou zadajte edge://sync-internals a potom prejdite na položku Prejsť.

 2. Ťuknite na ponukua potom na položku Odoslať pripomienky.

 3. V časti Popíšte, čo sa deje popíšte problém so synchronizáciou. Uveďte čo najviac podrobností o tomto probléme.

 4. Začiarknite políčka Odoslať informácie o zariadení a Zahrnúť túto snímku obrazovky.

 5. Ťuknite na položku Odoslať.

Kolekcie

 1. Ťuknite na ponuku a potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na svoje konto Microsoft.

 3. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Kam synchronizovať a potom vyberte položku Nový Microsoft Edge.

 4. Ťuknite na položku Kontá.

 5. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Synchronizácia.

 6. Zapnite položku Synchronizácia a v časti Údajové položkyzačiarknite políčko Kolekcie.

 7. Ťuknite na položku Hotovo.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie a zobrazte zoznam kolekcií.

 2. Ťuknutím na niektorú z týchto kolekcií zobrazíte položky, ktoré sú v nej uložené.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie a zobrazte svoj zoznam kolekcií.

 2. Ťuknutím na niektorú z týchto kolekcií zobrazíte položky, ktoré sú v nej uložené.

 3. Pomocou tlačidla ▼ presuňte ponuku nadol do polovice.

 4. Ťuknutím na ľubovoľnú položku v kolekcii prejdete na túto webovú stránku a zároveň ponecháte kolekciu otvorenú v ponuke.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie

 2. Ťuknite na tlačidlo + v pravom hornom rohu obrazovky.

 3. Zadajte názov svojej kolekcie.

 4. Ťuknite na položku Hotovo. Kolekcia sa zobrazí v zozname kolekcií.

1. možnosť:

 1. Na webovej stránke, ktorú chcete pridať, ťuknite na ponuku ... a potom na položku Pridať do kolekcií.

 2. Ťuknite na kolekciu, do ktorej chcete pridať túto webovú stránku, alebo ťuknite na možnosť vytvoriť novú kolekciu. Stránka sa uloží do kolekcie, ktorú vyberiete.

2. možnosť: 

 1. Keď máte otvorenú ponuku kolekcií (pozri predchádzajúce kroky), ťuknite na tlačidlo + v pravom hornom rohu ponuky. Stránka sa zobrazí v otvorenej kolekcii.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie

 2. V pravom dolnom rohu obrazovky ťuknite na položku Upraviť.

 3. Pomocou panelov = môžete presúvať položky a meniť poradie, v ktorom sa zobrazia.

 4. Ťuknutím na tlačidlo naľavo od ľubovoľnej kolekcie ju odstránite.

 5. Ťuknutím na položku Hotovo zavrite ukončte stav usporiadania.

 1. Ťuknite na ponuku ... a potom na položku Kolekcie

 2. Ťuknutím na niektorú z kolekcií zobrazíte položky, ktoré obsahuje.

 3. V pravom dolnom rohu ponuky ťuknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Pomocou panelov = môžete presúvať položky a meniť ich poradie.

 5. Ak chcete vybrať viacero položiek, ťuknite na ľubovoľné prázdne začiarkavacie políčka.

 6. Ťuknutím na položku Odstrániť odstránite všetky vybraté položky.

 7. Ťuknutím na položku Hotovo zavrite ukončte stav usporiadania.

Obľúbené položky (záložky) a história

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na svoje konto Microsoft.

 3. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Kam synchronizovať a potom vyberte položku Nový Microsoft Edge.

 4. Ťuknite na položku Kontá.

 5. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Synchronizácia.

 6. Zapnite položku Synchronizácia a v časti Údajové položkyzačiarknite políčko Obľúbené.

 7. Ťuknite na položku Hotovo.

Obľúbené položky môžu byť uložené na troch miestach. Môžete si vybrať, ktoré z nich chcete zobraziť.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Obľúbené položky.

 2. Ťuknite na umiestnenie obľúbených položiek, ktoré chcete zobraziť:

  • Panel s obľúbenými položkami zobrazuje synchronizované obľúbené položky uložené na paneli s obľúbenými položkami v počítačovom prehliadači.

  • V priečinku Iné obľúbené položky sa zobrazujú synchronizované obľúbené položky uložené v počítačovom prehliadači v priečinku Iné obľúbené položky.

  • V priečinku Mobilné obľúbené položky sa zobrazujú obľúbené položky pridané z mobilných zariadení.

 • Na webovej stránke, ktorú chcete pridať, ťuknite na ponuku ... a potom na položku Pridať medzi obľúbené. Stránka sa zobrazí medzi mobilnými obľúbenými položkami.

 • Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > História.

 • Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Ochrana súkromia a zabezpečenie> Vymazať dáta prehliadania.

Tlačidlo Obľúbené sa nachádza v hornom riadku ponuky nového prehliadača.

 • Ťuknite na ponuku … a potom na položku Obľúbené.

Synchronizácia údajov medzi zariadeniami

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na svoje konto Microsoft.

 3. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Kam synchronizovať a potom vyberte položku Nový Microsoft Edge.

 4. Ťuknite na položku Kontá.

 5. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Synchronizácia.

 6. Zapnite položku Synchronizácia.

 7. Ťuknite na položku Hotovo.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na svoje konto Microsoft.

 3. V časti Nastavenia synchronizácie ťuknite na položku Synchronizácia.

 4. Zapnite alebo vypnite položku Synchronizácia alebo ťuknite na položku Synchronizovať, aby sa vynútila synchronizácia so serverom.

 5. V časti Údajové položky vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať.

 6. Ťuknite na položku Hotovo.

Kontá

Pre Microsoft Edge sú k dispozícii dve kontá: Konto Microsoft, čo je vaše osobné konto, a pracovné alebo školské konto, ktoré získate od svojej školy alebo zamestnávateľa.

Prihlásenie pomocou konta Microsoft

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na položku Prihlásiť sa s kontom Microsoft.

 3. Ak ste uložili údaje z konta Microsoft, ako sú napríklad obľúbené položky alebo heslá, môžete si vybrať, či chcete zlúčiť uložené údaje s kontom, s ktorým sa prihlasujete, alebo ponechať údaje oddelené, čím sa odstránia uložené údaje.

 4. Prihláste sa s kontom Microsoft.

Prihlásenie pomocou pracovného alebo školského konta

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na položku Prihlásiť sa s pracovným alebo školským kontom.

 3. Prihláste sa pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

Keď sa odhlásite z konta Microsoft, máte možnosť ponechať si údaje zo zariadenia, ako sú napríklad obľúbené položky a heslá, alebo ich odstrániť. Ak si uložíte údaje z konta Microsoft, môžete ich zlúčiť, keď sa znova prihlásite do svojho konta v tom istom zariadení.

Keď sa odhlásite zo svojho pracovného alebo školského konta, vaše údaje sa vždy odstránia zo zariadenia.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na konto, z ktorého sa chcete odstrániť.

 3. Vedľa názvu konta ťuknite na položku Odhlásiť sa.

Áno, môžete byť prihlásení s obomi kontami. 

Ak sa chcete prihlásiť s pracovným alebo školským kontom, nemusíte sa odhlásiť z konta Microsoft. Stačí sa prihlásiť pomocou svojho pracovného alebo školského konta ako zvyčajne. 

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia.

 2. V časti Kontá ťuknite na položku Prihlásiť sa s pracovným alebo školským kontom.

 3. Ťuknite na konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.

 4. Ťuknite na položku Hotovo.

Rozšírenia

Rozšírenia sú programy, ktoré sa integrujú do prehliadača Microsoft Edge na vylepšenie online nakupovania, zvýšenie produktivity, poskytovanie zábavy a získanie ďalších možností. Rozšírenia môžete získať v aplikácii Microsoft Store. Niektoré rozšírenia sú zdarma, iné si môžete zakúpiť.

Rozšírenia, ktoré boli vytvorené pre staršiu verziu prehliadača Microsoft Edge, nie sú momentálne kompatibilné s novým prehliadačom Microsoft Edge. Nový Microsoft Edge pre iOS naďalej podporuje rozšírenia Adblock Plus a NewsGuard.

Nový Microsoft Edge obsahuje rozšírenia Adblock Plus a NewsGuard.

Zapnutie rozšírenia AdBlock Plus

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Nastavenia > Nástroje na blokovanie obsahu.

 2. Zapnite položku Blokovať reklamy.

 3. Ťuknite na položku Hotovo.

Zapnutie rozšírenia NewsGuard

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Hodnotenie správ.

 2. Zapnite položku Zobrazovať hodnotenie na paneli s adresou.

 3. Ťuknite na položku Hotovo.

Prispôsobenie

Vzhľad a rozloženie ikon v ponuke prehliadača sa zmenia, ak je váš telefón nastavený na zobrazenie veľkého textu. 

Môžete zmeniť polohu ikon, aby najpoužívanejšie ikony boli najdostupnejšie.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Zmeniť ponuky.

 2. Potiahnutím ikon môžete zmeniť usporiadanie ponuky.

 3. Po zmene usporiadania ikon do požadovaného poradia ťuknite na položku Hotovo.

Po zmene usporiadania ikon nezabudnite nastavenie uložiť ťuknutím na položku Hotovo.

Prispôsobenie je momentálne obmedzené na zmenu usporiadania ikon v ponuke prehliadača. Budúce vydania môžu obsahovať ďalšie možnosti prispôsobenia.

Nie, panel s adresou nie je možné premiestniť. 

Správy

Informačný kanál správ je predvolene nastavený pre Spojené štáty v angličtine, ale môžete ho zmeniť pre iné oblasti a jazyky.

Zmena informačného kanála správ

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Informačný kanál správ.

 2. Ťuknite na položku Oblasť a jazyk.

 3. V zozname vyberte požadovanú oblasť a jazyk.

 4. Ťuknite na položku Hotovo.

Informačný kanál správ sa predvolene zobrazuje na domovskej stránke prehliadača Microsoft Edge.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položku Informačný kanál správ.

 2. Zapnite alebo vypnite položku Zobraziť informačný kanál správ.

 3. Ťuknite na položku Hotovo.

NewsGuard je rozšírenie, ktoré hodnotí webové lokality z hľadiska novinárskych štandardov dôveryhodnosti a transparentnosti v USA. Toto rozšírenie je k dispozícii v prehliadači Microsoft Edge, ale je predvolene vypnuté. Po zapnutí toto rozšírenie zobrazuje na paneli s adresou hodnotenie spoľahlivosti webovej lokality. Nebráni prístupu na lokalitu ani nepreruší prehľadávanie.

Zapnutie rozšírenia NewsGuard

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > Hodnotenie správ.

 2. Zapnite položku Zobrazovať hodnotenie na paneli s adresou.

Karty

Novú kartu môžete otvoriť dvoma spôsobmi. 

Otvorenie novej karty z ponuky nastavení

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Nová karta.

Otvorenie novej karty z okna kariet

 1. Na paneli s ponukou ťuknite na ikonu štvorca s číslom.

 2. Ťuknite na kartu Karty.

 3. Ťuknite na ikonu so znamienkom plus +.

 1. V ponuke ťuknite na ikonu štvorca s číslom.

 2. Na karte ťuknite na ikonu zavretia X alebo potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Áno, môžete zobraziť všetky otvorené karty naraz.

 • V ponuke ťuknite na ikonu štvorca s číslom. Číslo na ikone označuje, koľko otvorených kariet máte.

Karty InPrivate uchovávajú aktivitu prehľadávania ako súkromnú. V zariadeniach so systémom iOS Microsoft Edge neukladá históriu a údaje formulára pre karty InPrivate. Súbory cookie sa ukladajú ako dočasné údaje pre jednotlivé karty InPrivate. Po zavretí karty sa súbory cookie odstránia. Žiadne údaje z prehľadávania v režime InPrivate sa nezapisujú v systéme súborov systému iOS.

Novú kartu InPrivate môžete otvoriť dvoma spôsobmi. 

Otvorenie novej karty z ponuky nastavení

 • Ťuknite na ponukua potom na položku Nová karta InPrivate.

Otvorenie novej karty z okna kariet

 1. Na paneli s ponukou ťuknite na ikonu štvorca s číslom.

 2. Ťuknite na kartu InPrivate.

 3. Ťuknite na ikonu so znamienkom plus +.

Pri prehľadávaní v režime InPrivate Microsoft Edge neukladá žiadne heslá, ktoré zadáte, ale ponúkne automatické vypĺňanie formulárov s heslami, ktoré ste predtým uložili. Vyhľadávanie a história prehľadávania sa nesledujú.  

Ak ste omylom zatvorili kartu, môžete ju vyhľadať v histórii a znova otvoriť.

 1. Ťuknite na ponukua potom na položky Nastavenia > História.

 2. Ťuknite na kartu, ktorú chcete znova otvoriť.

Ochrana osobných údajov

Microsoft Edge obsahuje funkcie, s ktorými vy aj váš obsah zostanete v bezpečí online. Automaticky blokujeme webové lokality a sťahovanie obsahu nahláseného ako škodlivý. Microsoft Edge kontroluje adresu navštívenej webovej stránky v zozname adries webových stránok uložených vo vašom zariadení, o ktorých spoločnosť Microsoft verí, že sú legitímne. Adresy, ktoré sa nenachádzajú v zozname v zariadení, a adresy súborov, ktoré sťahujete, sa budú odosielať spoločnosti Microsoft a kontrolovať s často aktualizovaným zoznamom webových stránok a súborov na stiahnutie, ktoré boli spoločnosti Microsoft nahlásené ako nebezpečné alebo podozrivé.

Na ochrane vašich osobných údajov nám záleží. Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na adrese https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×