Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Bez ohľadu na to, či začínate so šablónou spoločnosti Microsoft alebo aktualizujete vlastnú šablónu, vstavané nástroje Wordu vám pomôžu aktualizovať šablóny tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Ak chcete šablónu aktualizovať, otvorte daný súbor, vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte.

 1. Na karte Súbor vyberte položku Otvoriť.

 2. Dvakrát kliknite na položku Tento počítač.

 3. Prejdite do priečinka Vlastné šablóny balíka Office v časti Moje dokumenty.

 4. Vyberte šablónu a potom položku Otvoriť.

 5. Vykonajte požadované zmeny, uložte šablónu a zatvorte ju.

Pridanie preddefinovaných blokov do šablóny

Preddefinované bloky sú opätovne použiteľné časti obsahu alebo iné časti dokumentu, ktoré sú uložené v galériách, aby ste k nim mohli kedykoľvek pristupovať a opätovne ich používať. Preddefinované bloky môžete tiež uložiť a distribuovať pomocou šablón.

Môžete napríklad vytvoriť šablónu zostavy, ktorá používateľom šablóny poskytuje dva typy sprievodných listov. Pri vytváraní vlastnej zostavy na základe vašej šablóny si používatelia z týchto dvoch typov listov môžu vybrať.

Pridanie ovládacích prvkov obsahu do šablóny

Vytvárajte flexibilné šablóny pridaním a konfiguráciou ovládacích prvkov obsahu, ako sú napríklad ovládacie prvky textu formátu RTF, obrázky, rozbaľovacie zoznamy alebo výbery dátumov.

Môžete napríklad vytvoriť šablónu, ktorá obsahuje rozbaľovací zoznam. Ak povolíte vykonávanie úprav v rozbaľovacom zozname, ostatní používatelia môžu podľa svojich potrieb možnosti zoznamu meniť.

Ak chcete pridať ovládacie prvky, použite kartu Vývojár na páse s nástrojmi. Ak potrebujete pridať kartu Vývojár , postupujte takto:

 1. Na karte Súbor vyberte položku Možnosti a potom položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty.

 3. V zozname začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

Dialógové okno Prispôsobenie pása s nástrojmi s vybratou možnosťou Vývojár

Pridanie ovládacích prvkov obsahu

Na karte Vývojár vyberte v skupine Ovládacie prvky položku Tlačidlo Režim návrhu na karte VývojárRežim návrhu a vložte požadované ovládacie prvky.

Karta Vývojár s vybratým tlačidlom Režim návrhu

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

V obsahovom ovládacom prvku textu vo formáte RTF môžu používatelia formátovať text, napríklad na tučný alebo kurzívu, ako aj zadávať viac odsekov. Ak chcete obmedziť prvky, ktoré môžu používatelia pridávať, vložte obsahový ovládací prvok obyčajného textu.

 1. V dokumente vyberte miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár vyberte Tlačidlo ovládacieho prvku textu vo formáte RTFobsahový ovládací prvok rtf alebo Tlačidlo ovládacieho prvku obyčajného textuobsahový ovládací prvok obyčajného textu v skupine Ovládacie prvky .

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

 1. Vyberte miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár vyberte v skupine Ovládacie prvky položku Tlačidlo ovládacieho prvku obrázkaOvládací prvok obrázka.

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

V rozbaľovacom poli majú používatelia možnosť výberu zo zoznamu položiek, ktoré zadáte, prípadne môžu zadať vlastné informácie. V rozbaľovacom zozname môžu používatelia len vyberať zo zoznamu možností.

 1. Na karte Vývojár vyberte Tlačidlo ovládacieho prvku Rozbaľovacie pole na karte Vývojárobsahový ovládací prvok rozbaľovacieho poľa alebo Tlačidlo rozbaľovacieho ovládacieho prvku na karte Vývojárobsahový ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu v skupine Ovládacie prvky .

 2. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom vyberte položku Ikona tlačidla VlastnostiVlastnosti.

  Karta Vývojár s vybratým tlačidlom Vlastnosti ovládacieho prvku

 3. Ak chcete vytvoriť zoznam možností, vyberte položku Pridať v časti Vlastnosti rozbaľovacieho poľa alebo Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte nejakú možnosť, napríklad Áno, Nie alebo Možno. Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

 5. Vyplňte ostatné požadované vlastnosti.

Poznámka: Ak začiarknete políčko Obsah nie je možné upravovať , používatelia nebudú môcť vybrať niektorú z možností.

Vloženie výberu dátumu

 1. Vyberte miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok výberu dátumu.

 2. Na karte Vývojár vyberte obsahový ovládací prvok Tlačidlo na výber dátumu na karte Vývojárvýber dátumu v skupine Ovládacie prvky .

Vloženie začiarkavacieho políčka

 1. Vyberte miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok začiarkavacieho políčka.

 2. Na karte Vývojár vyberte Tlačidlo ovládacieho prvku Začiarkavacie políčkoovládací prvok obsahu začiarkavacieho políčka v skupine Ovládacie prvky .

Vloženie ovládacieho prvku galérie preddefinovaných blokov

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov môžete použiť vtedy, keď chcete používateľom umožniť výber konkrétneho blok textu.

Ovládacie prvky preddefinovaných blokov sú užitočné napríklad pri vytváraní šablóny zmluvy, keď podľa konkrétnych požiadaviek zmluvy potrebujete pridať rôzny často používaný text. Pre každú verziu často používaného textu tak môžete vytvoriť obsahové ovládacie prvky textu vo formáte RTF a potom použiť galériu ovládacích prvkov preddefinovaných blokov ako kontajner týchto obsahových ovládacích prvkov textu vo formáte RTF.

Ovládací prvok preddefinovaných blokov môžete použiť aj vo formulári.

 1. Vyberte miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár vyberte v skupine Ovládacie prvky položku Tlačidlo ovládacieho prvku Galéria preddefinovaných blokov na karte VývojárObsahový ovládací prvok galérie preddefinovaných blokov.

 3. Vyberte ovládací prvok obsahu, ktorý chcete vybrať.

 4. Na karte Vývojár vyberte položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky .

  Karta Vývojár s vybratým tlačidlom Vlastnosti ovládacieho prvku

 5. Vyberte galériu a kategóriu pre preddefinované bloky, ktoré chcete sprístupniť v ovládacom prvku preddefinovaných blokov.

Nastavenie alebo zmena vlastností ovládacích prvkov obsahu

 1. Vyberte ovládací prvok obsahu a v skupine Ovládacie prvky vyberte položku Vlastnosti.

  Karta Vývojár s vybratým tlačidlom Vlastnosti ovládacieho prvku

 2. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vyberte, či sa pri používaní šablóny používateľom môže ovládací prvok odstraňovať alebo upravovať.

 3. Ak chcete zachovať viacero ovládacích prvkov obsahu alebo dokonca niekoľko odsekov textu, vyberte ovládacie prvky alebo text a potom v skupine Ovládacie prvky vyberte položku Ikona tlačidla ovládania skupinyZoskupiť.

  Tlačidlo ovládania skupiny

Máte napríklad vyhlásenie s tromi odsekmi. Ak na zoskupenie troch odsekov použijete príkaz Zoskupiť, nebude možné vyhlásenie s tromi odsekmi upravovať a odstrániť sa bude dať len ako skupina.

Pridanie pokynov do šablóny

Pokyny môžu zvýšiť využiteľnosť šablóny, ktorú vytvárate. Predvolené pokyny môžete zmeniť v obsahových ovládacích prvkoch.

Ak chcete prispôsobiť predvolené pokyny pre používateľov šablóny, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Vývojár vyberte v skupine Ovládacie prvky položku Tlačidlo Režim návrhu na karte VývojárRežim návrhu.

  Karta Vývojár s vybratým tlačidlom Režim návrhu

 2. Vyberte obsahový ovládací prvok, v ktorom chcete upraviť zástupný text s pokynmi.

 3. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

 4. Na karte Vývojár vyberte v skupine Ovládacie prvky položku Tlačidlo Režim návrhu na karte VývojárRežim návrhu, vypnite funkciu návrhu a uložte pokyny.

Zabezpečenie šablóny

V šablóne môžete k jednotlivým ovládacím prvkom obsahu pridať zabezpečenie, čím zabránite odstráneniu alebo úprave konkrétneho ovládacieho prvku obsahu alebo skupiny ovládacích prvkov. Rovnako môžete všetok obsah šablóny zabezpečiť pomocou hesla.

Zabezpečenie častí šablóny

 1. Otvorte šablónu, ktorú chcete zabezpečiť.

 2. Vyberte ovládacie prvky obsahu, pri ktorých chcete obmedziť vykonávanie zmien.

  Tip: Ak chcete vybrať viac ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte požadované ovládacie prvky.

 3. Na karte Vývojár vyberte v skupine Ovládacie prvky položku Skupina v skupine Ovládacie prvky a potom znova vyberte položku Zoskupovať .

  Ponuka ovládacích prvkov skupiny

 4. Na karte Vývojár vyberte položku Vlastnosti v skupine Ovládacie prvky .

  Karta Vývojár s vybratým tlačidlom Vlastnosti ovládacieho prvku

 5. V dialógovom okne Vlastnosti obsahového ovládacieho prvku vykonajte v časti Uzamknutie niektorý z týchto krokov:

  • Začiarknite políčko Obsahový ovládací prvok nemožno odstrániť. Táto možnosť umožňuje úpravu obsahu ovládacieho prvku, ale samotný ovládací prvok nie je možné zo šablóny alebo dokumentu založeného na šablóne odstrániť.

  • Začiarknite políčko Obsah nemožno upraviť. Ovládací prvok tak budete môcť odstrániť, nebude však možné upravovať obsah v ovládacom prvku.

Použite toto nastavenie, ak chcete ochrániť text (ak je súčasťou). Ak napríklad často pridávate vyhlásenie, môžete zabezpečiť, aby sa text nemenil a môžete ho odstrániť z dokumentov, v ktorých nie je vyhlásenie potrebné.

Priradenie hesla k šablóne

Ak chcete k dokumentu priradiť heslo a určiť, aby zabezpečenie mohli odstrániť iba recenzenti, ktorí toto heslo poznajú, postupujte takto:

 1. Otvorte šablónu, ku ktorej chcete priradiť heslo.

 2. Na karte Revízia vyberte v skupine Zabezpečiť položku Tlačidlo Obmedziť úpravyObmedziť úpravy.

 3. V časti Spustenie vynútenia vyberte možnosť Áno, spustiť zabezpečenie vynútenia.

 4. Do poľa Zadať nové heslo (voliteľné) zadajte heslo a potom ho potvrďte.

Dôležité: Ak sa rozhodnete heslo nepoužívať, vaše obmedzenia úprav bude môcť meniť ktokoľvek.

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Slabé heslá tieto prvky neobsahujú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslá by mali obsahovať aspoň 8 znakov. Vo všeobecnosti platí, že čím je heslo dlhšie, tým je bezpečnejšie.

Upozornenie: Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×