Úprava existujúcich hlavičiek a piat

 1. Dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu, ktorú chcete upraviť, alebo vyberte položku Hlavička alebo Päta apotom vyberte položku Upraviť hlavičku aleboUpraviť pätu.

  Vybratá hlavička úprav v dialógovom okne Hlavička

 2. Pridajte alebo zmeňte text hlavičky alebo päty alebo vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Odstránenie hlavičky alebo päty prvej strany    Vyberte možnosť Iné na prvej strane.

   Možnosti pása s nástrojmi hlavičky s vybratou možnosťou Iné na prvej strane

  • Pridanie čísla strany    Kliknite alebo ťuknite na miesto, kam chcete číslo pridať, vyberte položku Číslo strany a vyberte štýl. Na lepšie formátovanie bude možno potrebné upraviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty vo Worde.

  • Zmena písma, farby alebo veľkosti    Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, potom prejdite na kartu Domov a v časti Písmo vyberte požadované možnosti.

  • Pridanie obrázka do hlavičky alebo päty    Pozrite si časť Pridanie obrázkov do hlavičky alebo päty.

 3. Keď ste hotoví, vyberte Zavrieť hlavičku a pätu alebo stlačte kláves Esc.

  Tlačidlo Zavrieť hlavičku

 1. Dvakrát kliknite do oblasti hlavičky alebo päty.

  Zobrazenie oblasti hlavičky dokumentu

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, a na príslušné miesto zadajte novú hlavičku alebo pätu.

 3. Ak chcete skončiť, vyberte položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblasti hlavičky alebo päty.

  Karta Hlavička a päta so zvýraznenou položkou Zavrieť hlavičku a pätu

Ďalšie informácie o hlavičkách a pätách nájdete v téme Hlavičky a päty vo Worde.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×