Microsoft Word, PowerPoint, Outlook a Excel pre Microsoft 365 v systémoch Windows, Mac, Android a Windows Mobile podporujú vkladanie a úpravu škálovateľnej vektorovej grafiky (. SVG) v dokumentoch, prezentáciách, e-mailových správach a zošitoch.

V systéme iOS môžete upravovať obrázky SVG, ktoré ste už vložili na inú platformu.

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Tip:  SVG je otvorený štandard, ktorý bol vytvorený v roku 1999.

Vloženie obrázka SVG

Súbor SVG vložíte rovnakým spôsobom ako iné typy obrázkových súborov:

 1. Vyberte položku Vložiť > obrázky > tomto zariadení.

 2. Prejdite na súbor, ktorý chcete vložiť, potom ho vyberte a vyberte položku Vložiť.

Vloženie ikony

Knižnica ikon v aplikáciách Office pozostáva z obrázkov SVG, ktoré môžete vložiť do Office dokumentu a potom prispôsobiť:

 1. Vyberte položky Vložiť > Ikony.

 2. Vyhľadajte obrázok alebo ho vyhľadajte pomocou kľúčových slov. Potom ho vyberte a vyberte položku Vložiť.

  Ďalšie informácie o tom, ako pridať obrázok SVG do súboru, nájdete v téme Vloženie ikon v balíku Microsoft Office

Prispôsobenie obrázka SVG

Po umiestnení obrázka SVG do dokumentu môžete prispôsobiť jeho vzhľad:

 • Zmena veľkosti obrázka bez zhoršenia jeho vzhľadu

 • Zmena farby výplne

 • Pridanie alebo zmena prehľadu

 • Použitie predvoleného štýlu, ktorý obsahuje farbu výplne aj obrys

 • Použitie špeciálnych efektov, ako je napríklad tieň, odraz alebo žiara

Všetky vyššie uvedené možnosti sú k dispozícii na karte Formát grafiky na páse s nástrojmi, keď je na plátne vybratý obrázok:

Na karte Formát grafiky sa nachádza niekoľko možností farieb, štýlov a efektov, ktoré môžete použiť na obrázok.

Ďalšie prispôsobenia obrázkov

Rovnako ako v prípade ľubovoľného tvaru v dokumente Office ho môžete otočiť a použiť možnosti zarovnania na presnejšie umiestnenie. Možnosti Veľkosti na karte Formát grafiky na páse s nástrojmi umožňujú orezať obrázok alebo zadať preň presné rozmery: 

Možnosti na karte Formát grafiky vám pomôžu prispôsobiť obrázky.

Konverzia obrázka SVG na tvar balíka Office

Mnohé súbory SVG (vrátane ikon balíka Office) sú jednofarebné obrázky. Súbor SVG však môžete rozložiť a prispôsobiť jeho jednotlivé časti pomocou možnosti Konvertovať na tvar :

 1. Na plátne dokumentu kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte jednotlivú časť obrázka a potom ju podľa potreby upravte pomocou možností na karte Formát tvaru na páse s nástrojmi.

 3. Zopakujte krok 2 pre každú časť obrázka, ktorú chcete upraviť.

 4. ( ibaPowerPoint a Excel ) Po dokončení prispôsobovania častí vyberte všetky ich stlačením klávesu Ctrl a kliknutím. Potom na karte Formát tvaru na páse s nástrojmi vyberte položku Zoskupovať > skupina. Táto akcia opätovne spojí kúsky ako jeden objekt pre prípad, že následne budete musieť premiestniť alebo zmeniť veľkosť obrázka ako celku.

Ponúkame vám krátke video, v ktorom vám Doug ukáže, ako na to.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak chcete vložiť súbor SVG do Office pre Mac stačí použiť príkaz Vložiť > obrázky ako akýkoľvek iný súbor s obrázkom.

Vzhľad obrázka SVG v dokumente si môžete prispôsobiť niekoľkými spôsobmi. Ak chcete získať prístup k týmto nástrojom, kliknite na obrázok SVG a na páse s nástrojmi by sa mala zobraziť kontextová karta Formát grafiky . Pozrime sa na niektoré z užitočnejších možností, ktoré karta Formát grafiky ponúka.

Obrázok SVG vybratý, zapne kartu Grafický formát na páse s nástrojmi
 • Položka Zmeniť grafiku vám umožní vybrať iný obrázok a nahradiť ním aktuálny obrázok.

 • Štýly grafiky – Galéria obsahuje kolekciu preddefinovaných štýlov na konverziu obrázka na kresbu čiary alebo zmenu jeho farby. V nižšie uvedenom príklade som vložil logo bicykla a originál je celý čierny. V galérii štýlov sme vybrali preddefinovanú množinu so svetlomodrou výplňou, ktorá zodpovedá motívu mojej spoločnosti.

  Galéria štýlov so svetlomodrým štýlom použitým na grafiku bicykla
 • Ak chcete zmeniť farbu obrázka a žiaden štýl v galérii štýlov vám nevyhovuje, ponuka Výplň grafiky vám umožní vybrať si zo stoviek farieb. Môžete si vybrať ľubovoľnú farbu a tá sa použije na celý obrázok.

 • Chcete svojim SVG obrázkom dať trochu extra štýlu? Grafické efekty pomáhajú pridať do obrázkov tiene, žiary, 3D efekty a ďalšie prvky. V nižšie uvedenom príklade sme vybrali tieň perspektívy, aby sa môj obrázok zobrazil trochu viac trojrozmerne.

 • Ak chcete zmeniť (alebo odstrániť) čiaru okolo obrázka SVG, vyberte položku Obrys grafiky. Budete tak môcť nastaviť farbu orámovania svojho obrázka. Môžete na to použiť aj nástroj Kvapkadlo, ktorý je popísaný vyššie.

 • Ak chcete ovládať, ako text preteká okolo obrázka SVG, použite nástroj Zalomiť text .

 • Pomocou nástrojov O jeden dopredu a O jeden dozadu môžete svoj obrázok rozvrstviť na strane. Môže to byť užitočné, ak chcete pred (alebo za) svoj obrázok umiestniť iné objekty.

 • Položka Tabla výberu vám mierne uľahčí výber konkrétnych položiek na zložitej strane.

 • Ponuka Zarovnať vám uľahčí umiestniť vybratý obrázok do ľavého rohu, do stredu alebo na ďalšie známe miesta na strane.

 • Ak máte viacero obrázkov, ktoré by ste chceli považovať za jeden objekt, vyberte prvý objekt, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte všetky ostatné objekty a potom kliknite na položku Zoskupiť. Ak ich chcete oddeliť, vyberte ľubovoľný objekt v skupine a potom kliknite na položku Zoskupiť > Oddeliť.

 • Príkaz Otočiť vám uľahčí otočenie obrázka alebo vám ho pomôže prevrátiť zvislo či vodorovne.

 • V skupine Veľkosť nájdete nástroje na orezanie obrázka alebo zmenu jeho veľkosti. Podrobnosti o používaní nástroja Orezať nájdete v téme Orezanie obrázka. Ak chcete použiť nástroje na zmenu veľkosti, jednoducho zadajte v centimetroch požadovanú výšku alebo šírku.

 • Tabla Formát otvorí tablu, ktorá vám umožní jednoduchý prístup k nástrojom na úpravu tohto obrázka.

V systéme iOS nie je možné vložiť obrázok SVG, v Balíku Office však máte k dispozícii niekoľko nástrojov na úpravu obrázkov SVG, ktoré už máte vo svojich súboroch. Ak chcete začať ťuknúť na obrázok SVG, ktorý chcete upraviť, a mala by sa zobraziť karta Grafické prvky na páse s nástrojmi.

Word pre iOS zobrazujúci kartu Úpravy grafiky
 • Štýly grafiky – toto je množina preddefinovaných štýlov, ktoré môžete pridať na rýchlu zmenu vzhľadu súboru SVG.

 • Ak chcete zmeniť farbu obrázka a žiaden štýl v galérii štýlov vám nevyhovuje, ponuka Výplň grafiky vám umožní vybrať si zo stoviek farieb. Môžete si vybrať ľubovoľnú farbu a tá sa použije na celý obrázok. 

  Poznámka: Ak chcete jednotlivé časti obrázka SVG vyplniť rôznymi farbami, budete ho najskôr musieť skonvertovať na tvar. V súčasnosti je na to potrebné otvoriť dokument v office pre Microsoft 365 vo Windowse.

 • Ak chcete zmeniť (alebo odstrániť) čiaru okolo obrázka SVG, vyberte položku Obrys grafiky. Budete tak môcť nastaviť farbu orámovania svojho obrázka.

 • Zalomenie textu vám pomôže určiť, ako bude text pretekať okolo obrázka v dokumente.

 • Ak chcete na seba naskladať viacero objektov, funkcia Usporiadať umožňuje premiestniť vybratý obrázok nahor alebo nadol (dopredu alebo dozadu) v zásobníku.

 • Ak chcete mať len časť obrázka SVG, použite nástroj Orezať . Keď je obrázok vybratý, ťuknite na položku Orezať a potom presuňte pole na orámovanie obrázka požadovaným spôsobom. Po dokončení ťuknite na položku Orezať

  Tip: Ak chcete orezanie vrátiť späť, ťuknite na obrázok, znova vyberte položku Orezať a potom v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na položku Obnoviť .

 • Pomocou nástroja Alternatívny text môžete dať svojmu obrázku textový popis pre ľudí, ktorí na čítanie dokumentu používajú čítačky obrazovky.

Ak chcete upraviť obrázok SVG v Office pre Android, ťuknutím vyberte SVG, ktoré chcete upraviť, a karta Grafické prvky by sa mala zobraziť na páse s nástrojmi.

Vybratý obrázok SVG zobrazujúci kartu Grafika na páse s nástrojmi

Poznámka: Ak sa pás s nástrojmi nezobrazuje, ťuknite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť.

 • Štýly – toto je množina preddefinovaných štýlov, ktoré môžete pridať na rýchlu zmenu vzhľadu súboru SVG.

 • Ak chcete zmeniť farbu obrázka a žiadny zo štýlov v galérii nie je presne podľa vašich predstáv, funkcia Fill vám umožní vybrať si zo stoviek farieb. Môžete si vybrať ľubovoľnú farbu a tá sa použije na celý obrázok. 

  Poznámka: Ak chcete jednotlivé časti obrázka SVG vyplniť rôznymi farbami, budete ho najskôr musieť skonvertovať na tvar. V súčasnosti je na to potrebné otvoriť dokument v office pre Microsoft 365 vo Windowse.

 • Ak chcete zmeniť (alebo odstrániť) čiaru okolo obrázka SVG, vyberte položku Prehľad. Budete tak môcť nastaviť farbu orámovania svojho obrázka.

 • Zalomenie textu vám pomôže určiť, ako bude text pretekať okolo obrázka v dokumente.

 • Ak chcete na seba naskladať viacero objektov, funkcia Usporiadať umožňuje premiestniť vybratý obrázok nahor alebo nadol (dopredu alebo dozadu) v zásobníku.

 • Ak chcete mať len časť obrázka SVG, použite nástroj Orezať grafiku . Keď je obrázok vybratý, ťuknite na položku Orezať a potom presuňte pole na orámovanie obrázka požadovaným spôsobom. Po dokončení ťuknite na položku Orezať

 • Veľkosť a pozícia umožňujú určiť veľkosť obrázka SVG na strane.

 • Pomocou nástroja Alternatívny text môžete dať svojmu obrázku textový popis pre ľudí, ktorí na čítanie dokumentu používajú čítačky obrazovky.

Máte otázku, návrh alebo komentár týkajúci sa balíka Microsoft Office?

Pozrite si tému Ako môžem poskytnúť pripomienky k balíku Microsoft Office?

Váš názor nás zaujíma

Tento článok bol naposledy aktualizovaný 22. septembra 2022 na základe vašich pripomienok. Ak bol pre vás užitočný, no najmä ak nebol, použite ovládacie prvky na pripomienky uvedené nižšie a dajte nám vedieť, ako ich môžeme vylepšiť.

Pozrite tiež

Vloženie obrázkov

Vloženie ikon

Animácia obrázkov, obrázkov ClipArt, textu a iných objektov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×