Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Čítanie diagramov Visia pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, napríklad Windows Narrator, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Pomocou Visio s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete otvárať a čítať Visio diagramy. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie diagramu vo Visiu

  1. Po otvorení programu Visio sa zameranie nachádza na table výberu šablóny. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Recent" (Nedávne) a potom názov naposledy použitého súboru.

  2. Ak prvý súbor nie je ten, ktorý chcete otvoriť, použite klávesy so šípkami nadol a nahor a presuňte sa do zoznamu Nedávne.

  3. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

Tip: Ak sa požadovaný súbor nenachádza v zozname naposledy použitých súborov, stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Ozve sa: "File, Open" (Súbor, Otvoriť). Vyhľadajte súbor, ktorý chcete otvoriť, v počítači a na všetkých sieťových umiestneniach, ako je napríklad OneDrive.

Čítanie diagramu vo Visiu

V niektorých diagramoch, ako sú napríklad vývojové diagramy, čítačka obrazovky oznamuje tvary v poradí, v akom boli do diagramu pridané. Okrem toho oznámi aj začiatočné a koncové body spojníc. V tvaroch kalendára sa čítačky obrazovky pohybujú v chronologickom poradí z jedného dňa na druhý. Čítačky obrazovky oznamujú aj informácie o formátovaní, ako je veľkosť, umiestnenie a farba tvarov programu Visio.

  1. Po otvorení diagramu stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na prvý tvar na prvej strane. Čítačka obrazovky oznámi jeho názov.

  2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

    • Ak chcete čítať prvky diagramu po jednom, stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na ďalší tvar.

    • Ak chcete celý diagram čítať nepretržite od začiatku, stlačte kombináciu klávesov SR + R. Ak chcete súvislé čítanie zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

  3. Ak diagram obsahuje viacero strán, stlačením kombinácie klávesov Shift + F4 otvorte dialógové okno Strana . V Moderátori sa ozve: "Page window, page 1, selected" (Okno Strany, strana 1, vybraté). V JAWS sa ozve: "Page dash 1" (Pomlčka strany 1). Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor vyberte stranu zo zoznamu a potom ju otvorte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Klávesové skratky pre Visio

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×