Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Bežné nástroje na čítanie sú vstavané priamo do Wordu: prechádzanie dokumentom, pridávanie komentárov, definovanie a preklad slov a kopírovanie alebo zvýraznenie textu, ako aj ďalších vhodných nástrojov na čítanie. Režim zobrazenia na celú obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť na páse s nástrojmi.

Ak čítate dokument, nepíšete ho ani neupravujete, kliknite alebo ťuknite na položku Zobraziť > režime čítania , čím skryjete nástroje a ponuky na písanie a ponecháte viac priestoru pre samotné strany. Režim čítania automaticky prispôsobí rozloženie strany vášmu zariadeniu pomocou stĺpcov a väčších veľkostí písma, ktoré môžete upraviť.

Režim čítania vo Worde

Režim čítania môžete vypnúť kliknutím alebo ťuknutím na položky Zobraziť > Upraviť dokument.

Okrem ovládacích prvkov na čítanie, ktoré pravidelne používate, môžete obrázky a iné objekty priblížiť a vzdialiť, rozbaliť alebo zbaliť sekcie alebo sledovať vložené videá. Dá sa upravovať stĺpce, farbu strany a rozloženie. Na rýchly presun v rámci dokumentu treba otvoriť navigačnú tablu.

Obrázok časti ponuky Zobraziť v režime čítania s vybratou možnosťou Upraviť dokument.

Čítanie

Na rozloženie v režime čítania môžete prepnúť kliknutím na položky Zobraziť > Režim čítania.

Strany obracajte klikaním alebo ťukaním na šípky na okrajoch obrazovky.

Obrázok pravej šípky na obrátenie strany v režime čítania

  • Dvojitým kliknutím alebo ťuknutím môžete zobrazenie priblížiť a nastaviť zobrazenie tabuliek, grafov a obrázkov na celú obrazovku.

  • Na opätovné vzdialenie zobrazenia a pokračovanie v čítaní kliknite alebo ťuknite mimo objektu.

  • Ak dokument obsahuje komentáre, na okraji sa zobrazí indikátor komentára. Ak si ho chcete prečítať, kliknite naň. Na zobrazenie všetkých komentárov kliknite na položky Zobraziť > Zobraziť komentáre.

  • Ak chcete pridať vlastné komentáre, vyberte obsah, ku ktorému chcete pridať komentár, a kliknite naň pravým tlačidlom myši. Potom kliknite na položku Nový komentár a zadajte text do zobrazenej bubliny komentára.

    Tip:  Ďalšie možnosti v zozname Zobraziť slúžia na otvorenie navigačnej tably, zmenu šírky stĺpca a farby pozadia a prepnutie z rozloženia stĺpcov na tradičné rozloženie.

Obrázok ponuky Zobraziť v režime čítania s vybratou možnosťou Navigačná tabla.

Vyberte text, ktorý chcete kopírovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Kopírovať.

Kliknite pravým tlačidlom myši na text, ktorý chcete preložiť alebo definovať, a potom kliknite na položku Preložiť alebo Inteligentné vyhľadávanie.

Vyberte text a kliknite naň pravým tlačidlom myši. Potom kliknite na položku Zvýraznenie a vyberte požadovanú farbu.

Časti dokumentu môžete zbaliť alebo rozbaliť jediným kliknutím alebo ťuknutím. Šípky určené na rozbalenie a zbalenie sa zobrazia, keď sa pozastavíte vedľa nadpisu. (V prípade dotykového zariadenia sú viditeľné vždy.)

Obrázok ovládacej šípky na rozbalenie a zbalenie v režime čítania vedľa nadpisu.

Opätovne otvorte dokument a pokračujte v čítaní tam, kde ste prestali. Word si pamätá, kde ste skončili, dokonca aj keď opätovne otvoríte online dokument v inom počítači.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×