Lync Basic 2013 poskytuje prostredníctvom jediného jednoducho použiteľného programu odosielanie okamžitých správ, zvukové hovory a videohovory, schôdze cez Lync, informácie o dostupnosti (prítomnosti) a možnosti zdieľania. Ide o zjednodušenú verziu úplného klienta Lync 2013 s rovnakými základnými funkciami. Inováciu na Lync 2013 treba vykonať na používanie nasledujúcich funkcií:

 • rozšírené funkcie hovoru: zvonenie v rámci tímu, presmerovanie hovorov, súčasné zvonenie, hlasová schránka, prepojenie hovorov na záznamové zariadenie, delegovanie hovorov, skupiny pre odpovede a vzdialené ovládanie hovorov (nie je k dispozícii vo všetkých predplatných služieb Office 365),

 • delegovanie kalendára,

 • zobrazenie videa galérie,

 • zdieľanie OneNotu,

 • nahrávanie,

 • vyhľadávanie podľa schopností (nie je k dispozícii v službách Office 365),

 • technológia Virtual Desktop Infrastructure (VDI) (nie je k dispozícii v službách Office 365).

Ak chcete zistiť, či používate Lync Basic, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Otvorte Lync. Ak používate Lync Basic, navrchu hlavného okna Lyncu sa zobrazí výraz Lync Basic.

 • Vo Windowse kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Programy a súčasti a v zozname vyhľadajte Microsoft Lync. Ak používate Lync Basic, nájdete položku Microsoft Lync Basic 2013.

Čítajte ďalej a spoznajte o kľúčové funkcie Lyncu Basic.

Niektoré užitočné funkcie

Nižšie uvedené funkcie sú v tomto vydaní Lyncu nové.

UPRAVENÝ VZHĽAD S PONUKOU RÝCHLA KOMUNIKÁCIA V LYNCU

V Lyncu sa v každom zobrazení zoznamu kontaktov používa ponuka Rýchla komunikácia cez Lync, ktorá poskytuje veľa prehľadných funkcií. Ponuka Rýchla komunikácia cez Lync obsahuje tlačidlá, ktoré sa zobrazia, keď podržíte ukazovateľ na obrázku určitého kontaktu v zozname kontaktov. Jediným kliknutím môžete začať konverzáciu, zvukový hovor alebo videohovor alebo zobraziť kartu kontaktu. Ďalšie možnosti sa zobrazia, keď ukazovateľ podržíte na troch bodkách na pravej strane.

Tip: Na rýchle vytvorenie zoznamu kontaktov môžete použiť ikonu Pridať kontakt Pridať kontakt.

OBĽÚBENÉ POLOŽKY NA DOSAH

Skupina Obľúbené položky umožňuje zostaviť zoznam používateľov, s ktorými ste najčastejšie v kontakte. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na kontakt a potom kliknúť na položku rozbaľovacieho zoznamu Pridať do obľúbených položiek.

Snímka obrazovky s výberom Pridať medzi obľúbené položky

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA

Voľby v zobrazení Kontakty umožňujú veľa možností zobrazenia.

Po kliknutí na položku Skupiny sa zobrazia kontakty a hovorne usporiadané podľa skupín, ktoré ste definovali. Po kliknutí na položku Stav sa zobrazia kontakty usporiadané podľa dostupnosti (Online, Som preč, Nie je k dispozícii alebo Neznámy). Po kliknutí na položku Vzťahy sa zobrazia kontakty zoskupené podľa vzťahov na ochranu osobných údajov, ktoré ste pre ne definovali. Taktiež môžete kliknúť na položku Nové, čím sa zobrazí zoznam ľudí, ktorých ste požiadali, aby sa stali súčasťou vášho zoznamu kontaktov.

Snímka obrazovky zobrazujúca zoraďovanie kontaktov podľa vzťahov

Možnosti v časti Zoznam kontaktov môžete používať na nastavenie spôsobu zoradenia a zobrazenia kontaktov. Na výber máte rozšírené dvojriadkové zobrazenie vrátane obrázkov kontaktov alebo zúžené jednoriadkové zobrazenie. Kontakty môžete zoradiť aj abecedne alebo podľa dostupnosti.

KONVERZÁCIE NA KARTÁCH

Pomocou konverzácií na kartách môžete všetky svoje hovory, okamžité správy a hovorne uchovávať v jednom okne konverzácie. Karty na ľavej strane okna konverzácie umožňujú jednoducho prechádzať medzi všetkými aktívnymi konverzáciami. (Ak chcete mať každú konverzáciu v samostatnom okne, túto možnosť si môžete vybrať na stránke s možnosťami Zoznam kontaktov.)

Snímka obrazovky zobrazujúca konverzáciu na kartách

Tlačidlo na otvorenie v novom okne Snímka obrazovky s kontextovým tlačidlom môžete použiť na vyčlenenie konverzácie do jej vlastného okna, ktorého veľkosť následne upravíte podľa potreby. Tlačidlo na zrušenie otvorenia v novom okne Snímka obrazovky s kontextovým tlačidlom potom môžete použiť aj na vrátenie okna späť do hlavného okna konverzácie. Túto funkciu otvorenia v novom okne a zrušenia otvorenia v novom okne môžete použiť pri schôdzi, na ktorej sa prezentuje video alebo obsah.

Lync si dokáže stav konverzácie zapamätať aj v prípade, ak sa odhlásite a znovu prihlásite.

Ikony v dolnej časti okna konverzácie umožňujú rýchle pridávanie ďalších používateľov do konverzácie cez okamžité správy (IM) a tiež inováciu konverzácie na zvukový hovor, videohovor alebo prezentáciu so zdieľaním súborov a nástrojmi na uskutočňovanie webových konferencií (ako sú napríklad tabuľa, poznámky zo schôdze a prílohy). Keď ukážete myšou na určitú ikonu, zobrazí sa jej režim komunikácie a dostupné možnosti. Kliknutím na danú ikonu sa výmena okamžitých správ skonvertuje do tohto režimu.

Snímka obrazovky s ikonami v dolnej časti okna konverzácie

TRVALÉ HOVORNE A TEMATICKÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

Lync zahŕňa trvalé hovorne, v ktorých môžete na pokračovanie viesť diskusie s vybratými priateľmi alebo kolegami. Po kliknutí na tlačidlo Hovorne, ktoré sa nachádza nad vyhľadávacím poľom v hlavnom okne Lyncu, môžete vyhľadávať hovorne, monitorovať aktivitu v hovorniach a čítať a zverejňovať správy.

Poznámka:  Hovorne nie sú k dispozícii v Lyncu Basic 2013 for Office 365. Informácie o ďalších rozdieloch pre používateľov služieb Office 365 nájdete v téme Najčastejšie otázky pri používaní aplikácie Lync Basic prostredníctvom balíka Office 365.

Pri vytváraní hovorne môžete úroveň ochrany osobných údajov nastaviť na tieto hodnoty:

 • Otvorená: ľubovoľný používateľ môže hovorňu vyhľadať, čítať v nej správy a zverejňovať ďalšie. Nevyžaduje sa členstvo.

 • Zatvorená: ľubovoľný používateľ môže hovorňu vyhľadať, no správy v nej môžu čítať a zverejňovať iba členovia. (Predvolené nastavenie.)

 • Tajná: hovorňu vidia iba členovia.

Po vstupe do hovorne podľa obrázkov v hornej časti zistíte, kto je jej členom a aký je aktuálny stav prítomnosti týchto členov. Takisto môžete zobraziť kartu kontaktu ľubovoľného člena, ak ukážete myšou na jeho obrázok a kliknete na šípku nadol.

Snímka obrazovky s trvalou konverzáciou šiestich účastníkov

Môžete dokonca vytvoriť tematické informačné kanály, aby ste dostávali oznámenia, ak niekto v jednej z vašich hovorní pridá príspevok obsahujúci určité slová.

Na stránke s možnosťami Trvalá konverzácia môžete nastaviť upozornenia a zvuky, ktoré sa budú používať, ak iní používatelia zverejnia správy vo vašich hovorniach.

FUNKCIE VIDEA

Pomocou ponuky Rýchla komunikácia cez Lync môžete jediným kliknutím začať videohovor s určitým kontaktom.

Pred začatím alebo prijatím videohovoru môžete zobraziť ukážku svojho vlastného videa v pozvánke.

Snímka obrazovky s ukážkou videa s vybratou možnosťou Zapnúť kameru

VSTAVANÉ ZJEDNODUŠENÉ OVLÁDANIE

Lync podporuje vysoké rozlíšenie, vďaka čomu môžete meniť mierku textu a grafických objektov na 125 % a 150 % bodov na palec (dpi). Vďaka podpore vysokého kontrastu vyzerá Lync dobre, aj keď ho používate s inými vysokokontrastnými motívmi Windowsu.

Snímka obrazovky so zobrazením nastaveným na mierku 100 %

Snímka obrazovky so zobrazením nastaveným na mierku 150 %

Lync tiež ponúka vyše 100 klávesových skratiek dôležitých funkcií, takže k nim máte priamy prístup aj bez myši. Stlačením kombinácie klávesov Alt + C môžete napríklad prijať hovor a stlačením kombinácie klávesov Alt + I hovor ignorovať, a to bez použitia kariet a myši. Pomocou klávesnice môžete tiež ukončiť hovor (Alt + Q) alebo otvoriť ponuku Nástroje (Alt + T).

Rozsiahla podpora čítania obrazovky v Lyncu umožňuje, že všetky oznámenia, prichádzajúce požiadavky a okamžité správy sa čítajú nahlas, vďaka čomu ste stále v obraze.

Funkcie schôdze

PRIPOJTE SA K SCHÔDZI CEZ LYNC JEDINÝM KLIKNUTÍM

Bez ohľadu na to, či ste na pracovisku alebo na ceste, k schôdzi cez Lync sa môžete pripojiť jediným kliknutím. Už nie je potrebné, aby ste si zapisovali alebo pamätali telefónne čísla a prístupové kódy. Jednoducho kliknite na položku Pripojiť sa k schôdzi cez Lync v outlookovom pripomenutí schôdze.

Pripojiť sa k schôdzi cez Lync

V hlavnom okne Lyncu sa tiež môžete pripojiť zo zobrazenia Schôdze kliknutím na položku Pripojiť sa.

Zobrazenie Schôdze v hlavnom okne Lyncu

Pripojte sa k schôdzi cez Lync pomocou webovej aplikácie Lync Web App, aj keď nemáte nainštalovaný Lync. Ďalšie informácie nájdete v bode o webovej aplikácii Lync Web App ďalej v tejto časti.

Ak sa zobrazenie Schôdze nezobrazuje, budete potrebovať najnovšiu aktualizáciu Lyncu. Prejdite do služby Windows Update a vykonajte inštaláciu odtiaľ alebo kontaktujte oddelenie technickej podpory na pracovisku a zistite, kedy sa uskutoční aktualizácia.

MOŽNOSTI MIESTA SCHÔDZE

Pri plánovaní schôdze môžete vybrať vlastné vyhradené miesto alebo môžete vytvoriť novú miestnosť na schôdzu s novou identifikáciou a heslom. Týmto spôsobom môžete prispôsobiť možnosti schôdze, aby vyhovovali vašim potrebám, typu schôdze alebo účastníkom. Ak teda máte externých účastníkov, špecifických prezentujúcich alebo chcete prediskutovať dôverné informácie, zrejme budete chcieť vytvoriť miesto schôdze s vyššou mierou kontroly.

Poznámka:  Vyhradené miesto nie je k dispozícii v Lyncu Basic 2013 for Office 365.

V závislosti od typu schôdze sa teraz môžete pri plánovaní schôdze, ak ju plánujete pomocou Outlooku, rozhodnúť, či chcete vypnúť zobrazenie okamžitých správ, stlmiť publikum a povoliť alebo zablokovať zdieľanie videa. Tieto možnosti sú k dispozícii na stránke Možnosti schôdze a ich použitie sa odporúča pri schôdzi s viac ako 20 účastníkmi.

Tip:  Ak nepoužívate Outlook, môžete schôdze cez Lync nastaviť pomocou nástroja Webový plánovač pre Lync, ktorý je dostupný na adrese https://sched.lync.com.

Poznámka:  Ak sa nezobrazuje možnosť zakázania okamžitých správ, budete potrebovať najnovšiu aktualizáciu Lyncu. Prejdite do služby Windows Update a vykonajte inštaláciu odtiaľ alebo kontaktujte oddelenie technickej podpory na pracovisku a zistite, kedy sa uskutoční aktualizácia.

OVLÁDACIE PRVKY SCHÔDZE

Ovládacie prvky zvuku v miestnosti na schôdzu sa jednoducho používajú a umožňujú stlmiť a zrušiť stlmenie vlastného vstupu, meniť zvukové zariadenia a dokonca bez problémov prepojiť hovor na iné číslo.

Ponuka Prezentovať poskytuje prístup ku všetkému obsahu, ktorý možno prezentovať, na jednom mieste. Prezentovať možno napríklad pracovnú plochu, powerpointové prezentácie, ankety a tabule.

Vždy, keď zdieľate obsah, upozorní vás na to dobre viditeľné kontextové okno v schôdzi.

Snímka obrazovky zobrazujúca prezentovanie pracovnej plochy

Ak pri zdieľaní potrebujete pracovať s viacerými programami, môžete ich vybrať.

Môžete nahrávať prezentácie, ktoré obsahujú videoklipy. Jednoducho nahrajte powerpointovú prezentáciu a ukážte myšou na snímku. Odkryjú sa ovládacie prvky videa na prehrávanie, pozastavenie a nastavenie zvuku.

Zatiaľ čo iný účastník prezentuje balík powerpointových snímok, môžete si snímky prezerať aj sami, vrátiť sa do zobrazenia prezentujúceho alebo prevziať prezentáciu, ak ste spoluprezentujúcim.

Snímka obrazovky so súkromným zobrazením

Ako prezentujúci schôdze môžete s použitím možnosti Bez okamžitých správ na schôdzi zakázať okamžité správy, aby sa účastníci mohli lepšie sústrediť na schôdzu. Môžete tiež povoliť alebo zablokovať odosielanie videí. Nastavením možnosti Vypnúť video účastníkov môžete zdieľanie videa obmedziť iba na prezentujúcich. Táto možnosť je užitočná, ak máte veľkú schôdzu a potrebujete obmedziť prístup iba na prezentujúcich.

Možnosti na karte Akcie

Pomocou položky Skryť mená môžete skryť mená ľudí pod ich obrázkom alebo video v galérii.

Ak chcete okamžite zmeniť prezentujúcich na účastníkov, kliknite na položku Všetci ako účastníci.

Poznámka:  Ak sa nezobrazuje možnosť zakázania okamžitých správ, budete potrebovať najnovšiu aktualizáciu Lyncu. Prejdite do služby Windows Update a vykonajte inštaláciu odtiaľ alebo kontaktujte oddelenie technickej podpory na pracovisku a zistite, kedy sa uskutoční aktualizácia.

VYBERTE ROZLOŽENIE... ÚPLNE ĽUBOVOĽNE

V závislosti od typu schôdze môžete pomocou tlačidla Vybrať rozloženie vybrať konkrétne zobrazenie obsahu, prezentujúceho alebo účastníkov schôdze.

V zobrazení reproduktora sa zobrazuje obsah schôdze spolu s videom alebo fotografiou prezentujúceho v pravom dolnom rohu okna schôdze. V zobrazení obsahu sa zobrazuje iba obsah schôdze. Zobrazuje sa celý obsah, nie však účastníci. V kompaktnom zobrazení sa zobrazujú iba fotografie účastníkov. Ak chcete zobraziť kontaktné informácie o určitom kontakte, stačí podržať ukazovateľ na jeho fotografii.

LYNC WEB APP

Lync Web App umožňuje používateľom osobných počítačov a počítačov Mac pripojiť sa k schôdzi cez Lync z webového prehliadača. Ponúka kompletný rozsah funkcií schôdze cez Lync vrátane týchto:

 • Video s vysokým rozlíšením, ktoré do Lyncu prináša živý výraz, používatelia tak môžu novým spôsobom vnímať aj jemné nuansy vášho prejavu.

 • Protokol Voice over IP (VoIP), aby ste sa mohli k schôdzi pripojiť z ľubovoľného miesta bez toho, aby vás prekvapili poplatky podľa miesta, z ktorého uskutočňujete hovor.

 • Výmena okamžitých správ, vďaka ktorej môžete v prípade potreby komunikovať bez použitia zvuku, napríklad keď ste v kaviarni alebo vo vlaku.

 • Zdieľanie pracovnej plochy, programov a powerpointových súborov, aby sa váš obsah zobrazoval ostatným účastníkom schôdze, a aby tak mohli pokračovať v spolupráci s vami a pritom nič nezmeškali.

Snímka obrazovky s hlavnou obrazovkou aplikácie Lync Web App

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×