You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Pri inovácii z Visia 2016 na Visio 2019 budete mať aj naďalej všetky funkcie, na ktoré ste zvyknutí, a všimnete si aj niekoľko nových.

Pustite sa do práce s diagramami

V šablónach organizačnej schémy, diagramu diskusie a diagramu SDL teraz nájdete úvodné diagramy, ktoré vám pomôžu rýchlo začať pracovať.

Úvodný diagram diskusie

Vstavané diagramy modelu databázy

Nová šablóna diagramu modelu databázy presne modeluje vašu databázu ako diagram Visia. Nie je potrebný žiadny doplnok.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ikona databázy, šípka, diagram Visia vyjadrujúci databázu

Vytváranie diagramov drôtových modelov pre webové lokality

Zrealizujte nápady pomocou drôtového modelu Visia. Drôtový model je podrobný vizuálny model rozhrania, ktorý funguje ako predloha funkcionality a obsahu. Nové šablóny webovej lokality sú ideálne na vytváranie návrhov s nízkou presnosťou na prezentovanie nápadov, vytváranie tímových dohôd a formovanie základov drôtového modelu s vysokou presnosťou.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vzorový model webového dizajnu

Nové nástroje UML

Nové implementačné diagramy UML

Môžete vytvoriť implementačné diagramy UML, ktoré zobrazujú súčasti, porty, rozhrania a vzťahy medzi nimi.

Nové komunikačné diagramy UML

Môžete vytvoriť komunikačné diagramy UML, ktoré zobrazujú interakcie medzi životnými cyklami používajúcimi sekvenčné správy vo voľnom usporiadaní.

Nové diagramy nasadenia UML

Môžete vytvoriť diagramy nasadenia UML, ktoré zobrazujú architektúru nasadenia artefaktov softvéru na uzloch.

Vylepšená podpora pre AutoCAD

Vylepšená podpora pre AutoCAD

Visio predtým podporovalo súbory .dwg a .dxf z programu AutoCAD 2007. Pomocou tejto aktualizácie môžete importovať alebo otvárať súbory , ktoré pochádzajú z programu AutoCAD verzie 2017 alebo predchádzajúcej verzie.

Vylepšená zmena mierky v programe AutoCAD

S touto aktualizáciou sa vám pri importovaní súborov programu AutoCAD zobrazia vylepšenia mierky. Najprv však treba nastaviť niekoľko vlastností. V programe AutoCAD skontrolujte, či je ako aktívna karta nastavená karta Rozloženie a nie karta Model. Nezabudnite skontrolovať aj to, či je mierka kresby Visia rovnaká ako mierka zobrazenia programu AutoCAD. V tomto článku nájdete ďalšie informácie.

Rýchlejšie importovanie súborov programu AutoCAD

Vďaka tejto aktualizácii si všimnete, že rýchlosť importovania v programe AutoCAD sa výrazne zlepšila.

Okamžité prekrytie tvaru

Pri práci s tvarmi, ktoré prekrývajú súbory CAD, sa v minulosti vyskytovali dlhé časové sklzy. S touto aktualizáciou nedochádza k žiadnym časovým sklzom.

Odoslanie pripomienok k produktu

Máte komentár alebo návrh týkajúci sa balíka Microsoft Office? Vaše pripomienky nám pomáhajú zlepšovať produkty. Vo Visiu môžete navrhnúť nové funkcie a povedať nám, čo sa vám páči alebo čo nefunguje, kliknutím na položky Súbor > Pripomienky.

Kliknutím na položky Súbor > Pripomienky poskytnite komentáre alebo návrhy k Microsoft Visiu

Zlepšujte sa v práci s balíkom Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×