Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Keď sa pripojíte k naplánovanej zvukovej schôdzi alebo videoschôdze v Lync pre Windows Phone, mali by ste vidieť všetok zdieľaný obsah schôdze. Ak ste k schôdzi pripojení v čase spustenia zdieľania, dostanete pozvánku na zobrazenie zdieľaného obsahu, ktorú môžete prijať alebo odmietnuť. Ak sa k schôdzi pripojíte v priebehu zdieľania, obsah sa zobrazí automaticky. (Nie je však možné zdieľať obsah zo svojho telefónu.)

Tu sú ďalšie možnosti, ktoré máte počas schôdze:

Počas hovoru môžete ťuknúť na:

 • ikonu Stlmiť na stlmenie alebo zrušenie stlmenia hovoru,

 • ikonu Podržať na podržanie hovoru a potom opätovné ťuknutie na ikonu Podržať na obnovenie hovoru.

 • ikonu Reproduktor na zapnutie alebo vypnutie reproduktora telefónu,

 • ikonu Klávesnica na vytáčanie na použitie klávesnice na vytáčanie,

 • ikonu Ukončiť hovor na ukončenie celej konverzácie,

 • ikonu Okamžité správy na zobrazenie alebo odoslanie okamžitej správy účastníkom hovoru (na obrazovku zvukovej konverzácie sa vrátite ťuknutím na ikonu Telefón),

 • ikonu Video na spustenie videa.

Počas videohovoru ťuknite na ikonu Video a potom na niektorú z týchto možností:

 • Zastaviť kameru na vypnutie svojho videa, no zachovanie zobrazenia videa druhého účastníka,

 • Prepnúť kameru na prepnutie prednej alebo zadnej kamery Windows Phonu,

 • Ponechať video na ukončenie videa všetkých účastníkov len pre vás, zvuk však zostane.

V dolnej časti obrazovky ťuknite na ikonu Viac (…) a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Opustiť konferenciu, čiže opustiť schôdzu,

 • Odoslať ako e-mail, a tak odoslať e-mailom kópiu konverzácie inej osobe,

 • Zobraziť konverzácie, a tak zobraziť aktuálne a minulé konverzácie,

 • Pozvať, čím môžete pozvať iných ľudí, aby sa pripojili ku schôdzi, a to jednotlivo alebo ako distribučnú skupinu,

 • Prepojiť, čím môžete hovor prepojiť na inú osobu, a to podľa mena alebo telefónneho čísla,

 • Zobraziť účastníkov, a tak môžete zobraziť zoznam účastníkov schôdze.

V zobrazení zoznamu účastníkov schôdze môžete:

 • Zistiť, ktorí účastníci sú prezentujúci a ktorí sú účastníci. (Prezentujúci majú viac práv a možností ovládania než účastníci a môže byť užitočné poznať možnosti jednotlivých účastníkov schôdze.)

 • Zistiť, ktoré režimy komunikácie majú jednotliví účastníci k dispozícii. (Podľa ikon, ktoré indikujú okamžité správy, hlas, video a zdieľanie.)

 • Pozvite niekoho na schôdzu. (V zobrazení zoznamu ťuknite na položku Pozvať, vyhľadajte osobu prostredníctvom vyhľadávania a potom ťuknite na výpis osoby. Možnosť dostupná len pre prezentujúci)

 • Odstráňte účastníkov zo schôdze, napríklad tých, ktorí boli pridaní. (Ťuknite na výpis účastníka v zozname účastníkov a potom ťuknite na položku Odstrániť. Iba prezentujúci.)

 • Stlmiť účastníkov. (Ťuknite na výpis účastníka v zozname účastníkov a potom ťuknite na položku Stlmiť. Iba prezentujúci)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×