Čo znamenajú nastavenia automatickej archivácie?

Automatická archivácia pomáha spravovať priestor v poštovej schránke alebo v e-mailovom serveri, ktorý používate, automatickým premiestnením položiek do archívu. V závislosti od možností dokončí automatická archivácia jednu alebo obe nasledujúce akcie:

 • Premiestni položky z pôvodného umiestnenia, ktorým je zvyčajne jeden z vašich aktívnych priečinkov, do archívneho priečinka.

  Kam sa presúvajú moje položky?

  Archívny súbor je typ údajového súboru Outlooku (.pst). Pri prvom spustení automatickej archivácie sa archívny súbor automaticky vytvorí tu: C:\Používatelia\Meno používateľa\Dokumenty\Súbory programu Outlook\archive.pst

  Nemôžem nájsť priečinky uvedené v tomto článku

  Niektoré z týchto priečinkov môžu byť skryté. Ďalšie informácie o zobrazení skrytých priečinkoch vo Windowse nájdete v téme Zobrazenie skrytých súborov.

 • Natrvalo odstráni položky, ktorým uplynuli obdobia starnutia.

Poznámky: 

 • Ak sa rozhodnete položky odstrániť, nearchivujú sa. Ak sa rozhodnete položky archivovať, nemožno ich odstrániť pomocou automatickej archivácie. Ak už budú archivované, možno ich odstrániť iba manuálne.

 • Ak máte vo svojom profile Outlooku viaceré kontá Exchange a nakonfigurujete automatickú archiváciu pre jedno konto, automaticky sa použijú rovnaké nastavenia pre všetky ostatné kontá Exchange. 

Ďalšie informácie o funkcii automatickej archivácie nájdete v téme Automatická archivácia starších položiek.

Obdobia starnutia položiek Outlooku

Ak ľubovoľnej položke Outlooku uplynie obdobie starnutia, bude zahrnutá do najbližšej automatickej archivácie, ak z nej nebola špecificky vylúčená. Predvolené obdobie starnutia každého priečinka v Outlooku je:

Priečinok

Obdobie starnutia

Doručená pošta a koncepty

6 mesiacov

Odoslaná pošta a Odstránené položky

2 mesiace

Pošta na odoslanie

3 mesiace

Kalendár

6 mesiacov

Úlohy

6 mesiacov

Poznámky

6 mesiacov

Denník

6 mesiacov

Poznámka: Priečinky, ktoré vytvoríte a obsahujú rovnaký typ položiek ako priečinok Doručená pošta, Kalendár, Úlohy, Poznámky alebo Denník, majú tiež predvolené šesťmesačné obdobie starnutia. Napríklad poštový priečinok vytvorený pre správy o stave, ktoré vám odosiela kolega, alebo priečinok kontaktov vytvorený na osobné kontakty.

Určenie veku položky

Typ položky

Začiatok obdobia starnutia

E-mailová správa

Dátum/čas prijatia správy alebo poslednej zmeny a uloženia správy, podľa toho, čo je neskôr. Označenie správy ako prečítanej alebo neprečítanej je príklad zmeny správy.

Schôdza, udalosť alebo plánovaná činnosť v kalendári

Dátum poslednej zmeny a posledného uloženia položky, podľa toho, čo je neskôr. Opakované položky nepodliehajú automatickej archivácii. Bez ohľadu na dátum posledného uloženia sa položky kalendára, ktoré už udieli, archivujú.

Úloha

Dátum dokončenia alebo poslednej zmeny a uloženia úlohy. Úlohy, ktoré nie sú označené ako dokončené, nepodliehajú automatickej archivácii. Úlohy priradené iným ľuďom sa archivujú iba v prípade, že sú označené ako dokončené.

Poznámka

Posledná zmena a uloženie poznámky.

Záznam v denníku

Dátum vytvorenia záznamu v denníku alebo poslednej zmeny a uloženia záznamu.

Kontakt

V rámci predvolených nastavení sa kontakty nearchivujú. Môžete ich však archivovať manuálne.

Na začiatok stránky

Nastavenia a možnosti automatickej archivácie

Pozrite si nasledujúce popisy nastavení a možností, ktoré môžete použiť na prispôsobenie automatickej archivácie.

Dialógové okno nastavení automatickej archivácie

Spustiť automatickú archiváciu vždy po n dňoch    Vyberte, ako často sa má automatická archivácia spúšťať. Archivácia viacerých položiek súčasne môže spomaliť výkon počítača. Preto je lepšie používať automatickú archiváciu častejšie na zníženie počtu spracovávaných položiek.

Ak chcete vypnúť funkciu automatickej archivácie, zrušte začiarknutie políčka Spustiť automatickú archiváciu vždy po n dňoch.

Opýtať sa pred začatím automatickej archivácie    Vyberte, či sa má hlásenie s pripomenutím zobraziť skôr, než automatická archivácia spracuje položky Outlooku. Po zobrazení výzvy môžete v správe s pripomenutím kliknúť na možnosť Nie a zrušiť tak reláciu automatickej archivácie.

Odstrániť položky po uplynutí platnosti (iba e-mailové priečinky)    Táto možnosť je v rámci predvolených nastavení vypnutá. Toto políčko začiarknite, ak chcete odstrániť správy s uplynutým obdobím starnutia.

Archivovať alebo odstrániť staré položky    Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť alebo zmeniť nastavenia, ktoré nasledujú. Ak toto políčko nie je začiarknuté, automatická archivácia prebehne s použitím predvolených nastavení.

Zobraziť archívny priečinok v zozname priečinkov     Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby sa archívny priečinok zobrazoval na navigačnej table spolu s ostatnými pracovnými priečinkami. Ak túto možnosť nepoužijete, aj tak môžete otvoriť archívny priečinok – kliknite na položku Súbor, potom na kartu Otvoriť a kliknite na položku Otvoriť údajový súbor programu Outlook.

Vymazať položky staršie ako    Určte vek v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch, od ktorého chcete, aby boli položky archivované. Môžete nastaviť obdobie od jedného dňa do 60 mesiacov.

Premiestniť staré položky do    Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby sa staré položky archivovali, a nie automaticky odstraňovali. Predvolený priečinok sa zobrazí v poli. Ak chcete použiť iný priečinok, do poľa zadajte umiestnenie priečinka alebo kliknite na položku Prehľadávať. Výberom tejto možnosti sa zruší začiarknutie políčka Natrvalo odstrániť položky.

Natrvalo odstrániť položky     Táto možnosť odstráni všetky položky, ktorých platnosť uplynula. Nepresunú sa a neuloží sa žiadna ich archívna kópia. Výberom tejto možnosti sa zruší začiarknutie políčka Presunúť staré položky do.

Použiť toto nastavenie pre všetky priečinky    Táto možnosť použije nastavenia automatickej archivácie (vrátane vykonaných zmien) na všetky priečinky. Ak chcete pre niektoré priečinky zadať jedinečné nastavenia, nevyberajte túto možnosť. Namiesto toho kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, kliknite na položku Vlastnosti a prejdite na kartu Automatická archivácia, kde môžete zmeniť nastavenia pre každý požadovaný priečinok.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×