Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Chcete k svojim e-mailovým správam pripevniť visaciu zámku? V aplikácii Outlook na webe môžete použiť štandard S/MIME a zvýšiť tak zabezpečenie správ. Správu s digitálnym šifrovaním môžu otvoriť iba príjemcovia, ktorí majú správny kľúč. Digitálny podpis príjemcom zaručuje, že správa nebola sfalšovaná.

Poznámky: 

 • Outlook na webe vyžaduje, aby stolné zariadenie so systémom Windows podporovalo štandard S/MIME. S/MIME nie je k dispozícii voOutlook na webe v Macu, iOS, Androide a iných neštandardných Windows zariadeniach.

 • Štandard S/MIME nemusí byť pre vaše konto k dispozícii.

 • Ak ste nastavili S/MIME v klasickomOutlook na webe, budete musieť nainštalovať nový ovládací prvok S/MIME a použiť S/MIME v novomOutlook na webe.Ktorú verziu Outlookulokalita používam?

Ktorú Outlook na webe používam?

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzia beta

Používate novú aplikáciu Outlook na webe

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe

Používate klasickú Outlook na webe

Inštalácia ovládacieho prvku štandardu S/MIME

 1. Získajte certifikát, ktorý sa niekedy nazýva aj kľúč alebo digitálny identifikátor.

  Ak chcete používať štandard S/MIME, musíte najskôr od správcu IT alebo pracoviska technickej podpory získať certifikát. Certifikát môže byť uložený na karte Smart Card alebo môže ísť o súbor uložený v počítači. Postupujte podľa pokynov na používanie certifikátu, ktoré vám poskytne organizácia.

 2. Nainštalujte ovládací prvok štandardu S/MIME.

  1. Otvorte položky Ikona NastaveniaNastavenia > Pošta > S/MIME. Nájdite možnosť Ak chcete používať štandard S/MIME, musíte nainštalovať ovládací prvok štandardu S/MIME. Kliknite sem a nainštalujte ho. Vyberte položku Kliknite sem.

   Poznámka: Ak ste šifrovanú správu dostali skôr, ako ste nainštalovali ovládací prvok štandardu S/MIME, po otvorení správy sa zobrazí výzva na jeho inštaláciu.

   Poznámka: Ak chcete štandard S/MIME používať v prehliadači Chrome, váš počítač musí byť pripojený k doméne Microsoft Active Directory a politika prehliadača Chrome musí zahŕňať rozšírenie štandardu S/MIME. Obráťte sa na správcu IT alebo pracovisko technickej podpory a zistite, či je váš počítač k danej doméne pripojený a či má požadovanú politiku. Pokyny pre SPRÁVCOV IT nájdete v časti Konfigurácia nastavení S/MIME v Exchange Online pre Outlook na webe.

  2. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, vyberte možnosť Spustiť alebo Otvoriť (možnosti sa líšia v závislosti od používaného prehliadača).

  3. Môže sa zobraziť ďalšia výzva na potvrdenie spustenia softvéru. Kliknite na tlačidlo Spustiť a pokračujte v inštalácii.

Udelenie povolenia doméne Outlook na webe na používanie ovládacieho prvku štandardu S/MIME

 • Internet Explorer: Keď nainštalujete aktualizáciu ovládacieho prvku v prehliadači Internet Explorer a po prvýkrát po inštalácii otvoríte Outlook na webe, môže sa zobraziť nasledujúca správa:

  Chcete povoliť doméne <vaša e-mailová doména> používať ovládací prvok štandardu S/MIME na šifrovanie a dešifrovanie správ vo vašej doručenej pošte? Povolenie udeľte iba dôveryhodným doménam. Ak vyberiete možnosť Áno, výzva pre túto doménu sa už nezobrazí. Ak vyberiete možnosť Nie, doména nebude mať prístup k štandardu S/MIME.

  Vyberte možnosť Áno, aby ste doméne udelili povolenie.

 • Edge a Chrome: Keď nainštalujete rozšírenie štandardu S/MIME v prehliadači Edge alebo Chrome a pokúsite sa ho v Outlooku na webe použiť po prvýkrát, môže sa zobraziť nasledujúca správa:

  Štandard S/MIME nie je nakonfigurovaný na fungovanie s aktuálnou doménou. Môžete ju pridať na stránke s možnosťami pre rozšírenie štandardu S/MIME v nastaveniach svojho prehliadača.

  Vyberte prepojenie, prejdite na stránku s nastaveniami a povoľte svojej pracovnej alebo školskej doméne používať štandard S/MIME. Názov domény sa väčšinou nachádza za symbolom @ v e-mailovej adrese. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte správcu IT.

  Poznámka: Pred použitím ovládacieho prvku štandardu S/MIME je nutné zavrieť a znova otvoriť Outlook na webe.

Šifrovanie a digitálne podpisovanie odosielaných správ

Ak chcete nakonfigurovať štandard S/MIME, po nainštalovaní ovládacieho prvku štandardu S/MIME vyberte položky Ikona NastaveniaNastavenia > Pošta > S/MIME.

 • Ak chcete všetky odosielané správy automaticky šifrovať, kliknite na položku Šifrovať obsah a prílohy všetkých správ, ktoré odošlem.

 • Ak chcete všetky odosielané správy digitálne podpísať, kliknite na položku Pridať digitálny podpis ku všetkým správam, ktoré odošlem.

 • Vyberte položku Automaticky vybrať najlepší certifikát na digitálne podpisovanie.

Poznámka: Všetky odosielané správy zahŕňajú nové správy, odpovede a preposlané správy.

Pridanie alebo odstránenie digitálneho šifrovania jednotlivej správy, ktorú vytvárate:

 1. V hornej časti správy vyberte ikonu ďalších možností rozšírená ponuka > Možnosti správy.

 2. Začiarknite políčko Zašifrovať túto správu (S/MIME) alebo zrušte jeho začiarknutie.

Ak odosielanú správu zašifrujete a Outlook na webe nedokáže overiť, či ju môžu dešifrovať všetci príjemcovia, zobrazí sa upozornenie o používateľoch, ktorí pravdepodobne nebudú môcť šifrovanú správu zobraziť. Správu môžete napriek tomu odoslať, odstrániť príslušných príjemcov alebo zopakovať pokus o kontrolu.

Pridanie alebo odstránenie digitálneho podpisu v správe, ktorú vytvárate:

 1. V hornej časti správy vyberte ikonu ďalších možností rozšírená ponuka > Možnosti správy.

 2. Začiarknite políčko Digitálne podpísať túto správu (S/MIME) alebo zrušte jeho začiarknutie.

Ak je certifikát uložený na karte Smart Card, zobrazí sa výzva na jej vloženie, aby bolo možné správu digitálne podpísať. Karta Smart Card môže na prístup k certifikátu vyžadovať PIN.

Zobrazenie správ so šifrovaním a digitálnym podpisom

Ikona kľúča Ikona šifrovania štandardu S/MIME v zozname správ alebo na table na čítanie znamená, že správa je šifrovaná.

Ak zvyčajne používate zobrazenie konverzácie, správu budete môcť zobraziť iba tak, že ju otvoríte v novom okne. Uľahčí vám to prepojenie v správe.

Ak dostanete šifrovanú správu, Outlook na webe skontroluje, či je nainštalovaný ovládací prvok štandardu S/MIME a či je v počítači k dispozícii certifikát. Ak je ovládací prvok štandardu S/MIME nainštalovaný a certifikát je k dispozícii, správa sa pri otvorení dešifruje. Ak je certifikát uložený na karte Smart Card, zobrazí sa výzva na jej vloženie, aby bolo možné správu zobraziť. Karta Smart Card môže na prístup k certifikátu vyžadovať PIN.

Ikona stuhy Ikona digitálneho podpisu štandardu S/MIME v zozname správ alebo na table na čítanie znamená, že správa je digitálne podpísaná.

Ak zvyčajne používate zobrazenie konverzácie, správu budete môcť zobraziť iba tak, že ju otvoríte v novom okne. V hornej časti správy sa nachádzajú informácie o digitálnom podpise spolu s prepojením, ktoré môžete vybrať a získať ďalšie informácie o digitálnom podpise.

 • Na odosielanie a prijímanie šifrovaných správ, na digitálne podpisovanie odosielaných správ a na overovanie digitálnych podpisov prijatých správ sa vyžaduje Internet Explorer 11 alebo jedna z troch najnovších verzií prehliadačov Edge či Chrome.

 • Šifrovanie správ štandardu S/MIME je podporované iba v správach odoslaných príjemcom a príjemcami v adresári vašej organizácie. Ak odošlete šifrovanú správu používateľovi mimo organizácie, nebude môcť správu dešifrovať ani zobraziť.

 • Digitálne podpisy S/MIME sú úplne podporované iba pre príjemcov v rámci organizácie. Príjemcovia môžu digitálny podpis overiť iba v prípade, že používajú e-mailového klienta s podporou štandardu S/MIME a majú nainštalovaný ovládací prvok S/MIME.

 • Ak odošlete digitálne podpísanú správu príjemcovi mimo svojej organizácie, bude ju môcť zobraziť. V závislosti od e-mailového klienta, ktorého príjemca používa, bude alebo nebude môcť digitálny podpis zobraziť a overiť.

 • Šifrované správy môžu zobraziť iba príjemcovia s certifikátom, pre ktorých sú určené. Ak sa pokúsite o odoslanie šifrovanej správy príjemcovi, ktorý certifikát nemá, Outlook na webe vás upozorní, že príslušný príjemca nemôže dešifrovať správy šifrované štandardom S/MIME.

 • Ak má certifikát aspoň jeden príjemca šifrovanej správy, Outlook na webe odošle správu všetkým príjemcom. Ak certifikát nemá žiadny z príjemcov, Outlook na webe neumožní odoslanie správy v šifrovanej podobe.

 • Správa s digitálnym podpisom zaručuje príjemcovi, že správa nebola sfalšovaná, pričom overuje identitu odosielateľa. Digitálne podpísané správy možno odoslať komukoľvek. Na overenie digitálneho podpisu však príjemca musí používať e-mailovú aplikáciu, ktorá podporuje S/MIME, a mať nainštalovaný ovládací prvok S/MIME. Outlook aj Outlook na webe S/MIME podporujú.

 • Ovládací prvok štandardu S/MIME je nevyhnutný na overenie digitálnych podpisov správ, certifikát sa však nevyžaduje. Ak dostanete správu, ktorá je šifrovaná alebo digitálne podpísaná, ale nemáte nainštalovaný ovládací prvok štandardu S/MIME, v hlavičke správy sa zobrazí upozornenie, že ovládací prvok štandardu S/MIME nie je k dispozícii. Toto hlásenie vás presmeruje na stránku možností pre štandard S/MIME, odkiaľ môžete stiahnuť inštalátor tohto ovládacieho prvku pre webový prehliadač, ktorý používate. Ak používate viac webových prehliadačov, ovládací prvok štandardu S/MIME možno budete musieť nainštalovať pre každý z nich.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×