Access SQL: Klauzula SELECT

Access SQL: Klauzula SELECT

Toto je jeden zo súboru článkov o jazyku SQL v programe Access. Tento článok popisuje, ako napísať klauzulu SELECT, a používa príklady na znázornenie rôznych techník, ktoré môžete použiť pri jej písaní.

Prehľad o jazyku SQL v programe Access nájdete v článku Jazyk SQL programu Access: základné koncepty, slovník a syntax.

Obsah článku

Výber polí: klauzula SELECT

Príkaz SELECT sa zvyčajne začína klauzulou SELECT. Klauzula SELECT sa používa na určenie názvov polí obsahujúcich údaje, ktoré chcete použiť v dotaze. Namiesto polí alebo spoločne s poľami môžete použiť aj výrazy. Môžete dokonca použiť ako pole aj iný príkaz SELECT – nazýva sa to poddotaz.

Predpokladajme, že chcete vedieť telefónne čísla svojich zákazníkov. Za predpokladu, že pole, ktoré uchováva telefónne čísla zákazníkov, sa nazýva txtCustPhone, klauzula SELECT bude vyzerať takto:

SELECT [txtCustomerPhone]

Názov môžete uzavrieť do hranatých zátvoriek. Ak názov neobsahuje žiadne medzery a špeciálne znaky (napríklad interpunkčné znamienka), hranaté zátvorky nie sú povinné. Ak názov obsahuje medzery alebo špeciálne znaky, hranaté zátvorky musíte použiť.

Tip: Názov, ktorý obsahuje medzery, sa ľahšie číta a ušetrí čas pri návrhu formulárov a zostáv, no budete mať viac písania pri zadávaní príkazov SQL. Tento fakt by ste mali zvážiť pri pomenovaní objektov v databáze programu Access.

Ak príkaz SQL obsahuje dve alebo viac polí, ktoré majú rovnaký názov, v klauzule SELECT musíte do názvu poľa pridať názov zdroja údajov každého poľa. Pre tento zdroj údajov používate rovnaký názov, aký používate v klauzule FROM.

Výber všetkých polí

Ak chcete zahrnúť všetky polia zo zdroja údajov, v klauzule SELECT môžete buď uviesť zoznam všetkých polí jednotlivo, alebo môžete použiť zástupný znak hviezdičku (*). Ak použijete hviezdičku, Access pri spustení dotazu zistí, ktoré polia zdroj údajov obsahuje a zahrnie všetky tieto polia v dotaze. Tým sa zabezpečí, že dotaz zostane aktuálny aj vtedy, keď sa do zdroja údajov pridajú nové polia.

V príkaze SQL môžete použiť hviezdičku spolu s jedným alebo viacerými zdrojmi údajov. Ak použijete hviezdičku a existuje viacero zdrojov údajov, musíte zadať názov zdroja údajov spolu s hviezdičkou, aby Access mohol určiť, z ktorého zdroja údajov treba zahrnúť všetky polia.

Dajme tomu, že chcete vybrať všetky polia z tabuľky Objednávky, ale z tabuľky Kontakty len e-mailovú adresu. Klauzula SELECT môže vyzerať približne takto:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Poznámka: Majte prehľad o tom, kedy použijete hviezdičku. Ak ste neplánovali nové polia, ktoré sa neskôr pridali k zdroju údajov, výsledky dotazu vám nemusia vyhovovať.

Výber jedinečných hodnôt

Ak viete, že príkaz vyberie redundantné údaje a chcete radšej zobraziť len jedinečné hodnoty, môžete v klauzule SELECT použiť kľúčové slovo DISTINCT. Predpokladajme napríklad, že každý váš zákazník predstavuje niekoľko rôznych záujmov, pričom niektorí z nich používajú rovnaké telefónne číslo. Ak chcete zabezpečiť, aby sa každé telefónne číslo zobrazilo len raz, klauzula SELECT bude vyzerať takto:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Použitie náhradných názvov pre polia alebo výrazy: kľúčové slovo AS

Pomocou kľúčového slova AS a aliasu poľa v klauzule SELECT môžete zmeniť označenie, ktoré sa zobrazí pre každé pole v údajovom zobrazení. Alias poľa je názov, ktorý priradíte poľu v dotaze na uľahčenie čítania výsledkov. Ak napríklad chcete vybrať údaje z poľa s názvom txtCustPhone a toto pole obsahuje telefónne čísla zákazníkov, môžete čitateľnosť výsledkov vylepšiť pomocou aliasu poľa v príkaze SELECT takto:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Poznámka: Alias poľa musíte použiť, keď používate výraz v klauzule SELECT.

Výber pomocou výrazu

Niekedy vás môžu zaujímať výpočty založené na údajoch, alebo budete chcieť načítať len časť údajov v poli. Predpokladajme napríklad, že na základe údajov v poli BirthDate v databáze chcete vrátiť rok narodenia zákazníkov. Klauzula SELECT môže vyzerať asi takto:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Tento výraz pozostáva z funkcie DatePart a dvoch argumentov – „yyyy“ (konštanta) a [BirthDate] (identifikátor).

Akýkoľvek platný výraz môžete použiť ako pole, ak daný výraz vráti ako výstup jednu hodnotu, pričom mu bola daná jedna vstupná hodnota.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×