We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ACCRINTM v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti akumulovaný úrok cenného papiera, ktorého úrok sa vypláca pri termíne splatnosti.

Syntax

ACCRINTM(emisia; vyrovnanie; sadzba; por; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ACCRINTM obsahuje nasledovné argumenty:

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Por    Povinný argument. Nominálna hodnota cenného papiera. Ak tento parameter nezadáte, funkcia ACCRINTM použije hodnotu 1 000 EUR.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Emisia, vyrovnanie a základ sa skrátia na celé číslo.

 • Ak emisia alebo vyrovnanie nie sú platné dátumy, funkcia ACCRINTM vráti #VALUE! .

 • Ak miera ≤ 0 alebo jej ≤ 0, funkcia ACCRINTM vráti #NUM! .

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia ACCRINTM vráti #NUM! .

 • Ak sa ≥, funkcia ACCRINTM vráti #NUM! .

 • Funkcia ACCRINTM sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  ACCRINTM = nominálna hodnota x úrok x A/D

  kde:

  • A = príslušný počet dní. Pre úrok v období splatnosti je to počet dní medzi dátumom emisie a dátumom splatnosti cenného papiera.

  • D = ročný základ

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

39539

Dátum emisie

39614

Dátum splatnosti

0,1

Úroková miera

1000

Nominálna hodnota

3

Typ úročenia Aktuálny/365 (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Akumulovaný úrok pri vyššie uvedených podmienkach

20,54794521

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×