Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ACCRINTM v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti akumulovaný úrok cenného papiera, ktorého úrok sa vypláca pri termíne splatnosti.

Syntax

ACCRINTM(emisia; vyrovnanie; sadzba; por; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ACCRINTM obsahuje nasledovné argumenty:

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Por    Povinný argument. Nominálna hodnota cenného papiera. Ak tento parameter nezadáte, funkcia ACCRINTM použije hodnotu 1 000 EUR.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Emisia, vyrovnanie a základ sa skrátia na celé číslo.

 • Ak emisia alebo vyrovnanie nie sú platné dátumy, funkcia ACCRINTM vráti #VALUE! .

 • Ak je sadzba ≤ 0 alebo ak je par ≤ 0, funkcia ACCRINTM vráti #NUM! .

 • Ak základ < 0 alebo ak základ > 4, funkcia ACCRINTM vráti #NUM! .

 • Ak je emisia ≥ vyrovnanie, funkcia ACCRINTM vráti #NUM! .

 • Funkcia ACCRINTM sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  ACCRINTM = nominálna hodnota x úrok x A/D

  kde:

  • A = príslušný počet dní. Pre úrok v období splatnosti je to počet dní medzi dátumom emisie a dátumom splatnosti cenného papiera.

  • D = ročný základ

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

39539

Dátum emisie

39614

Dátum splatnosti

0,1

Úroková miera

1000

Nominálna hodnota

3

Typ úročenia Aktuálny/365 (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Akumulovaný úrok pri vyššie uvedených podmienkach

20,54794521

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×