Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ADDRESS v Microsoft Exceli. Prepojenia na informácie o práci s poštovými adresami a vytváraní menoviek s adresami nájdete v časti Pozrite tiež.

Popis

Funkciu ADDRESS možno použiť na získanie adresy bunky hárka na základe čísla riadka a stĺpca. Funkcia ADDRESS(2;3) napríklad vráti hodnotu $C$2. Funkcia ADDRESS(77;300) zasa vráti hodnotu $KN$77. Na zadanie argumentov čísla riadka a stĺpca pre funkciu ADDRESS môžete použiť ďalšie funkcie, ako sú napríklad funkcie ROW a COLUMN.

Syntax

ADDRESS(číslo_riadka; číslo_stĺpca; [abs_číslo]; [a1]; [text_hárka])

Syntax funkcie ADDRESS obsahuje nasledovné argumenty:

  • číslo_riadka    Povinný argument. Číselná hodnota určujúca číslo riadka, ktorý sa má použiť v odkaze na bunku.

  • číslo_stĺpca    Povinný argument. Číselná hodnota určujúca číslo stĺpca, ktorý sa má použiť v odkaze na bunku.

  • abs_číslo    Voliteľný argument. Číselná hodnota určujúca typ odkazu, ktorý sa má vrátiť.

abs_číslo

Vráti tento typ odkazu

1 alebo vynechané

Absolútny

2

Absolútny riadok; relatívny stĺpec

3

Relatívny riadok; absolútny stĺpec

4

Relatívny

  • A1    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá určuje štýl odkazu A1 alebo R1C1. V štýle A1 sú stĺpce označené abecedne a riadky sú označené číslami. V štýle odkazu R1C1 sú stĺpce aj riadky označené číslami. Ak má argument A1 hodnotu TRUE alebo je vynechaný, funkcia ADDRESS vráti odkaz štýlu A1. Ak má hodnotu FALSE, funkcia ADDRESS vráti odkaz štýlu R1C1.

    Poznámka: Ak chcete zmeniť štýl odkazov používaný v programe Excel, kliknite na kartu Súbor, položku Možnosti a potom kliknite na položku Vzorce. V časti Práca so vzorcami začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Štýl odkazu R1C1.

  • text_hárka    Voliteľný argument. Textová hodnota, ktorá určuje názov hárka, ktorý sa použije ako externý odkaz. Napríklad vzorec =ADDRESS(1;1;;;"Hárok2") vráti Hárok2!$A$1. Ak je argument text_hárka vynechaný, nepoužije sa žiadny názov hárka a adresa vrátená funkciou odkazuje na bunku v aktuálnom hárku.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=ADDRESS(2;3)

Absolútny odkaz

$C$2

=ADDRESS(2;3;2)

Absolútny riadok; relatívny stĺpec

C$2

=ADDRESS(2;3;2;FALSE)

Absolútny riadok; relatívny stĺpec v štýle odkazu R1C1

R2C[3]

=ADDRESS(2;3;1;FALSE;"[Zošit]Hárok1")

Absolútny odkaz na iný zošit a hárok.

'[Zošit1]Hárok1'!R2C3

=ADDRESS(2;3;1;FALSE;"HÁROK PROGRAMU EXCEL")

Absolútny odkaz na iný hárok

'HÁROK PROGRAMU EXCEL'!R2C3

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×