Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti celkový výsledok v zozname alebo v databáze. Funkcia AGGREGATE môže použiť rôzne agregačné funkcie v zozname alebo v databáze s možnosťou ignorovania skrytých riadkov a chybných hodnôt.

Syntax

Forma odkaz

AGGREGATE(číslo_funkcie; možnosti; ref1; [ref2]; …)

Forma poľa

AGGREGATE (číslo_funkcie; možnosti; pole; [k])

Syntax funkcie AGGREGATE obsahuje tieto argumenty:

 • Číslo_funkcie.     Povinné. Predstavuje číslo od 1 do 19 určujúce, ktorá funkcia sa má použiť.

Číslo_funkcie

Funkcia

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 • Možnosti     Povinný argument. Predstavuje číselnú hodnotu určujúcu, ktoré hodnoty sa majú ignorovať v hodnotenom rozsahu funkcie.

  Poznámka: Funkcia nebude ignorovať skryté riadky, vnorené medzisúčty ani vnorené agregáty, ak argument poľa obsahuje výpočet. Príklad: =AGGREGATE(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)

Možnosť

Správanie

0 alebo vynechané

Ignorovať vnorené funkcie SUBTOTAL a AGGREGATE

1

Ignorovať skryté riadky a vnorené funkcie SUBTOTAL a AGGREGATE

2

Ignorovať chybné hodnoty a vnorené funkcie SUBTOTAL a AGGREGATE

3

Ignorovať skryté riadky, chybné hodnoty a vnorené funkcie SUBTOTAL a AGGREGATE

4

Žiadne ignorovanie

5

Ignorovať skryté riadky

6

Ignorovať chybné hodnoty

7

Ignorovať skryté riadky a chybné hodnoty

 • Odk1     Povinný argument. Predstavuje prvý číselný argument pre funkcie, ktoré používajú viaceré číselné argumenty, pre ktoré sa má agregovať hodnota.

 • Odk2,...     Voliteľný argument. Predstavuje číselné argumenty od 2 do 253, pre ktoré sa má agregovať hodnota.

  Vo funkciách, ktoré používajú pole, je poľom argument odk1, vzorec poľa alebo odkaz na rozsah buniek, pre ktoré sa má agregovať hodnota. Odk2 je druhý argument, ktorý vyžadujú niektoré funkcie. Nasledujúce funkcie vyžadujú argument odk2:

Funkcia

LARGE(pole;k)

SMALL(pole;k)

PERCENTILE.INC(pole;k)

QUARTILE.INC(pole;kvart)

PERCENTILE.EXC(pole;k)

QUARTILE.EXC(pole;kvart)

Poznámky

Číslo_funkcie :

 • Keď pri zadávaní funkcie AGGREGATE do bunky v hárku zadáte argument číslo_funkcie, zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré možno použiť ako argumenty.

Chyby:

 • Ak sa vyžaduje druhý argument odk, ktorý nie je poskytnutý, funkcia AGGREGATE vráti #VALUE! .

 • Ak je jeden alebo viacero odkazov 3D odkaz, funkcia AGGREGATE vráti #VALUE! .

Typ rozsahu:

 • Funkcia AGGREGATE je určená pre stĺpce údajov alebo zvislé rozsahy. Nie je určená pre riadky údajov ani vodorovné rozsahy. Ak vytvoríte napríklad medzisúčet vodorovného rozsahu použitím možnosti 1, napríklad AGGREGATE(1; 1; odk1), skrytie stĺpca nebude mať vplyv na hodnotu súčtu agregačnej funkcie. Skrytie riadka vo zvislom rozsahu má však vplyv na agregačnú funkciu.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

#DELENIENULOU!

82

72

65

30

95

#ČÍSLO!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Vzorec

Popis

Výsledok

=AGGREGATE(4; 6; A1:A11)

Vypočíta najvyššiu hodnotu, pri výpočte sa neberú do úvahy chybové hodnoty v rozsahu.

96

=AGGREGATE(14; 6; A1:A11; 3)

Vypočíta tretiu najvyššiu hodnotu, pri výpočte sa neberú do úvahy chybové hodnoty v rozsahu.

72

=AGGREGATE(15; 6; A1:A11)

Vráti #VALUE! . Dôvod je ten, že funkcia AGGREGATE očakáva druhý argument odk, pretože funkcia (SMALL) vyžaduje jeden argument.

#HODNOTA!

=AGGREGATE(12; 6; A1:A11; B1:B11)

Vypočíta medián, pri výpočte sa neberú do úvahy chybové hodnoty v rozsahu.

68

=MAX(A1:A2)

Vráti chybovú hodnotu, pretože vo vyhodnocovanom rozsahu sa nachádzajú chybové hodnoty.

#DELENIENULOU!

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×