Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Keď uložíte hárok Programu Microsoft Excel vo formáte tabuľkového hárka XML, môže sa zobraziť hlásenie s informáciou, že niektoré funkcie sa môžu pri ukladaní do daného formátu stratiť. Mnohé funkcie Excelu sa zachovajú, niektoré však nie. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Funkcie, ktoré sa pri ukladaní vo formáte tabuľkového hárka XML 2003 (.xml) stratia:

Funkcia Excelu

Výsledok pri uložení

Šípky závislíc auditovania

Nezachované

Grafy, kontingenčné grafy a iné grafické objekty

Nezachované

Hárky s grafmi, hárky s makrami, dialógové hárky

Nezachované

Vlastné zobrazenia

Nezachované

Zlučovanie údajov

Odkazy sa nezachovajú

Vrstvy nakresleného objektu

Nezachované

Zoznamy

Funkčnosť zoznamu sa stratí, ale údaje sa zachovajú.

Aplikácie balíka Office

Nezachované

Tvorba prehľadu a zoskupenie

Nezachované

Nastavenia hesla

Údaje v hárkoch a zošitoch chránených heslom nie je možné uložiť. Ak chcete publikovať chránené údaje, nepoužívajte heslo. Heslo databázy však môžete uložiť pomocou dotazu hárka. používatelia budú musieť zadať heslo pri otvorení tabuľkového hárka XML.

Zostavy kontingenčnej tabuľky

Údaje sa zachovajú, ale možnosť kontingenčnej funkcie, filtrovania alebo zoradenia sa stratí.

Scenáre

Nezachované

Informácie o zdieľanom zošite

Nezachované

Krivka v službe Excel Web Access

Nezachované

Používateľom definované kategórie funkcií

Nezachované

Projekty programu Visual Basic for Applications (VBA)

Nezachované

Funkcie, ktoré sa zachovajú pri ukladaní vo formáte tabuľkového hárka XML 2003 (.xml):

Funkcia Excelu

Výsledok pri uložení

Dátum 1904 systém

Zachované

Hviezdičky, ktoré označujú súčty pre údaje OLAP

Zachované

Obnovenie na pozadí, načítanie údajov pre každú položku v stranovom poli jednotlivo

Zachované

Vypočítavané polia

Zachované

Vypočítavané položky

Zachované

Komentáre k bunke

Zachované

Zmeny zdrojových údajov programu Excel

Zachované

Formátovanie znakov a buniek

Zachované

Podmienené formátovanie

Zachované

Vlastné výpočty

Zachované

Vlastné poradie zoradenia

Zachované

Prispôsobené chybové hodnoty a prázdne hodnoty buniek

Obmedzenia overovania údajov a správy

Zachované

Rozmiestnené zarovnanie

Zachované

Externé rozsahy údajov

Zachované

Zoskupené položky v poliach

Zachované

Formáty so zarážkami

Zachované

Odsadený text

Zachované

Označenia vo vzorcoch

Zachované

Zoznamy

Funkčnosť zoznamu sa stratí, ale údaje sa zachovajú.

Viacero písiem v jednej bunke

Zachované

Číselné formáty

Zachované

Súbor kocky offline

Zachované

Polia strán v riadkoch alebo stĺpcoch

Zachované

Vzorkové výplne

Zachované

Zostavy kontingenčnej tabuľky

Zachované

Presnosť podľa zobrazenia

Zachované

Funkcie tlače a nastavenia strany

Zachované

Štýl odkazu R1C1

Zachované

Odkazy na údaje v iných hárkoch

Zachované

Otočený alebo zvislý text

Zachované

Medzisúčty

Zachované

Medzisúčty zobrazené v hornej časti skupín položiek

Čísla a výpočty sa zachovajú. Funkcie skupiny a prehľadu sa nezachovajú.

Thajské zarovnanie

Zachované

Nastavenia prechodu na zabezpečenie kompatibility s aplikáciou Lotus

Zachované

Webové dotazy

Zachované

Obmedzenie riadkov hárka

Zachované

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×