Grafy

Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Aktualizácia údajov v existujúcom grafe

Ak potrebujete zmeniť údaje v grafe, môžete to urobiť z jeho zdroja.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie grafu z tabuľky

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete použiť.

 2. Vyberte položky Vložiť > Odporúčané grafy.

 3. Vyberte požadovaný typ grafu a vyberte tlačidlo OK.

Aktualizácia zdroja grafu

 • V tabuľke, ktorá je prepojená s grafom, vykonajte v tabuľke aktualizácie a zobrazia sa zmeny, ktoré sa prejavia v grafe.

Word

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Zmeny sa prejavia v grafe vo Worde.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte návrh grafu kliknite na položku Upraviť údaje v Exceli.

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 4. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Na zobrazenie výsledkov vykonaných zmien prepnite do Wordu.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte návrh grafu kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec.

  Prepnutie riadka alebo stĺpca je k dispozícii len v prípade, ak je tabuľka údajov v Exceli otvorená a len pre určité typy grafov. Ak prepínač riadok/stĺpec nie je k dispozícii:

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte návrh grafu kliknite na položku Upraviť údaje v Exceli.

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. Na karte návrh grafu kliknite na položku vybrať údaje.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vedľa položiek legendy (rad)použite šípky nahor a nadol na presun radu v zozname nahor alebo nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 5. Kliknite na položku OK.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. Na karte návrh grafu kliknite na položku vybrať údaje.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti položky legendy (rad)vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť (-).

  Pridanie radu

  V časti položky legendy (rad)kliknite na položku Pridať (+) a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 5. Kliknite na položku OK.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. Kliknite na kartu Formát.

 4. V časti štýly prvkov grafukliknite na šípku vedľa položky výplň Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafua potom kliknite na položku označenia údajov.

 4. Vyberte umiestnenie, v ktorom sa má Zobraziť označenie údajov (napríklad vyberte položku mimo konca).

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafua potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 4. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafu, kliknite na položku osia potom kliknite na položku Ďalšie možnosti osi. Zobrazí sa tabla formátovať OS .

 4. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 5. V časti typ osikliknite na položku OS dátumu.

 6. V časti jednotkyvyberte v rozbaľovacom zozname Base položku dni, mesiacealebo roky.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak vykonáte tento postup a graf nezobrazí dátumy v podobe časovej osi, uistite sa, či sú označenia osí v excelovej tabuľke zapísané vo formáte dátumu, napríklad 1.5.2008 alebo máj-08. Ďalšie informácie o tom, ako formátovať bunky ako dátumy, nájdete v téme Zobrazenie dátumov, časov, mien, zlomkov alebo percent.

PowerPoint

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Zmeny sa prejavia v grafe v PowerPointe.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte návrh grafu kliknite na položku Upraviť údaje v Exceli.

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 3. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 5. Ak chcete zobraziť zmeny, prepnite do PowerPointu.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte návrh grafu vyberte položku Prepnúť riadok alebo stĺpec.

  Prepnutie riadka alebo stĺpca je k dispozícii len v prípade, ak je tabuľka údajov v Exceli otvorená a len pre určité typy grafov. Ak prepínač riadok/stĺpec nie je k dispozícii:

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte návrh grafu kliknite na položku Upraviť údaje v Exceli.

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. Na karte návrh grafu kliknite na položku vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vedľa položiek legendy (rad)použite šípky nahor a nadol na presun radu v zozname nahor alebo nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 4. Kliknite na položku OK.

 1. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. Kliknite na kartu návrh grafu a potom kliknite na položku vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti položky legendy (rad)vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť (-).

  Pridanie radu

  V časti položky legendy (rad)kliknite na položku Pridať (+) a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 4. Kliknite na položku OK.

 1. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. Kliknite na kartu Formát.

 3. V časti štýly prvkov grafukliknite na šípku vedľa položky výplň Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku pridať prvok grafua potom kliknite na položku označenia údajov.

 3. Vyberte umiestnenie, v ktorom sa má Zobraziť označenie údajov (napríklad vyberte položku mimo konca).

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku pridať prvok grafua potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 3. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku pridať prvok grafu, kliknite na položku osia potom kliknite na položku Ďalšie možnosti osi. Zobrazí sa tabla formátovať OS .

 3. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 4. V časti typ osivyberte položku OS dátumu.

 5. V časti jednotkyvyberte v rozbaľovacom zozname Base položku dni, mesiacealebo roky.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak vykonáte tento postup a graf nezobrazí dátumy v podobe časovej osi, uistite sa, či sú označenia osí v excelovej tabuľke zapísané vo formáte dátumu, napríklad 1.5.2008 alebo máj-08. Ďalšie informácie o tom, ako formátovať bunky ako dátumy, nájdete v téme Zobrazenie dátumov, časov, mien, zlomkov alebo percent.

Excel

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Tieto zmeny sa prejavia v grafe.

 1. Kliknite na graf.

  Excel zvýrazní tabuľku údajov, ktorú graf používa. Sivá výplň označuje riadok alebo stĺpec, ktorý sa používa pre os kategórií. Červená výplň označuje riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje označenia radov údajov. Modrá výplň označuje údajové body vykreslené v grafe.

  Údajové polia v Exceli

  Bublina 1 označenia radov údajov

  Bublina 2 hodnoty pre os kategórií

  Callout 3 údajových bodov vykreslených v grafe

 2. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Registrácia v Projecte Online

  Tip: Ak chcete zamedziť zobrazovaniu týchto údajov v grafe, môžete skryť riadky a stĺpce v tabuľke.

 3. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte návrh grafu kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec.

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. Na karte návrh grafu kliknite na položku vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vedľa položiek legendy (rad)použite šípky nahor a nadol na presun radu v zozname nahor alebo nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 4. Kliknite na položku OK.

 1. V grafe vyberte rad údajov. Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. Kliknite na kartu návrh grafu a potom kliknite na položku vybrať údaje.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti položky legendy (rad)vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť (-).

  Pridanie radu

  V časti položky legendy (rad)kliknite na položku Pridať (+) a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 4. Kliknite na položku OK.

 1. V grafe vyberte rad údajov. Napríklad v stĺpcovom grafe kliknite na stĺpec a zobrazia sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. Kliknite na kartu Formát.

 3. V časti štýly prvkov grafukliknite na šípku vedľa položky výplň Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete zmeniť farbu podľa údajového bodu v grafe, ktorý má iba jeden rad údajov, kliknite na rad a potom kliknite na kartu Formát . Kliknite na položku výplňa potom v závislosti od grafu začiarknite políčko zmeniť farbu podľa bodov alebo začiarknutie políčka zmeniť farbu podľa výseku . V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku pridať prvok grafua potom kliknite na položku označenia údajov.

 3. Vyberte umiestnenie, v ktorom sa má Zobraziť označenie údajov (napríklad vyberte položku mimo konca).

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku pridať prvok grafua potom kliknite na položku Tabuľka údajov.

 3. Vyberte požadované možnosti.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 2. Kliknite na položku pridať prvok grafu, kliknite na položku osia potom kliknite na položku Ďalšie možnosti osi. Zobrazí sa tabla formátovať OS .

 3. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 4. V časti typ osivyberte položku OS dátumu.

 5. V časti jednotkyvyberte v rozbaľovacom zozname Base položku dni, mesiacealebo roky.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak vykonáte tento postup a graf nezobrazí dátumy v podobe časovej osi, uistite sa, či sú označenia osí v excelovej tabuľke zapísané vo formáte dátumu, napríklad 1.5.2008 alebo máj-08. Ďalšie informácie o tom, ako formátovať bunky ako dátumy, nájdete v téme Zobrazenie dátumov, časov, mien, zlomkov alebo percent.

Word

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Zmeny sa prejavia v grafe vo Worde.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli.

  Charts tab, Data group

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 4. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Na zobrazenie výsledkov vykonaných zmien prepnite do Wordu.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf.

 3. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Vyniesť rad podľa riadka Plot series by row alebo Vyniesť rad podľa stĺpca Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Ak prepnutie zobrazenia nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia zobrazenia je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu.

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli. Charts tab, Data group

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Poradie, kliknite na názov radu a potom na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Grafy.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. V časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Vybrať údaje v Exceli.

  Charts tab, Data group

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti Rady vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť.

  Pridanie radu

  V časti Rad kliknite na položku Pridať a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Formát.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 3. V časti štýly prvkov grafukliknite na šípku vedľa položky výplň Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete nastaviť rôzne farby pre jednotlivé údajové body grafu pozostávajúceho iba z jedného radu údajov, kliknite na daný rad a potom na kartu Rozloženie grafu. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber. Na navigačnej table kliknite na položku Výplň a potom podľa typu grafu začiarknite políčkoZmena farby podľa bodov alebo Zmena farby podľa výseku. V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Tabuľka údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Chart Layout tab, Labels group

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 4. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vodorovná os a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

 5. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Typ vodorovnej osi kliknite na položku Dátum.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak vykonáte tento postup a graf nezobrazí dátumy v podobe časovej osi, uistite sa, či sú označenia osí v excelovej tabuľke zapísané vo formáte dátumu, napríklad 1.5.2008 alebo máj-08. Ďalšie informácie o tom, ako formátovať bunky ako dátumy, nájdete v téme Zobrazenie dátumov, časov, mien, zlomkov alebo percent.

PowerPoint

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Zmeny sa prejavia v grafe v PowerPointe.

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli.

  Charts tab, Data group

  Otvorí sa Excel a zobrazí sa tabuľka s údajmi pre daný graf.

  Oblasť Možnosti používania osobných údajov Centra dôveryhodnosti

 3. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

 5. Ak chcete zobraziť zmeny, prepnite do PowerPointu.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Vyniesť rad podľa riadka Plot series by row alebo Vyniesť rad podľa stĺpca Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Ak prepnutie zobrazenia nie je k dispozícii

  Funkcia prepnutia zobrazenia je k dispozícii iba pre určité typy grafov a len keď je otvorená excelová tabuľka s príslušnými údajmi grafu.

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Upraviť údaje v Exceli. Charts tab, Data group

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Poradie, kliknite na názov radu a potom na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Grafy.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Údaje kliknite na šípku vedľa položky Upraviť a potom na možnosť Vybrať údaje v Exceli.

  Charts tab, Data group

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti Rady vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť.

  Pridanie radu

  V časti Rad kliknite na položku Pridať a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Formát.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti štýly prvkov grafukliknite na šípku vedľa položky výplň Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete nastaviť rôzne farby pre jednotlivé údajové body grafu pozostávajúceho iba z jedného radu údajov, kliknite na daný rad a potom na kartu Rozloženie grafu. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber. Na navigačnej table kliknite na položku Výplň a potom podľa typu grafu začiarknite políčkoZmena farby podľa bodov alebo Zmena farby podľa výseku. V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Tabuľka údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Chart Layout tab, Labels group

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vodorovná os a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Typ vodorovnej osi kliknite na položku Dátum.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak vykonáte tento postup a graf nezobrazí dátumy v podobe časovej osi, uistite sa, či sú označenia osí v excelovej tabuľke zapísané vo formáte dátumu, napríklad 1.5.2008 alebo máj-08. Ďalšie informácie o tom, ako formátovať bunky ako dátumy, nájdete v téme Zobrazenie dátumov, časov, mien, zlomkov alebo percent.

Excel

Po vytvorení grafu môžete jeho údaje upraviť v excelovom hárku. Tieto zmeny sa prejavia v grafe.

 1. Kliknite na graf.

  Excel zvýrazní tabuľku údajov, ktorú graf používa. Fialový obrys označuje riadok alebo stĺpec, ktorý využíva os kategórií. Zelený obrys označuje riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje označenia radov údajov. Modrý obrys označuje údajové body vyobrazené v grafe.

  Tabuľka údajov v Exceli pre graf

  Bublina 1 označenia radov údajov

  Bublina 2 hodnoty pre os kategórií

  Callout 3 údajových bodov vykreslených v grafe

 2. Ak chcete zmeniť počet riadkov a stĺpcov zahrnutých v grafe, podržte ukazovateľ myši v pravom dolnom rohu vybratých údajov a potom jeho potiahnutím vyberte ďalšie údaje. Nasledujúci príklad uvádza rozšírenie tabuľky o ďalšie kategórie a rady údajov.

  Registrácia v Projecte Online

  Tip: Ak chcete zamedziť zobrazovaniu týchto údajov v grafe, môžete skryť riadky a stĺpce v tabuľke.

 3. Ak chcete pridať údaje do bunky alebo údaje v bunke upraviť, kliknite na danú bunku a vykonajte požadované zmeny.

Po vytvorení grafu možno budete chcieť zmeniť spôsob zobrazenia riadkov a stĺpcov tabuľky.  V prvej verzii grafu sa môžu napríklad riadky údajov v tabuľke zobrazovať na zvislej osi (hodnoty) a stĺpce údajov na vodorovnej osi (kategórie). V nasledujúcom príklade je v grafe zdôraznený predaj podľa jednotlivých nástrojov.

Kliknutie na položku Upraviť

Ak chcete zdôrazniť predaj podľa jednotlivých mesiacov, môžete prevrátiť spôsob vykreslenia grafu.

Graf zobrazenia výsledkov predaja podľa mesiacov

 1. Kliknite na graf.

 2. Na karte Grafy v časti Údaje kliknite na položku Vyniesť rad podľa riadka Plot series by row alebo Vyniesť rad podľa stĺpca Plot series by column .

  Karta Grafy v Exceli, skupina Údaje

Ak chcete zmeniť poradie radov údajov, musíte pracovať s grafom, ktorý má viac ako jeden rad údajov.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber.

  Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Poradie, kliknite na názov radu a potom na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

  Poznámka: Pri väčšine typov grafov zmena poradia radov údajov ovplyvní legendu aj samotný graf.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Grafy.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti Údaje kliknite na položku Vybrať.

  Karta Grafy v Exceli, skupina Údaje

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie radu

  V časti Rady vyberte rad údajov, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť.

  Pridanie radu

  V časti Rad kliknite na položku Pridať a potom v excelovom hárku vyberte všetky údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu.

 1. V grafe vyberte položku rad údajov a potom kliknite na kartu Formát.

  Keď napríklad v stĺpcovom grafe kliknete na stĺpec, vyberú sa všetky stĺpce daného radu údajov.

 2. V časti štýly prvkov grafukliknite na šípku vedľa položky výplň Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete nastaviť rôzne farby pre jednotlivé údajové body grafu pozostávajúceho iba z jedného radu údajov, kliknite na daný rad a potom na kartu Rozloženie grafu. V časti Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber. Na navigačnej table kliknite na položku Výplň a potom podľa typu grafu začiarknite políčkoZmena farby podľa bodov alebo Zmena farby podľa výseku. V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

V grafe môžete pridať označenia na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Tabuľka údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Chart Layout tab, Labels group

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Po vytvorení grafu z údajov, ktoré obsahujú dátumy, pričom tieto dátumy sa v grafe zobrazujú na vodorovnej osi, Office automaticky zmení vodorovnú os na dátumovú (časovú) os. Vodorovnú os môžete na dátumovú os zmeniť aj manuálne. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v nastavených intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy nie sú v excelovom hárku zoradené sekvenčne alebo v rovnakých základných jednotkách.

Office predvolene určuje základnú jednotku dátumovej osi na základe najmenšieho rozdielu medzi akýmikoľvek dvoma dátumami obsiahnutými v údajoch. Ak máte napríklad údaje o cenách akcií, kde je najmenší rozdiel medzi dátumami sedem dní, Office nastaví základnú jednotku na dni. Ak však chcete vidieť, ako sa akcie vyvíjajú v priebehu dlhšieho časového obdobia, môžete základnú jednotku zmeniť na mesiace alebo roky.

 1. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. Uistite sa, že sa pri osiach, ktoré chcete zmeniť, zobrazujú označenia osí.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na položku Vodorovná os a potom kliknite na položku Možnosti osi.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Typ vodorovnej osi kliknite na položku Dátum.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Poznámka: Ak vykonáte tento postup a graf nezobrazí dátumy v podobe časovej osi, uistite sa, či sú označenia osí v excelovej tabuľke zapísané vo formáte dátumu, napríklad 1.5.2008 alebo máj-08. Ďalšie informácie o tom, ako formátovať bunky ako dátumy, nájdete v téme Zobrazenie dátumov, časov, mien, zlomkov alebo percent.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×