AMORDEGRC (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie AMORDEGRCv Microsoft Exceli.

Popis

Vráti zúročenú lineárnu amortizáciu položky aktív v každom účtovnom období. Táto funkcia je prispôsobená francúzskemu účtovníctvu. Ak bola položka aktív nadobudnutá v priebehu účtovného obdobia, potom sa použije lineárna amortizácia. Funkcia AMORDEGRC sa podobá funkcii AMORLINC, ale odlišuje sa v tom, že koeficient amortizácie závisí od životnosti položky aktív.

Syntax

AMORDEGRC(cena; dátum_nákupu; prvé_obdobie; zostatok; obdobie; sadzba; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie AMORDEGRC obsahuje nasledovné argumenty:

 • Cena    Povinný argument. Cena položky aktív.

 • Dátum_nákupu    Povinný argument. Dátum nadobudnutia položky aktív.

 • Prvé_obdobie    Povinný argument. Dátum ukončenia prvého obdobia.

 • Zostatok    Povinný argument. Zostatková hodnota na konci doby životnosti položky aktív.

 • Obdobie    Povinný argument. Obdobie.

 • Sadzba    Povinný argument. Miera amortizácie.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ úročenia.

Základ

Spôsob vyjadrenia dátumu

0 alebo nie je zadané

360 dní (podľa metódy NASD)

1

Aktuálny

3

365 dní v roku

4

360 dní v roku (európska metóda)

Poznámky

 • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 448 dní po 1. januári, 1900.

 • Táto funkcia vracia amortizáciu až do posledného obdobia trvania životnosti položky aktív alebo kým súhrnná hodnota amortizácie neprekročí cenu položky aktív po odčítaní jej zostatkovej hodnoty.

 • Koeficienty amortizácie sú:

Životnosť položky aktív (1/miera)

Koeficient amortizácie

3 až 4 roky

1,5

5 až 6 rokov

2

Viac ako 6 rokov

2,5

 • Pomer amortizácie vzrastie v predposlednom období životnosti položky aktív na 50 %. V poslednom období životnosti položky aktív dosiahne hodnotu 100 %.

 • Ak je životnosť aktív medzi 0 (nula) a 1, 1 a 2, 2 a 3 alebo 4 a 5, #NUM! vráti sa chybová hodnota.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

2400

Nákupná cena

39679

Dátum zakúpenia

39813

Koniec prvého obdobia

300

Zostatková hodnota

1

Obdobie

0,15

Odpisová sadzba

1

Typ úročenia aktuálny (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis

Výsledok

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Odpis za prvé obdobie

776

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×