Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete prezentáciu vizuálne zatraktívniť alebo v nej chcete niečo zvýrazniť, môžete grafický prvok alebo blok textu animovať tak, aby sa na snímke pohyboval po nastavenej ceste.

Vyberte preddefinovanú cestu a prispôsobte ju svojim potrebám alebo nakreslite vlastnú animáciu cesty:

Použitie preddefinovaných ciest

Použitie vlastných ciest

Použitie preddefinovaných ciest

Vo väčšine prípadov na zvýšenie pútavosti snímky dokonale poslúžia základné animácie cesty. V nasledujúcom príklade použijeme na grafický prvok animáciu cesty Otočenie, potom smer cesty zmeníme pomocou položky Možnosti efektu a konečný vzhľad dosiahneme použitím možnosti Obrátiť smer trasy.

Príklad: použitie preddefinovanej animácie cesty na grafický prvok

 1. Na prázdnej snímke kliknite na položky Vložiť > Tvary > Obdĺžnik (alebo na iný požadovaný tvar) a potom tvar vložte kliknutím na ľavý horný roh snímky.

 2. Kým je obdĺžnik vybratý, kliknite na položky Animácie > Animácia cesty a v časti Základné kliknite na položku Otočenie.

  Použitie trasy animácie na karte Animácie
 3. Po ukončení zobrazenia ukážky animácie kliknite na položku Možnosti efektu nachádzajúcu sa na karte Animácie a potom kliknite na položku Dole vpravo.

 4. Presuňte kurzor nad koncový bod animácie, až kým sa nezmení na dvojitú preškrtnutú šípku, a potom naň kliknite a presuňte sa do pravého dolného rohu snímky.

  Potiahnutím rohu trasy animácie sa zmení jej veľkosť
 5. Nakoniec kliknite na položku Možnosti efektu > Obrátiť smer trasy.

  Stlačte kláves Control a kliknite na trasu, aby ste ju obrátili

  Animácie sa premiestni grafický prvok z najmenej viditeľné miesto na snímke (pravého dolného okraja) na najviac viditeľná (vľavo hore).

Použitie vlastných ciest

Ak chcete kreslenie vlastnej dráhy animácie, vyberte objekt, ktorý chcete animovať a kliknite na kartu animácie > Animácií trás, a potom vyberte niektorú z možností v časti vlastné. Metódu kresby sa líši v závislosti od typu cestu si vyberiete.

Ak ste vybrali cestu Krivka alebo Voľný tvar: Tlačidlá kriviek alebo voľného tvaru trasy animácie

 1. Kliknite na počiatočný bod a potom kliknite zakaždým, keď budete chcieť zmeniť smer.

 2. Kreslenie ukončíte dvojitým kliknutím.

Ak ste vybrali cestu Čiara alebo Čarbanica: Čiara alebo čarbanica ako trasy animácie

 • Kliknite, počas kreslenia požadovaného tvaru podržte tlačidlo myši a po skončení tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete zmeniť vlastnú nakreslenú cestu, postupujte takto:

 • Podržte tlačidlo Ctrl a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vlastnú cestu a kliknite na položku Upraviť body.

  Vlastné trasy animácie v režime Úprava bodov

  Tip: Ak ste doteraz cesty v grafickom programe neupravovali, možno bude ľahšie efekt odstrániť a nakresliť ho odznova.

Čo vás zaujíma?

Použitie dráhy pohybu v objekte alebo texte

Kreslenie vlastnej cesty

Úprava cesty animácie

Zmena smeru dráhy pohybu

Uzatvorenie alebo otvorenie dráhy

Premiestnenie dráhy pohybu na snímke

Použitie dráhy pohybu v objekte alebo texte

 1. Vyberte text alebo objekt, v ktorom chcete efekt animácie použiť.

 2. Na karte Animácie kliknite v časti Pohyb na položku Cesty a potom v časti Základné alebo Zložité kliknite na požadovaný typ dráhy pohybu.

  Karta Animácie, skupina Pohyb

  Tipy: 

  • Šípky, ktoré pri úpravách animácie znázorňujú dráhu pohybu, sa počas prezentovania prezentácie publiku nezobrazujú.

  • Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Kreslenie vlastnej dráhy pohybu

 1. Vyberte text alebo objekt, v ktorom chcete efekt animácie použiť.

 2. Na karte Animácie v časti Pohyb kliknite na položku Cesty a potom kliknite na položky Kresliť krivku, Kresliť voľný tvar, Kresliť čiaru alebo Kresliť čarbanicu.

  Karta Animácie, skupina Pohyb

 3. Ak chcete nakresliť vybratú dráhu pohybu, postupujte takto:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Kreslenie krivky

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, a potom prejdite ukazovateľom pozdĺž čiary. Kliknite na ľubovoľné miesto, kde sa má v rámci cesty nachádzať špička krivky. Dvojitým kliknutím v ľubovoľnom bode zastavíte kreslenie cesty.

Kreslenie trasy voľného tvaru, ktorý obsahuje rovné čiary

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, posúvajte kurzor v smere rovnej čiary a potom kliknite na ľubovoľný bod, kde chcete vytvoriť roh. Prípadne pri presúvaní myši ľubovoľným smerom s cieľom nakresliť cestu, ktorá bude vyzerať ako ručne nakreslená, kliknite tlačidlom myši a podržte ho stlačené. Kliknite na miesto, kde chcete medzi týmito metódami kresieb prepínať. Dvojitým kliknutím v ľubovoľnom bode zastavíte kreslenie cesty.

Kreslenie čiar

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, podržte stlačené tlačidlo myši a potom presuňte kurzor v smere rovnej čiary. Uvoľnením tlačidla myši kreslenie cesty zastavíte.

Kreslenie cesty, ktorá sa zobrazuje ako ručne nakreslená alebo ako čarbanica

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, podržte stlačené tlačidlo myši a potom presuňte kurzor v ľubovoľnom smere. Uvoľnením tlačidla myši kreslenie cesty zastavíte.

Tipy: 

 • Ak chcete dráhu krivky alebo voľného tvaru ukončiť v mieste ich začiatku (označované ako uzatvorenie cesty), môžete namiesto dvojitého kliknutia alebo uvoľnenia tlačidla myši kliknúť na počiatočný bod cesty, čím kreslenie cesty ukončíte.

 • Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Úprava dráhy animácie

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímkysnímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v členov skupiny Číslovaný zásobník animácie, musíte Zobraziť zoznam všetkých efektov animácie na snímke. Na karte animácie kliknite v časti Možnosti animácie kliknite na položku zmeniť poradie a potom kliknite na položku animácie, ktoré chcete.

 3. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Možnosti efektu a potom kliknite na položku Upraviť body.

  Obrázok tlačidla

 4. Presunutím bodu úpravy na animácii cesty môžete prispôsobiť tvar.

  Tip: Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Zmena smeru dráhy pohybu

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímkysnímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v členov skupiny Číslovaný zásobník animácie, musíte Zobraziť zoznam všetkých efektov animácie na snímke. Na karte animácie kliknite v časti Možnosti animácie kliknite na položku zmeniť poradie a potom kliknite na položku animácie, ktoré chcete.

 3. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Možnosti efektu a potom kliknite na položku Obrátiť smer trasy.

  Obrázok tlačidla

  Tip: Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Uzatvorenie alebo otvorenie dráhy

Dráha pohybu je uzatvorená vtedy, ak sa končí v mieste jej začiatku. Dráha pohybu je otvorená, ak sa končí v inom mieste, ako je miesto jej začiatku.

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímkysnímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v členov skupiny Číslovaný zásobník animácie, musíte Zobraziť zoznam všetkých efektov animácie na snímke. Na karte animácie kliknite v časti Možnosti animácie kliknite na položku zmeniť poradie a potom kliknite na položku animácie, ktoré chcete.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Otvorenie uzatvorenej dráhy

Podržte stlačený kláves CONTROL, kliknite na dráhu pohybu na snímke a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Otvoriť krivku.

Uzatvorenie otvorenej dráhy

Podržte stlačený kláves CONTROL, kliknite na dráhu pohybu na snímke a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zatvoriť krivku.

Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Premiestnenie dráhy pohybu na snímke

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímkysnímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.     

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Číslo Číslo animácie vedľa objektu, ktorá označuje poradie, v ktorom bude hrať v predstavuje každý efekt animácie na snímke.  Ak sú dva efekty animácie prehrať v rovnakom čase, sú reprezentované členov skupiny Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v členov skupiny Číslovaný zásobník animácie, musíte Zobraziť zoznam všetkých efektov animácie na snímke. Na karte animácie kliknite v časti Možnosti animácie kliknite na položku zmeniť poradie a potom kliknite na položku animácie, ktoré chcete.

 3. Podržte ukazovateľ myši nad požadovanou dráhou pohybu, kým sa nezmení na Kurzor v tvare ruky, a potom dráhu pohybu presuňte na nové miesto.

  Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Pozrite tiež

Animácia textu alebo objektov

Zmena alebo odstránenie efektov animácie

Animovanie slova na snímke

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×