Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ATAN2 v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti arkustangens alebo inverzný tangens zadaných súradníc x a y. Arkustangens je uhol od osi x po čiaru obsahujúcu počiatok (0, 0) a bod so súradnicami (x_num, y_num). Uhol je uvedený v radiánoch medzi -pí a pí, s výnimkou -pí.

Syntax

ATAN2(x_číslo; y_číslo)

Syntax funkcie ATAN2 obsahuje nasledovné argumenty:

  • x_číslo    Povinný argument. je Súradnica x bodu.

  • y_číslo    Povinný argument. Súradnica y bodu.

Poznámky

  • Kladný výsledok znamená uhol, ktorý sa začína kladnou polosou osi x a vynáša sa proti smeru hodinových ručičiek; záporný výsledok znamená uhol v smere hodinových ručičiek.

  • ATAN2(a;b) sa rovná ATAN(b/a). Rozdiel je v tom, že pri funkcii ATAN2 môže byť a rovné 0.

  • Ak x_num aj y_num sú 0, funkcia ATAN2 vráti #DIV/0! .

  • Ak chcete vyjadriť arkustangens v stupňoch, vynásobte výsledok výrazom 180/PI( ) alebo použite funkciu DEGREES.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=ATAN2(1; 1)

Arkustangens bodu 1;1 v radiánoch, pí/4

0,785398163

=ATAN2(-1; -1)

Arkustangens bodu -1;-1 v radiánoch, -3*pí/4

-2,35619449

=ATAN2(-1; -1)*180/PI()

Arkustangens bodu 1;1 v stupňoch

-135

=DEGREES(ATAN2(-1; -1))

Arkustangens bodu 1;1 v stupňoch

-135

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×