Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie AVERAGEA v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta strednú hodnotu (aritmetický priemer) hodnôt v zozname argumentov.

Syntax

AVERAGEA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie AVERAGEA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnota1; hodnota2;...    Argument hodnota1 je povinný, ďalšie argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt, rozsahov buniek alebo hodnôt, pre ktoré chcete vypočítať priemernú hodnotu.

Poznámky

 • Argumentmi môžu byť: čísla; názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla; čísla v textovom formáte; logické hodnoty v odkaze, napríklad TRUE a FALSE.

 • Logické hodnoty a čísla v textovom formáte, ktoré zadáte priamo do zoznamu argumentov, sa zahrnú do výpočtu.

 • Argumentom, ktoré obsahujú hodnotu TRUE, sa priradí hodnota 1, argumentom, ktoré obsahujú hodnotu FALSE, sa priradí hodnota 0 (nula).

 • Ak sú argumentmi polia alebo odkazy, ktoré obsahujú text, priradí sa im hodnota 0 (nula). Prázdnemu textu ("") sa priradí hodnota 0 (nula).

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky a textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

 • Argumenty obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý nie je možné previesť na číslice, spôsobia chyby.

 • Ak nechcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu AVERAGE.

Poznámka: Funkcia AVERAGEA meria strednú hodnotu, t.j. polohu stredu skupiny čísel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú:

 • Priemer     je aritmetickým priemerom a vypočíta sa súčtom skupiny čísel a vydelením ich počtom. Napríklad priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), t. j. výsledkom je 5.

 • Medián     je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus     je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Tip: Keď v počítačovej aplikácii programu Excel počítate priemer hodnôt v bunkách, nezabúdajte na rozdiel medzi prázdnymi bunkami a bunkami obsahujúcimi hodnotu nula, a to najmä vtedy, ak ste zrušili začiarknutie políčka V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu v dialógovom okne Možnosti programu Excel. Prázdne bunky sa do výpočtu nezahrnú, ale nulové hodnoty áno.

Ak chcete vyhľadať začiarkavacie políčko V bunkách s nulovou hodnotou zobraziť nulu , postupujte nasledovne:

 • Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a v kategórii Rozšírené vyhľadávajte v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

10

7

9

2

Nie je k dispozícii.

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGEA(A2:A6)

Priemer vyššie uvedených čísel a textu Nie je k dispozícii. Bunka s textom Nie je k dispozícii sa používa pri výpočte.

5,6

=AVERAGEA(A2:A5;A7)

Priemer vyššie uvedených čísel a prázdnej bunky.

5,6

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×