Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie AVERAGEIF  v Microsoft Exceli.

Popis

Vracia priemer (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá.

Syntax

AVERAGEIF(rozsah; kritériá; [priemerný_rozsah])

Syntax funkcie AVERAGEIF obsahuje tieto argumenty:

 • Rozsah    Povinný argument. Predstavuje jednu alebo viaceré priemerované bunky vrátane čísiel, názvov, polí alebo odkazov obsahujúcich čísla.

 • Kritériá    Povinný argument. Kritériá vo forme čísla, výrazu, odkazu na bunku alebo textu, ktorý definuje, ktoré bunky sa priemerujú. Kritériá môžu byť vyjadrené napríklad ako 32, "32", ">32", "jablká" alebo B4.

 • Priemerný_rozsah    Voliteľný argument. Skutočná množina buniek, ktoré sa majú priemerovať. Ak je argument vynechaný, použije sa argument rozsah.

Poznámky

 • Bunky obsahujúce hodnoty TRUE alebo FALSE sa ignorujú.

 • Ak je bunka v rozsahu priemerný_rozsah prázdna, funkcia AVERAGEIF ju bude ignorovať.

 • Ak je rozsah prázdnou alebo textovou hodnotou, funkcia AVERAGEIF vráti #DIV0! .

 • Ak je bunka v parametri kritériá prázdna, funkcia AVERAGEIF ju spracuje ako hodnotu 0.

 • Ak kritériá nespĺňa žiadna bunka v rozsahu, funkcia AVERAGEIF vráti #DIV/0! .

 • Na zadávanie kritérií je možné použiť zástupné znaky, otáznik (?) alebo hviezdičku (*). Otáznik znamená ľubovoľný znak a hviezdička znamená ľubovoľnú postupnosť znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

 • Parameter priemerný_rozsah nemusí mať rovnakú veľkosť a tvar ako parameter rozsah. Priemerované bunky sú určené počiatočnou ľavou vrchnou bunkou parametra priemerný_rozsah a všetkými bunkami, ktoré korešpondujú veľkosťou a tvarom parametra rozsah. Napríklad:

Ak je parameter rozsah

A parameter priemerný_rozsah je

Potom skutočne vyhodnotené bunky sú

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Poznámka: Funkcia AVERAGEIF vyjadruje strednú hodnotu, ktorou je poloha v strede zoskupenia čísiel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú:

 • Priemer     je aritmetickým priemerom a vypočíta sa súčtom skupiny čísel a vydelením ich počtom. Napríklad priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), t. j. výsledkom je 5.

 • Medián     je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus     je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Cena nehnuteľnosti

Provízia

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGEIF(B2:B5;"<23000")

Priemer všetkých provízií nižších ako 23 000. Túto podmienku spĺňajú tri zo štyroch provízií a ich súčet je 42 000.

14000

=AVERAGEIF(A2:A5;"<250000")

Priemer všetkých cien nehnuteľností nižších ako 250 000. Túto podmienku spĺňajú dve zo štyroch cien nehnuteľností a ich súčet je 300 000.

150000

=AVERAGEIF(A2:A5;"<95000")

Priemer všetkých hodnôt vlastností nižších ako 95 000. Keďže existuje 0 hodnôt vlastností, ktoré spĺňajú túto podmienku, funkcia AVERAGEIF vráti #DIV/0! pretože sa pokúsi deliť číslom 0.

#DELENIENULOU!

=AVERAGEIF(A2:A5;">250000";B2:B5)

Priemer všetkých provízií pri cenách nehnuteľností vyšších ako 250 000. Túto podmienku spĺňajú dve provízie a ich súčet je 49 000.

24500

Príklad 2

Región

Zisky (v tisícoch)

Východ

45678

Západ

23789

Sever

-4 789

Juh (nová pobočka)

0

Stredozápad

9678

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGEIF(A2:A6;"=*Západ";B2:B6)

Priemer všetkých ziskov v regiónoch Západ a Stredozápad.

16 733,5

=AVERAGEIF(A2:A6;"<>*(nová pobočka)";B2:B6)

Priemer všetkých ziskov vo všetkých regiónoch okrem nových pobočiek.

18589

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×