Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie AVERAGEIFS v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií.

Syntax

AVERAGEIFS(priemerný_rozsah; rozsah_kritérií1; kritériá1; [rozsah_kritérií2; kritériá2]; ...)

Syntax funkcie AVERAGEIFS má nasledovné argumenty:

 • Priemerný_rozsah    Povinný argument. Predstavuje jednu alebo viaceré priemerované bunky vrátane čísiel, názvov, polí alebo odkazov obsahujúcich čísla.

 • Rozsah_kritérií1, rozsah_kritérií2, …    Argument rozsah_kritérií1 je povinný, ďalšie argumenty rozsah_kritérií sú voliteľné. 1 až 127 rozsahov, v ktorých sa má vyhodnotiť príslušné kritérium.

 • Kritériá1, kritériá2, ...    Argument Kritériá1 je povinný, ďalšie argumenty kritériá sú voliteľné. 1 až 127 kritérií vo formáte čísla, výrazu, odkazu na bunky alebo textového reťazca, ktoré definuje, ktoré bunky sa spriemerujú. Kritériá môžu byť vyjadrené napríklad ako 32, "32", ">32", "jablká" alebo B4.

Poznámky

 • Ak hodnota parametra priemerný_rozsah obsahuje prázdnu alebo textovú hodnotu, funkcia AVERAGEIFS vracia chybovú hodnotu #DELENIENULOU! .

 • Ak je bunka v rozsahu kritériá prázdna, funkcia AVERAGEIFS ju spracuje ako hodnotu 0.

 • Bunky v rozsahu obsahujúce hodnotu TRUE sa vyhodnocujú hodnotou 1; bunky v rozsahu obsahujúce hodnotu FALSE sa vyhodnocujú hodnotou 0 (nula).

 • Každá bunka v rozsahu priemerný_rozsah sa používa pri výpočte priemeru, iba ak bunka vyhovuje všetkým zadaným zodpovedajúcim kritériám.

 • Na rozdiel od parametrov rozsah a kritériá funkcie AVERAGEIF, vo funkcii AVERAGEIFS musí mať každý rozsah rozsah_kritérií rovnakú veľkosť a tvar ako rozsah parametra rozsah_súčtu.

 • Ak nie je možné preložiť obsah buniek v rozsahu priemerný_rozsah na čísla, funkcia AVERAGEIFS vráti chybovú hodnotu #DELENIENULOU! .

 • Ak žiadne bunky nespĺňajú všetky kritériá, funkcia AVERAGEIFS vracia chybovú hodnotu #DELENIENULOU! .

 • Na zadávanie kritérií je možné použiť zástupné znaky, otáznik (?) alebo hviezdičku (*). Otáznik znamená ľubovoľný znak a hviezdička znamená ľubovoľnú postupnosť znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

Poznámka: Funkcia AVERAGEIFS vyjadruje strednú hodnotu, ktorou je poloha v strede zoskupenia čísiel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú:

 • Priemer     je aritmetickým priemerom a vypočíta sa súčtom skupiny čísel a vydelením ich počtom. Napríklad priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), t. j. výsledkom je 5.

 • Medián     je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus     je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Študent

Prvý

Druhý

Záverečná

test

test

skúška

Známka

Hodnotenie

Hodnotenie

Emil

75

85

87

Júlia

94

80

88

Ján

86

93

Neabsolvoval

Frederik

Neabsolvoval

75

75

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGEIFS(B2:B5; B2:B5; ">70"; B2:B5; "<90")

Vypočíta priemer z hodnotení prvého testu pre všetkých študentov, pričom sa zahrnú len hodnotenia z intervalu od 70 do 90 (80,5). Hodnotenie označené ako Neabsolvoval sa z výpočtu vylúči, pretože nejde o číselnú hodnotu.

75

=AVERAGEIFS(C2:C5; C2:C5; ">95")

Priemerné skóre z druhého testu pre všetkých študentov, ktoré je vyššie ako 95. Keďže neexistujú žiadne skóre vyššie ako 95, vráti sa chybová hodnota #DELENIENULOU! .

#DELENIENULOU!

=AVERAGEIFS(D2:D5; D2:D5; "<>Neabsolvoval"; D2:D5; ">80")

Vypočíta priemer z hodnotenia záverečnej skúšky pre všetkých študentov, pričom sa zahrnú len hodnotenia väčšie ako 80 (87,5). Hodnotenie označené ako Neabsolvoval sa z výpočtu vylúči, pretože nejde o číselnú hodnotu.

87,5

Príklad 2

Typ

Cena

Mesto

Počet izieb

Garáž

Ranč

230000

Senec

3

Nie

Bungalov

197000

Malacky

2

Áno

Novoanglický štýl

345678

Malacky

4

Áno

Poschodová vila

321900

Senec

2

Áno

Tudorský štýl

450000

Malacky

5

Áno

Koloniálny štýl

395000

Malacky

4

Nie

Vzorec

Popis

Výsledok

=AVERAGEIFS(B2:B7; C2:C7; "Malacky"; D2:D7; ">2";E2:E7; "Áno")

Priemerná cena domu v Malackách s tromi a viac izbami a garážou

397839

=AVERAGEIFS(B2:B7; C2:C7; "Senec"; D2:D7; "<=3";E2:E7; "Nie")

Priemerná cena domu v Senci s najviac tromi izbami a bez garáže

230000

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×