V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BAHTTEXT v Microsoft Exceli.

Popis

Konvertuje číslo na text v thajčine a pridá príponu „baht“.

Formát meny baht môžete v počítačovej aplikácii Excelu zmeniť na iný štýl pomocou ponuky Miestne a jazykové nastavenie (ponuka Štart Windowsu, Ovládací panel).

Syntax

BAHTTEXT(číslo)

Syntax funkcie BAHTTEXT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Predstavuje číslo, ktoré chcete previesť na text, odkaz na bunku obsahujúcu číslo alebo vzorec, ktorého výsledkom je číslo.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1234

Vzorec

Popis

Výsledok

=BAHTTEXT(A2)

Zobrazí číslo ako text. (Tisíc dvestotridsaťštyri bahtov v thajskom textovom zápise.)

หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×