BASE (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie základne  Funkcia v Microsoft Exceli.

Popis

Konvertuje číslo na textové vyjadrenie s daným základom sústavy (základ).

Syntax

BASE(číslo; základ_sústavy; [minimálna_dĺžka])

Syntax funkcie BASE obsahuje nasledovné argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, ktoré chcete skonvertovať. Musí to byť celé číslo väčšie ako alebo rovné 0 a menšie ako 2^53.

  • Základ sústavy    Povinný argument. Základ sústavy, na ktorý chcete skonvertovať číslo. Musí to byť celé číslo väčšie alebo rovné 0 a menšie alebo rovné 36.

  • Minimálna_dĺžka    Voliteľný argument. Minimálna dĺžka vráteného reťazca. Musí to byť celé číslo väčšia alebo rovné 0.

Poznámky

  • Ak je číslo, základ sústavy alebo Min_length mimo minimálnych alebo maximálnych obmedzení, funkcia BASE vráti #NUM. .

  • Ak je argument číslo nečíselnou hodnotou, funkcia BASE vráti #VALUE. .

  • Každé iné než celé číslo zadané ako argument sa skráti na celé číslo.

  • Ak je súčasťou funkcie argument Minimálna_dĺžka, v prípade, že by bol výsledok kratší, ako je zadaná minimálna dĺžka, na začiatok výsledku sa pridajú nuly. Funkcia BASE(16,2) napríklad vráti hodnotu 10000, ale funkcia BASE(16,2,8) vráti hodnotu 00010000.

  • Maximálna hodnota argumentu Minimálna_dĺžka je 255.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=BASE(7;2)

Skonvertuje číslo 7 z desiatkovej do dvojkovej sústavy (so základom 2). Výsledkom je hodnota 111.

111

=BASE(100;16)

Skonvertuje číslo 100 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy (so základom 16). Výsledkom je hodnota 64.

64

=BASE(15;2;10)

Skonvertuje číslo 15 z desiatkovej do dvojkovej sústavy (so základom 2), výsledok bude mať najmenej 10 znakov. Výsledkom je hodnota 0000001111, pred číslo 1111 sa vložilo 6 núl, aby mal reťazec 10 znakov.

0000001111

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×