BESSELJ (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BESSELJ v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti Besselovu funkciu.

Syntax

BESSELJ(x; n)

Syntax funkcie BESSELJ obsahuje nasledovné argumenty:

 • X    Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete funkciu vyhodnotiť.

 • N    Povinný argument. Rád Besselovej funkcie. Ak n nie je celé číslo, skráti sa.

Poznámky

 • Ak x nie je číselná hodnota, BESSELJ vráti #VALUE. .

 • Ak n nie je číselná hodnota, BESSELJ vráti #VALUE. .

 • Ak n < 0, BESSELJ vráti #NUM! .

 • Besselova funkcia n-tého rádu premennej x je:

  Rovnica

  kde:

  Rovnica

  je gama funkcia.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

=BESSELJ(1,9; 2)

Besselova funkcia 2. rádu pre hodnotu 1,9

0,329925829

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×