V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BESSELY  v Microsoft Excel.

Popis

Vráti Besselovu funkciu, ktorá je známa aj pod názvom Weberova funkcia alebo Neumannova funkcia.

Syntax

BESSELY(X, N)

Syntax funkcie BESSELY obsahuje nasledujúce argumenty:

  • X    Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete funkciu vyhodnotiť.

  • N    Povinný argument. Rád funkcie. Ak n nie je celé číslo, skráti sa.

Poznámky

  • Ak x nie je číselná hodnota, funkcia BESSELY vráti #VALUE! .

  • Ak n nie je číselná hodnota, funkcia BESSELY vráti #VALUE! .

  • Ak n < 0, funkcia BESSELY vráti #NUM! .

  • Besselova funkcia n-tého rádu premennej x je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=BESSELY(2,5; 1)

Weberova Besselova funkcia 1. rádu pre hodnotu 2,5

0,145918138

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×