Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti inverznú hodnotu kumulatívnej funkcie hustoty rozdelenia pravdepodobnosti beta (BETA.DIST).

Ak argument pravdepodobnosť = BETA.DIST(x;...TRUE), potom. BETA.INV(pravdepodobnosť;...) = x. Rozdelenie beta možno použiť na plánovanie projektov pre modelovanie pravdepodobnej doby ukončenia, ak je zadaná očakávaná doba ukončenia a premenlivosť.

Syntax

BETA.INV(pravdepodobnosť;alfa;beta;[A];[B])

Syntax funkcie BETA.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s rozdelením beta.

  • Alfa     Povinný argument. Parameter rozdelenia.

  • Beta     Povinný argument. Predstavuje parameter rozdelenia.

  • A     Voliteľný argument. Dolná hranica pre interval hodnôt x.

  • B     Voliteľný argument. Horná hranica pre interval hodnôt x.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia BETA.INV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA! .

  • Ak je argument alfa ≤ 0 alebo beta ≤ 0, funkcia BETA.INV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! .

  • Ak je argument pravdepodobnosť ≤ 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia BETA.INV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! .

  • Ak nezadáte hodnotu A ani B, funkcia BETA.INV použije štandardné súčtové rozdelenie beta, kde A = 0 a B = 1.

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia BETA.INV hodnotu x podľa vzorca BETA.DIST(x, alfa, beta, A, B) = pravdepodobnosť. Znamená to, že presnosť funkcie BETA.INV závisí od presnosti funkcie BETA.DIST.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,685470581

Pravdepodobnosť priradená k rozdeleniu beta

8

Parameter rozdelenia

10

Parameter rozdelenia

1

Dolné ohraničenie

3

Horné ohraničenie

Vzorec

Popis

Výsledok

=BETA.INV(A2;A3;A4;A5;A6)

Inverzná hodnota kumulatívnej funkcie hustoty pravdepodobnosti pre rozdelenie beta pri vyššie uvedených parametroch

2

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×