BIN2HEX (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BIN2HEX v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje binárne číslo na šestnástkové.

Syntax

BIN2HEX(číslo; [miesta])

Syntax funkcie BIN2HEX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Binárne číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 znakov (10 bitov). Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka. Zvyšných 9 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia BIN2HEX používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak číslo nie je platné binárne číslo alebo ak číslo obsahuje viac ako 10 znakov (10 bitov), BIN2HEX vráti #NUM. .

  • Ak je číslo záporné, funkcia BIN2HEX nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti šestnástkové číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak BIN2HEX vyžaduje viac než len znaky miest, vráti #NUM. .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument miesta nie je číselná hodnota, BIN2HEX vráti #VALUE. .

  • Ak je argument Miesta záporný, BIN2HEX vráti #NUM. .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=BIN2HEX(11111011; 4)

Skonvertuje číslo 11111011 z dvojkovej do šestnástkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať štyri znaky.

00FB

=BIN2HEX(1110)

Skonvertuje číslo 1110 z dvojkovej do šestnástkovej sústavy.

E

=BIN2HEX(1111111111)

Skonvertuje číslo 1111111111 z dvojkovej do šestnástkovej sústavy.

FFFFFFFFFF

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×