Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo vytvorte konto.
Dobrý deň,
Select a different account.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BIN2OCT  v Microsoft Excel.

Popis

Skonvertuje binárne číslo na osmičkové.

Syntax

BIN2OCT(číslo; [miesta])

Syntax funkcie BIN2OCT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Binárne číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 znakov (10 bitov). Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka. Zvyšných 9 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia BIN2OCT používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak číslo nie je platným binárnym číslom alebo ak číslo obsahuje viac než 10 znakov (10 bitov), funkcia BIN2OCT vráti #NUM! .

  • Ak je číslo záporné, funkcia BIN2OCT nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti osmičkové číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak funkcia BIN2OCT potrebuje viac miesta, než je počet znakov, vráti #NUM! .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia BIN2OCT vráti #VALUE! .

  • Ak je tento počet záporný, funkcia BIN2OCT vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=BIN2OCT(1001; 3)

Skonvertuje číslo 1001 z dvojkovej do osmičkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 3 znaky.

011

=BIN2OCT(1100100)

Skonvertuje číslo 1100100 z dvojkovej do osmičkovej sústavy.

144

=BIN2OCT(1111111111)

Skonvertuje číslo 1111111111 z dvojkovej do osmičkovej sústavy.

7777777777

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×