BINOM.INV (funkcia)

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú má distribučná funkcia binomického rozdelenia hodnotu väčšiu alebo rovnajúcu sa hodnote kritéria.

Syntax

BINOM.INV(pokusy;pravdepodobnosť_s;alfa)

Syntax funkcie BINOM.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pokusy     Povinný argument. Počet Bernoulliho pokusov.

  • Pravdepodobnosť_s     Povinný argument. Pravdepodobnosť úspechu pre každý pokus.

  • Alfa     Povinný argument. Hodnota kritéria.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nemá číselný formát, funkcia BINOM. Funkcia INV vráti #VALUE. .

  • Ak argument pokusy nie je celé číslo, skráti sa.

  • If Trials < 0, funkcia BINOM. Funkcia INV vráti #NUM. .

  • Ak je probability_s <= 0 alebo probability_s => 1, funkcia BINOM. Funkcia INV vráti #NUM. .

  • Ak je hodnota alfa <= 0 alebo alfa => 1, funkcia BINOM. Funkcia INV vráti #NUM. .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

6

Počet Bernoulliho pokusov

0,5

Pravdepodobnosť úspešnosti jednotlivých pokusov

0,75

Hodnota kritéria

Vzorec

Popis

Výsledok

=BINOM.INV(A2;A3;A4)

Najmenšia hodnota, pre ktorú má kumulatívne binomické rozdelenie hodnotu väčšiu alebo rovnú hodnote kritéria.

4

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×