You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú má distribučná funkcia binomického rozdelenia hodnotu väčšiu alebo rovnajúcu sa hodnote kritéria.

Syntax

BINOM.INV(pokusy;pravdepodobnosť_s;alfa)

Syntax funkcie BINOM.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pokusy     Povinný argument. Počet Bernoulliho pokusov.

  • Pravdepodobnosť_s     Povinný argument. Pravdepodobnosť úspechu pre každý pokus.

  • Alfa     Povinný argument. Hodnota kritéria.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia BINOM. Funkcia INV vráti #VALUE! .

  • Ak nie je argument pokusy celé číslo, skráti sa.

  • Ak sú pokusy < 0, binom. Funkcia INV vráti #NUM! .

  • Ak probability_s hodnota <= 0 alebo probability_s => 1, BINOM. Funkcia INV vráti #NUM! .

  • Ak argument alfa <= 0 alebo alfa => 1, binom. Funkcia INV vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

6

Počet Bernoulliho pokusov

0,5

Pravdepodobnosť úspešnosti jednotlivých pokusov

0,75

Hodnota kritéria

Vzorec

Popis

Výsledok

=BINOM.INV(A2;A3;A4)

Najmenšia hodnota, pre ktorú má kumulatívne binomické rozdelenie hodnotu väčšiu alebo rovnú hodnote kritéria.

4

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×