Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú má distribučná funkcia binomického rozdelenia hodnotu väčšiu alebo rovnajúcu sa hodnote kritéria.

Syntax

BINOM.INV(pokusy;pravdepodobnosť_s;alfa)

Syntax funkcie BINOM.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pokusy     Povinný argument. Počet Bernoulliho pokusov.

  • Pravdepodobnosť_s     Povinný argument. Pravdepodobnosť úspechu pre každý pokus.

  • Alfa     Povinný argument. Hodnota kritéria.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia BINOM. Funkcia INV vráti #VALUE! .

  • Ak nie je argument pokusy celé číslo, skráti sa.

  • Ak pokusy < 0, BINOM. Funkcia INV vráti #NUM! .

  • Ak je probability_s <= 0 alebo probability_s => 1, BINOM. Funkcia INV vráti #NUM! .

  • Ak alfa <= 0 alebo alfa => 1, BINOM. Funkcia INV vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

6

Počet Bernoulliho pokusov

0,5

Pravdepodobnosť úspešnosti jednotlivých pokusov

0,75

Hodnota kritéria

Vzorec

Popis

Výsledok

=BINOM.INV(A2;A3;A4)

Najmenšia hodnota, pre ktorú má kumulatívne binomické rozdelenie hodnotu väčšiu alebo rovnú hodnote kritéria.

4

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×