Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti diskrétnych veličín. Funkcia BINOMDIST sa používa pri problémoch s pevným počtom testov alebo pokusov, keď výsledkom pokusu môže byť iba úspech alebo neúspech, pokusy sú nezávislé a pravdepodobnosť úspechu je počas trvania experimentu konštantná. Funkciou BINOMDIST napríklad môžete vypočítať, aká je pravdepodobnosť, že dve z ďalších troch narodených detí budú chlapci.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme BINOM.DIST (funkcia).

Syntax

BINOMDIST(počet_s;pokusy;pravdepodobnosť_s;kumulatívne)

Syntax funkcie BINOMDIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Počet_s     Povinný argument. Počet úspešných pokusov.

 • Pokusy     Povinný argument. Počet nezávislých pokusov.

 • Pravdepodobnosť_s     Povinný argument. Pravdepodobnosť úspechu pre každý pokus.

 • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje tvar funkcie. Ak má kumulatívne hodnotu TRUE, funkcia BINOMDIST vráti kumulatívnu distribučnú funkciu, ktorou je pravdepodobnosť, že k dispozícii je number_s pravdepodobnosti. Ak má hodnotu FALSE, vráti hustotu rozdelenia pravdepodobnosti, ktorou je pravdepodobnosť výskytu number_s pravdepodobnosti.

Poznámky

 • Argumenty úspech a pokusy sa skrátia na celé čísla.

 • Ak number_s, pokusy alebo probability_s nečíselného čísla, funkcia BINOMDIST vráti #VALUE! .

 • Ak number_s < 0 alebo number_s > 0, funkcia BINOMDIST vráti #NUM! .

 • Ak probability_s < 0 alebo probability_s > 1, funkcia BINOMDIST vráti #NUM! .

 • Ak x = úspech_s, n = pokusy a p = pravdepodobnosť_úspechu, potom je funkcia binomickej pravdepodobnosti hustoty rozdelenia:

  Rovnica

  kde:

  Rovnica

  je COMBIN(n;x).

 • Ak x = úspech_s, n = pokusy a p = pravdepodobnosť_úspechu, potom je binomická funkcia distribučného rozdelenia:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

6

Počet úspešných pokusov

10

Počet nezávislých pokusov

0,5

Pravdepodobnosť úspešnosti jednotlivých pokusov

Vzorec

Popis

Výsledok

=BINOMDIST(A2;A3;A4;FALSE)

Pravdepodobnosť úspešnosti práve 6 z 10 pokusov.

0,2050781

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×