Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BITAND v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti bitový operátor AND dvoch čísel.

Syntax

BITAND(číslo1; číslo2)

Syntax funkcie BITAND obsahuje nasledovné argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota musí byť v formáte desatinného čísla a väčšia alebo rovná 0.

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota musí byť v formáte desatinného čísla a väčšia alebo rovná 0.

Poznámky

  • Funkcia BITAND vráti desatinné číslo.

  • Výsledkom je bitový operátor AND jeho parametrov.

  • Hodnota každej bitovej pozície sa vypočíta, iba ak bity oboch parametrov majú na danej pozícii hodnotu 1.

  • Hodnoty vrátené z bitových pozícií postupujú sprava doľava ako mocniny čísla 2. Bit nachádzajúci sa úplne vpravo vráti číslo 1 (2^0), bit od neho naľavo vráti číslo 2 (2^1) a podobne.

  • Ak je ktorýkoľvek argument menší ako 0, funkcia BITAND vráti #NUM! .

  • Ak ktorýkoľvek argument nie je celé číslo alebo je väčší ako (2^48)-1, funkcia BITAND vráti #NUM! .

  • Ak je ktorýkoľvek argument nečíselnou hodnotou, funkcia BITAND vráti #VALUE! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=BITAND(1;5)

Porovná zápisy čísiel 1 a 5 v dvojkovej sústave.

1

Zápis čísla 1 v dvojkovej sústave je 1 a zápis čísla 5 v dvojkovej sústave je 101. Ich bity sa zhodujú iba v pozícii úplne napravo. Vráti sa hodnota 2^0, teda 1.

=BITAND(13;25)

Porovná zápisy čísiel 13 a 25 v dvojkovej sústave.

9

Zápis čísla 13 v dvojkovej sústave je 1101 a zápis čísla 25 v dvojkovej sústave je 11001. Ich bity sa zhodujú v pozícii úplne napravo a v pozícii štvrtej sprava. Vráti sa hodnota (2^0)+ (2^3), teda 9.

Číslo v desiatkovej sústave

Zápis čísla v dvojkovej sústave

13

1101

25

11001

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×