Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BITLSHIFT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti číslo posunuté doľava o zadaný počet bitov.

Syntax

BITLSHIFT(číslo; hodnota_posunu)

Syntax funkcie BITLSHIFT obsahuje nasledovné argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Číslo musí byť celé číslo väčšie alebo rovné 0.

  • Hodnota_posunu    Povinný argument. Hodnota_posunu musí byť celé číslo.

Poznámky

  • Posunutie čísla doľava je ekvivalentné s pridaním núl (0) napravo od binárneho vyjadrenia čísla. Posunutie doľava o 2 bity na hodnote desatinného čísla 4 skonvertuje jeho binárnu hodnotu (100) na 10000 alebo 16 v desatinnom čísle.

  • Ak sa ktorýkoľvek argument nachádza mimo svojich obmedzení, funkcia BITLSHIFT vráti #NUM! .

  • Ak je číslo väčšie ako (2^48)-1, funkcia BITLSHIFT vráti #NUM! .

  • Ak je absolútna hodnota Shift_amount väčšia ako 53, funkcia BITLSHIFT vráti #NUM! .

  • Ak je ktorýkoľvek argument nečíselnou hodnotou, funkcia BITLSHIFT vráti #VALUE! .

  • Záporné číslo použité ako argument hodnota_posunu posúva o stanovený počet bitov doprava.

  • V prípade funkcie BITRSHIFT záporné číslo použité ako argument hodnota_posunu vráti rovnaký výsledok ako kladný argument hodnota_posunu.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=BITLSHIFT(4;2)

Presúva bity doľava pridaním núl (0) za číslo zapísané v dvojkovej sústave. Vráti číslo zapísané v desiatkovej sústave.

16

Číslo 4 sa v dvojkovej sústave zapíše ako 100. Pridaním dvoch číslic 0 za číslo vznikne 10000, čo sa rovná číslu 16 v desiatkovej sústave.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×