Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BITRSHIFT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti číslo posunuté napravo o zadaný počet bitov.

Syntax

BITRSHIFT(číslo; hodnota_posunu)

Syntax funkcie BITRSHIFT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota musí byť celé číslo väčšie alebo rovné 0.

  • Hodnota_posunu    Povinný argument. Hodnota musí byť celé číslo.

Poznámky

  • Posunutie čísla napravo je ekvivalentné s odstránením číslic z pravej strany binárnej reprezentácie čísla. Posun o 2 bity napravo v desiatkovej hodnote 13 napríklad skonvertuje jej binárnu hodnotu (1101) na 11, alebo na 3 v desiatkovej sústave.

  • Ak sa ktorýkoľvek argument nachádza mimo svojich obmedzení, funkcia BITRSHIFT vráti #NUM! .

  • Ak je číslo väčšie ako (2^48)-1, funkcia BITRSHIFT vráti #NUM! .

  • Ak je absolútna hodnota Shift_amount väčšia ako 53, funkcia BITRSHIFT vráti #NUM! .

  • Ak je ktorýkoľvek argument nečíselnou hodnotou, funkcia BITRSHIFT vráti #VALUE! .

  • Záporné číslo použité ako argument Hodnota_posunu posúva hodnotu o počet bitov doľava.

  • Záporné číslo použité ako argument Hodnota_posunu vráti rovnaký výsledok ako kladné číslo v argumente Hodnota_posunu vo funkcii BITLSHIFT.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=BITRSHIFT(13;2)

Pre dané číslo posúva bity doprava tým, že zo zápisu čísla v dvojkovej sústave odstráni stanovený počet krajných číslic z pravej strany. Vráti číslo zapísané v desiatkovej sústave.

3

Zápis čísla 13 v dvojkovej sústave je 1101. Po odstránení dvoch krajných číslic z pravej strany vznikne číslo 11, čo je číslo 3 v desiatkovej sústave.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×