BITXOR (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BITXOR v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti bitový operátor XOR dvoch čísel.

Syntax

BITXOR(číslo1; číslo2)

Syntax funkcie BITXOR obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1    Povinný argument. Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0.

Poznámky

  • Funkcia BITXOR vráti desatinné číslo, ktoré je výsledkom súčtu bitového operátora XOR (výhradné XOR) jeho parametrov.

  • Ak je niektorý z argumentov mimo jeho obmedzenia, funkcia BITXOR vráti #NUM. .

  • Ak je niektorý z argumentov väčší ako (2 ^ 48)-1, funkcia BITXOR vráti #NUM. .

  • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia BITXOR vráti #VALUE. .

  • V dôsledku toho je každá bitová pozícia 1, ak hodnoty parametrov v tejto bitovej polohe nie sú rovnaké; inými slovami, jedna hodnota je 0 a druhá je 1. Napríklad pri použití funkcia BITXOR (5; 3) je číslo 5 vyjadrené ako 101 v binárnom formáte a 3 ako 11 v binárnom formáte. Ak chcete pomôcť s porovnaním, môžete zvážiť 3 ako 011. Od sprava doľava je bitová hodnota na troch pozíciách v tomto príklade rovnaká (1) len na mieste, kde je úplne vpravo. Výsledok ' not EQUAL ' vráti hodnotu 1 pre druhú a tretiu pozíciu napravo a výsledok "rovná sa" vráti hodnotu 0 pre pozíciu úplne vpravo.

  • Hodnoty 1 vrátené z bitových pozícií postupujú sprava doľava ako mocniny čísla 2. Bit nachádzajúci sa úplne vpravo vráti hodnotu 1 (2^0), bit naľavo od neho vráti hodnotu 2 (2^1) a podobne.

  • V rovnakom príklade sa hodnota 0 vráti pre pozíciu úplne vpravo, lebo je to 0, 2 (2^1) sa vráti pre druhú bitovú pozíciu sprava (hodnota 1) a 4 (2^2) sa vráti pre bit úplne vľavo (tiež hodnota 1). V desiatkovej sústave je celková hodnota 6.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=BITXOR(5;3)

Vráti súčet porovnania jednotlivých pozícií bitov (postupne jednej po druhej), ide o operáciu bitového exkluzívneho súčtu (XOR).

6

Číslo 5 v dvojkovej sústave je 101 a číslo 3 je 11. Číslo 11 možno vyjadriť aj ako 011, aby obe čísla mali 3 číslice. Pri porovnaní jednotlivých bitov operáciou XOR sa zisťuje, či sa obe číslice v každej pozícii nerovnajú a ak sa nerovnajú, vráti sa pre danú pozíciu kladná hodnota.

Test: V ktorých pozíciách sa číslice nerovnajú?

5 v dvojkovej sústave = 101

3 v dvojkovej sústave = 011

áán

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4 + 2 + 0

6

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×