Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie BITXOR v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti bitový operátor XOR dvoch čísel.

Syntax

BITXOR(číslo1; číslo2)

Syntax funkcie BITXOR obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1    Povinný argument. Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Hodnota musí byť väčšia alebo rovná 0.

Poznámky

  • Funkcia BITXOR vráti desatinné číslo, ktoré je výsledkom súčtu bitového operátora XOR (výhradné XOR) jeho parametrov.

  • Ak sa ktorýkoľvek argument nachádza mimo svojho obmedzenia, funkcia BITXOR vráti #NUM! .

  • Ak je ktorýkoľvek argument väčší ako (2^48)-1, funkcia BITXOR vráti #NUM! .

  • Ak je ktorýkoľvek argument nečíselnou hodnotou, funkcia BITXOR vráti #VALUE! .

  • Vo výsledku je každá bitová pozícia 1, ak sa hodnoty parametrov v tejto bitovej pozícii nerovná. Inými slovami, jedna hodnota je 0 a druhá je 1. Ak napríklad použijete bitxor(5;3), číslo 5 sa v dvojkovej sústave vyjadruje ako 101 a 3 ako 11 v dvojkovej sústave. Ak chcete pomôcť s porovnaním, môžete zvážiť číslo 3 ako 011. Bitové hodnoty na troch pozíciách v tomto príklade sú sprava doľava rovnaké (1) iba v pozícii úplne vpravo. Výsledok nerovná sa vráti hodnotu 1 pre druhú a tretiu pozíciu sprava a výsledok rovnosti vráti hodnotu 0 pre pozíciu úplne vpravo.

  • Hodnoty 1 vrátené z bitových pozícií postupujú sprava doľava ako mocniny čísla 2. Bit nachádzajúci sa úplne vpravo vráti hodnotu 1 (2^0), bit naľavo od neho vráti hodnotu 2 (2^1) a podobne.

  • V rovnakom príklade sa hodnota 0 vráti pre pozíciu úplne vpravo, lebo je to 0, 2 (2^1) sa vráti pre druhú bitovú pozíciu sprava (hodnota 1) a 4 (2^2) sa vráti pre bit úplne vľavo (tiež hodnota 1). V desiatkovej sústave je celková hodnota 6.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=BITXOR(5;3)

Vráti súčet porovnania jednotlivých pozícií bitov (postupne jednej po druhej), ide o operáciu bitového exkluzívneho súčtu (XOR).

6

Číslo 5 v dvojkovej sústave je 101 a číslo 3 je 11. Číslo 11 možno vyjadriť aj ako 011, aby obe čísla mali 3 číslice. Pri porovnaní jednotlivých bitov operáciou XOR sa zisťuje, či sa obe číslice v každej pozícii nerovnajú a ak sa nerovnajú, vráti sa pre danú pozíciu kladná hodnota.

Test: V ktorých pozíciách sa číslice nerovnajú?

5 v dvojkovej sústave = 101

3 v dvojkovej sústave = 011

áán

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4 + 2 + 0

6

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×