Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CEILING.MATH v Microsoft Exceli.

Popis

Zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok hodnoty významnosti.

Syntax

CEILING.MATH(číslo, [významnosť], [modus])

Syntax funkcie CEILING.MATH obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číslo musí byť menšie ako 9,99E+307 a väčšie ako -2,229E-308.

  • Významnosť    Voliteľný argument. Násobok, na ktorý sa má číslo zaokrúhliť.

  • Modus    Voliteľný argument. Pri záporných číslach určuje, či sa číslo zaokrúhli smerom k nule alebo od nuly.

Poznámky

  • Na základe predvoleného nastavenia je hodnota významnosti +1 pre kladné čísla a -1 pre záporné čísla.

  • Na základe predvoleného nastavenia sú kladné čísla s desatinnou čiarkou zaokrúhlené nahor na najbližšie celé číslo. Číslo 6,3 bude napríklad zaokrúhlené nahor na 7.

  • Na základe predvoleného nastavenia sú záporné čísla s desatinnou čiarkou zaokrúhlené nahor (smerom k 0) na najbližšie celé číslo. Číslo -6,7 bude napríklad zaokrúhlené nahor na -6.

  • Zadaním argumentov Významnosť a Modus môžete zmeniť smer zaokrúhlenia záporných čísel. Ak napríklad zaokrúhľujete číslo -6,3 pri hodnote významnosti 1 a hodnote modu 1, zaokrúhli sa smerom od 0 na číslo -7. Existujú mnohé kombinácie hodnôt argumentov Významnosť a Modus, ktoré majú rôznym spôsobom vplyv na zaokrúhľovanie záporných čísel.

  • Argument Modus nemá vplyv na kladné čísla.

  • Argument Významnosť zaokrúhli číslo nahor na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom zadanej hodnoty významnosti. Výnimku tvorí prípad, keď číslo, ktoré sa má zaokrúhliť, je celé číslo. Ak napríklad zadáte hodnotu významnosti 3, číslo sa zaokrúhli nahor na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom hodnoty 3.

  • Ak po delení hodnotou významnosti 2 alebo väčšou je výsledkom číslo so zvyškom, výsledok sa zaokrúhli nahor.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=CEILING.MATH(24,3;5)

Zaokrúhli číslo 24,3 nahor na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom čísla 5 (25).

25

=CEILING.MATH(6,7)

Zaokrúhli číslo 6,7 nahor na najbližšie celé číslo (7)

7

=CEILING.MATH(-8,1;2)

Zaokrúhli číslo -8,1 nahor (smerom k nule) na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom čísla 2 (-8).

-8

=CEILING.MATH(-5,5;2;-1)

Zaokrúhli číslo -5,5 nadol (smerom od nuly) na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom čísla 2, v režime -1, ktorým sa otáča smer zaokrúhľovania (-6).

-6

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×