Chcem animovať jednotlivé bunky, riadky alebo stĺpce v tabuľke

Pomocou týchto krokov môžete napodobniť efekt animácie častí tabuľky. Tento proces zahŕňa zmenu tabuľky na množinu nakreslených objektov, ktorú potom môžete oddeliť a animovať samostatne. 

Dôležité: Tento postup konvertuje tabuľky na nakreslené objekty a odstráni všetky efekty, ako je napríklad odraz, skosenie bunky, tieň alebo výplne (prechod, obrázok a textúra), ktoré ste použili v tabuľke.

 1. Duplikujte snímku s tabuľkou, ktorú chcete animovať. Prvý výskyt snímky ponechajte nedotknutý. V súčasnosti je to vašou zálohou v prípade, že máte problémy s týmto procesom, alebo ak budete chcieť tabuľku znova použiť neskôr v tejto prezentácii alebo v inej prezentácii. Ak chcete snímku duplikovať, vyberte miniatúru snímky na ľavom okraji v normálnom zobrazení. Na karte Domov na páse s nástrojmi kliknite na šípku vedľa tlačidla Kopírovať a potom kliknite na položku Duplikovať.

 2. Jednu z duplikených snímok, ktorú ste vytvorili, ukážte na orámovanie tabuľky a kliknutím vyberte celú tabuľku.

 3. Na karte Domov na páse s nástrojmi v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať.

 4. V skupine Schránka kliknite na šípku pod položkou Prilepiť apotom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 5. Kliknite na položku Obrázok (rozšírený metasúbor)a potom kliknite na tlačidlo OK. (Formát rozšíreného metasúboru pomáha zabrániť degradovaní prilepenej tabuľky s obrázkom tabuľky.)

 6. V časti Nástrojeobrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zoskupiť Obrázok tlačidlaa potom kliknite na položku Obrázok tlačidla.

  Príkaz Oddeliť na karte Formát na páse s nástrojmi v PowerPointe v časti Nástroje obrázka.

  Keď sa zobrazí výzva na konverziu obrázka na nakreslený objekt balíka Microsoft Office, kliknite na tlačidlo Áno. Ďalšie informácie o procese konverzie získate po kliknutí na položku Zobraziť Pomocníka.

 7. Druhýkrát zopakujte príkaz Oddeliť. Vo všetkých jednotlivých bunkách tabuľky sa zobrazia rukoväte výberu. Kliknutím mimo tabuľky zrušte výber týchto výberov.

 8. Stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberajte časti tabuľky, ktoré chcete animovať.

 9. Na karte Animácie v skupine Rozšírené animácie kliknite na položku Pridať animáciu a otvorte ponuku možností animácie:

  • Ak chcete, aby sa tvary zadávali s efektom, ukážte napoložku Na vstup a potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete k tvarom pridať efekt (napríklad efekt otočenie), ukážte na položku Zvýrazneniea potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, vďaka čomu tvary v určitý čas opustia snímku, ukážte napoložku Skončiť a potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, ktorý posunie tvar na základe určitého vzoru, ukážte na položku Dráhy pohybua potom kliknite na dráhu.

 10. Na karte Časovanie kliknite na ďalšie možnosti, ktoré chcete použiť, napríklad Trvanie aleboOneskorenie.

 11. Kroky 8 až 10 zopakujte pre všetky ostatné prvky tabuľky, ktoré chcete animovať samostatne.

  Odstráňte pôvodnú tabuľku z dupliknej snímky, aby sa na dupliknej snímke nachádzala iba nová verzia rozšíreného metasúboru tabuľky.

Tip: Ak nechcete skonvertovať tabuľku na obrázok a animovať ju, môžete vytvoriť samostatné tabuľky pre každú časť, ktorú chcete animovať. Ak napríklad chcete, aby údaje v tabuľke prileteli oddelene od riadka hlavičky tabuľky, prvá tabuľka by mala obsahovať informácie o riadku hlavičky a druhá tabuľka by mala obsahovať údaje. Zarovnajte ľavú stranu týchto dvoch tabuliek a dolná časť prvej tabuľky (riadok hlavičky) s hornou časť druhej tabuľky (údajmi), aby sa zobrazili ako jedna tabuľka. Potom na dosiahnutie požadovaného efektu animácie použite na dve tabuľky zvlášť.

Image of two tables aligned to appear as one table

1: Dve samostatné tabuľky nie sú zarovnané

2: Dve tabuľky sú zarovnané tak, aby sa zobrazili ako jedna

Dôležité: Tento postup konvertuje tabuľky na nakreslené objekty a odstráni všetky efekty, ako je napríklad odraz, skosenie bunky, tieň alebo výplne (prechod, obrázok a textúra), ktoré ste použili v tabuľke. Ak chcete tabuľku použiť neskôr v tejto prezentácii alebo v inej prezentácii, mali by ste najprv vytvoriť kópiu snímky.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a potom kliknite na položku Vybrať tabuľku.

 2. Na karte Domov v časti Schránka kliknite na položku Kopírovať.

 3. V skupine Schránka kliknite na šípku pod položkou Prilepiť apotom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 4. Kliknite na položku Obrázok (rozšírený metasúbor)a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vylepšený formát metasúboru pomáha zabrániť znižovať kvalitu prilepenej tabuľky s obrázkom tabuľky.

 5. V časti Nástrojeobrázka na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zoskupiť Obrázok tlačidlaa potom kliknite na položku Obrázok tlačidla.

  Karta Nástroje obrázka

  Keď sa zobrazí výzva na konverziu obrázka na nakreslený objekt balíka Microsoft Office, kliknite na tlačidlo Áno. Ďalšie informácie o procese konverzie získate po kliknutí na položku Zobraziť Pomocníka.

 6. V časti Nástroje nakreslenie na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zoskupiť Obrázok tlačidlaa potom kliknite na položku Oddeliť Obrázok tlačidla.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

 7. Stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na časti tabuľky, ktoré chcete animovať, a potom v skupine Usporiadať kliknite na položku Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť Obrázok tlačidla v rozbaľovacom zozname.

 8. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

 9. Na pracovnej table Vlastná animácia kliknite na položku Pridaťefekt a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa tvary zadávali s efektom, ukážte napoložku Na vstup a potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete k tvarom pridať efekt (napríklad efekt otočenie), ukážte na položku Zvýrazneniea potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, vďaka čomu tvary v určitý čas opustia snímku, ukážte napoložku Skončiť a potom kliknite na efekt.

  • Ak chcete pridať efekt, ktorý posunie tvar na základe určitého vzoru, ukážte na položku Dráhy pohybua potom kliknite na dráhu.

 10. Ak chcete určiť spôsob, akým sa efekt použije na tvar, kliknite pravým tlačidlom myši na vlastný efekt animácie v zozname Vlastné animácie a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 11. Na kartách Efekt a Časovanie kliknite na možnosti, ktoré chcete použiť.

Tip: Ak nechcete skonvertovať tabuľku na obrázok a animovať ju, môžete vytvoriť samostatné tabuľky pre každú časť, ktorú chcete animovať. Ak napríklad chcete, aby údaje v tabuľke prileteli oddelene od riadka hlavičky tabuľky, prvá tabuľka by mala obsahovať informácie o riadku hlavičky a druhá tabuľka by mala obsahovať údaje. Zarovnajte ľavú stranu týchto dvoch tabuliek a dolná časť prvej tabuľky (riadok hlavičky) s hornou časť druhej tabuľky (údajmi), aby sa zobrazili ako jedna tabuľka. Potom na dosiahnutie požadovaného efektu animácie použite na dve tabuľky zvlášť.

Image of two tables aligned to appear as one table

1. Dve samostatné tabuľky nie sú zarovnané

2. Dve tabuľky sú zarovnané tak, aby sa zobrazili ako jedna

Pozrite tiež

Fórum komunity: Ako môžem animovať tabuľku...?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×