Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti inverznú hodnotu pravostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát.

Ak je pravdepodobnosť = CHISQ. DIST. RT(x,...), potom CHISQ. INV. RT(pravdepodobnosť,...) = x. Táto funkcia sa používa na porovnanie zaznamenaných a očakávaných výsledkov, aby ste mohli zistiť, či platí pôvodný predpoklad.

Syntax

CHISQ.INV.RT(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti)

Syntax funkcie CHISQ.INV.RT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s rozdelením chí-kvadrát.

  • Stupeň_voľnosti     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti.

Poznámky

  • Ak ktorýkoľvek argument nie je číselná hodnota, funkcia CHISQ. INV. Funkcia RT vráti #VALUE! .

  • Ak je pravdepodobnosť < 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia CHISQ. INV. Funkcia RT vráti #NUM! .

  • Ak argument stupeň_voľnosti nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak deg_freedom < 1, funkcia CHISQ. INV. Funkcia RT vráti #NUM! .

Pre zadanú hodnotu pravdepodobnosti funkcia CHISQ.INV.RT vyhľadá takú hodnotu x, že platí CHISQ.INV.RT(x, stupeň_voľnosti) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie CHISQ.INV.RT závisí od presnosti funkcie CHISQ.DIST.RT. Funkcia CHISQ.INV.RT používa metódu iteračného hľadania. Ak vyhľadávanie po 64 iteráciách nekonverguje, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,050001

Pravdepodobnosť priradená k rozdeleniu chí-kvadrát

10

Počet stupňov voľnosti

Vzorec

Popis

Výsledok

=CHISQ.INV.RT(A2;A3)

Inverzná hodnota jednostrannej pravdepodobnosti v rozdelení chí-kvadrát

18,306973

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×