Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CHOOSE v Microsoft Exceli.

Popis

Táto funkcia používa argument index_číslo na určenie poradia prvku zo zoznamu, ktorého hodnotu funkcia vráti. Funkcia CHOOSE umožňuje vybrať 1 až 254 hodnôt zo zoznamu. Ak napríklad zodpovedajú argumenty hodnota1 až hodnota7 dňom v týždni, funkcia CHOOSE vráti deň určený argumentom index_číslo.

Syntax

CHOOSE(index_číslo;hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie CHOOSE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Index_číslo    Povinný argument. Určuje, ktorý prvok zo zoznamu sa vyberie. Hodnota argumentu index_číslo musí byť medzi 1 a 254, alebo vzorec či odkaz na číslo medzi 1 a 254.

  • Ak index_číslo = 1, funkcia CHOOSE vráti hodnotu argumentu hodnota1. Ak index_číslo = 2, funkcia CHOOSE vráti hodnotu argumentu hodnota2; atď.

  • Ak je index_num menšia ako 1 alebo väčšia ako číslo poslednej hodnoty v zozname, funkcia CHOOSE vráti #VALUE! .

  • Ak je hodnota argumentu index_číslo zlomok, skráti sa pred použitím na najbližšie nižšie celé číslo.

 • Hodnota1; hodnota2;...     Vyžaduje sa hodnota 1, nasledujúce hodnoty sú voliteľné. 1 až 254 hodnotových argumentov, z ktorých funkcia CHOOSE vyberie hodnotu alebo akciu, ktorá sa má vykonať na základe index_num. Argumentmi môžu byť čísla, odkazy na bunky, definované názvy, vzorce, funkcie alebo text.

Poznámky

 • Ak je argumentom index_číslo pole, pri výpočte funkcie CHOOSE sa hodnotia všetky hodnoty poľa.

 • Argumenty funkcie CHOOSE môžu byť celé rozsahy alebo jednotlivé hodnoty.

  Napríklad nasledujúci vzorec:

=SUM(CHOOSE(2;A1:A10;B1:B10;C1:C10))

sa vyhodnotí ako:

=SUM(B1:B10)

a vráti tak hodnotu na základe obsahu buniek v rozsahu B1:B10.

Najprv sa vyhodnotí funkcia CHOOSE, ktorá vráti hodnotu B1:B10. Funkcia SUM potom použije výsledok funkcie CHOOSE ako svoj argument.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

 

1.

Klince

2.

Skrutky

3.

Matice

Dokončené

Svorníky

Vzorec

Popis

Výsledok

=CHOOSE(2;A2;A3;A4;A5)

Hodnota druhého argumentu zo zoznamu (hodnota v bunke A3)

2.

=CHOOSE(4;B2;B3;B4;B5)

Hodnota štvrtého argumentu zo zoznamu (hodnota v bunke B5)

Svorníky

=CHOOSE(3;"široký";115;"svet";8)

Hodnota tretieho argumentu zo zoznamu

svet

Príklad č. 2

Údaje

23

45

12

10

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=SUM(A2:CHOOSE(2;A3;A4;A5))

Vypočíta súčet pre rozsah A2:A4. Funkcia CHOOSE vráti hodnotu v bunke A4, ktorá je druhou časťou rozsahu vo funkcii SUM.

80

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×