CONFIDENCE.NORM (funkcia)

Vráti interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie použitím normálneho rozdelenia.

Popis

Interval spoľahlivosti je rozsah hodnôt. Priemerná hodnota vzorky, x, sa nachádza v strede tohto rozsahu a rozsah je x ± CONFIDENCE. NORMa. Ak je napríklad x hodnota priemernej hodnoty pre produkty nariadené prostredníctvom e-mailu, x ± CONFIDENCE. NORMa je rozsah populačných prostriedkov. Pre každú strednú hodnotu základného súboru je μ0 v tomto rozsahu pravdepodobnosť získania vzorky v porovnaní s μ0 než x väčšia ako alfa; pre každú strednú hodnotu základného súboru je μ0, nie v tomto rozsahu, pravdepodobnosť získania vzorky v porovnaní s μ0 ako x menšia ako alfa. Inými slovami, Predpokladajme, že používame x, standard_dev a veľkosť na konštrukciu obojstranného testu na úrovni významnosti alfa hypotézy, že stredná hodnota základného súboru je μ0. Potom nebudeme odmietať túto hypotézu, ak je μ0 v intervale spoľahlivosti a odmietne túto hypotézu, ak μ0 nie je v intervale spoľahlivosti. Interval spoľahlivosti nám neumožňuje vyvodiť z toho, že existuje pravdepodobnosť 1 – alfa, že náš ďalší balík bude mať dodaciu lehotu v intervale spoľahlivosti.

Syntax

CONFIDENCE.NORM(alfa;smerodajná_odch;veľkosť)

Syntax funkcie CONFIDENCE.NORM obsahuje nasledovné argumenty:

 • Alfa     Povinný argument. Hladina významnosti, pomocou ktorej sa počíta koeficient spoľahlivosti. Koeficient spoľahlivosti sa rovná 100*(1 - alfa)%, čiže ak sa argument alfa rovná 0,05, tak koeficient spoľahlivosti je 95%.

 • Smerodajná_odch     Povinný argument. Smerodajná odchýlka základného súboru pre danú oblasť údajov a predpokladá sa že je známa.

 • Veľkosť     Povinný argument. Veľkosť vzorky.

Poznámky

 • Ak niektorý z argumentov nemá číselný formát, dôveru. Funkcia NORM vráti #VALUE. .

 • Ak je hodnota alfa ≤ 0 alebo alfa ≥ 1, spoľahlivosť. Funkcia NORM vráti #NUM. .

 • Ak standard_dev ≤ 0, DÔVERa. Funkcia NORM vráti #NUM. .

 • Ak nie je argument veľkosť celé číslo, skráti sa.

 • Ak je veľkosť < 1, DÔVERa. Funkcia NORM vráti #NUM. .

 • Ak sa hodnota argumentu alfa rovná hodnote 0,05, je potrebné vypočítať plochu ohraničenú krivkou štandardného normálneho rozdelenia, ktorá sa rovná (1 - alfa) alebo 95 %. Táto hodnota je ± 1,96. Interval spoľahlivosti je teda:

  Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,05

Hladina významnosti

2,5

Smerodajná odchýlka základného súboru

50

Veľkosť vzorky

Vzorec

Popis

Výsledok

=CONFIDENCE.NORM(A2;A3;A4)

Interval spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru. Inak povedané, interval spoľahlivosti pre príslušnú strednú hodnotu základného súboru predstavuje cestu do práce s dĺžkou 30 ± 0,692952 minúty alebo 29,3 až 30,7 minúty.

0,692952

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×